Masopust neboli fašank: Proč jej slavíme? | Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Masopust neboli fašank: Proč jej slavíme?

Masopust známe asi všichni, ale až v posledních letech se jeho tradice obnovuje i mimo tradiční folklorní oblasti. Masopust neboli fašank je obdobím hojnosti a zábavy, které předchází postní době, kdy bychom se měli vzdát konzumace masa.

Proč slavíme masopust?

Masopust (známý také jako fašank, šibřinky, voračky, ostatky, vostatky nebo karneval) má v českých zemích tradici od 13. století. Už tehdy se konaly tradiční oslavy a veselice nejen mezi bohatými, ale také mezi chudými. Mravokárci chtěli masopustní zábavu zakázat, avšak lidé si tuto příjemnou tradici a zvyklost nenechali vzít.

Masopust má zřejmě kořeny v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Obdobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica. I zde v průvodu chodí kobyla nebo medvěd. Masopust může vycházet i z římského náboženství, které v předjaří oslavovalo boha vína a plodnosti Bakcha. A i dnes se masopust odehrává v době, kdy se loučíme se zimou a vítáme jaro.

I když by název masopust mohl napovídat, že se jedná o postní dny, není tomu tak. Právě naopak masopust se nese ve znamení přejídání, popíjení, zabijaček, tanečních zábav a nejrůznějších setkávání s přáteli. 

Od kdy do kdy je masopust?

Masopust začíná na Tři krále 6. ledna a končí Popeleční středou. Po masopustu začíná tradiční postní doba velikonoční a drží se 40 dnů půst před Velikonočním pondělím. Odtud možná název svátku – předchází době, kdy se budeme postit od masa. A zřejmě souvisí i s karnevalem, tedy latinským „carne vale“, což znamená „opuštění masa“.

Někteří považují za masopust celé období od 6. ledna až do Popeleční středy. Jiní jako masopust označují pouze poslední tři slavnostní dny před Popeleční středou. Je to masopustní neděle, pondělí a úterý. V tyto dny jsou oslavy nejsilnější. O masopustním úterý se koná tradiční rej masek. Je to veselý průvod, který obchází každý dům v obci. Celou cestu se jí, popíjí a tancuje. Tradičním symbolem masopustního průvodu je medvěd s medvědářem, smrt a další masky.

Podívejte se na další články o masopustních zvycích:

Doporučujeme

Články odjinud