Co očekávají zaměstnavatelé od svých nových pracovníků ?

11. 6. 2001
Co očekávají zaměstnavatelé od svých nových pracovníků ?
Víme, jak je důležité získat a udržet si zaměstnání, které by nás těšilo, odpovídalo našemu profesnímu zaměření a slušně jsme si vydělávali. Proto se musíme před nástupem do nového zaměstnání, ale i v průběhu jeho trvání, zamýšlet nad požadavky zaměstnavatele. Co od nás očekává, co od nás požaduje.

Co očekávají zaměstnavatelé od svých nových pracovníků ?

Víme, jak je důležité získat a udržet si zaměstnání, které by nás těšilo, odpovídalo našemu profesnímu zaměření a slušně jsme si vydělávali. Proto se musíme před nástupem do nového zaměstnání, ale i v průběhu jeho trvání, zamýšlet nad požadavky zaměstnavatele. Co od nás očekává, co od nás požaduje.

S určitosti víme, že pro činnost kterou budeme vykonávat, potřebujeme odborné znalosti, vědomosti, které dodávají základ našemu výkonu, naší produktivitě.
Nová současná, ale i budoucí realita, období celosvětové transformace, vytváří procesy hlubokých změn, které zcela objektivně vyžadují od nás pracovníků nové schopnosti, nové postoje v rámci pracovního procesu. Nový přístup k práci zvyšuje výkon i kvalitu naší vykonávané práce. Je pravda, že nové žádoucí charakteristiky se formují dlouho před tím, než člověk vstupuje do světa práce.Víme, že jde o rodinu, školu, vzdělávání, přátelé, ovzduší společnosti, společenské hodnoty.

Do žádoucích charakteristik úspěšné pracovní činnosti řadíme :

- komunikační dovednosti. Jde o oblast, která je přímo závislá na naší osobnosti. V pracovním procesu umožňuje vzájemně si pracovně rozumět, brát na sebe vztahovou odpovědnost, získávat potřebné informace, pozitivně jednat, vyjednávat.

- schopnost týmové práce. V pracovním procesu je jen velmi málo lidí, kteří pracují zcela samostatně a zcela samostatně dosahují výsledků, většinou jde o špičkové vědce, umělce i sportovce. Většina lidí spolupracuje s jinými lidmi a jejich prostřednictvím uplatňuje svou efektivitu. Znamená to znát nejen svůj pracovní úkol, své pracovní zadání, ale znát dobře lidi. Jejich přednosti, slabiny, pracovní metody, návyky a hodnoty. Jistě všichni víme, že lidé jsou různí a proto k nim musíme různě přistupovat. Pracujeme však skutečně s uvedenou realitou, tak jak bychom měli? Zdá se, že málokdo z nás.

- učit se - tvrdě pracovat na sobě, na svém rozvoji. V dnešní době organizace, pro kterou chceme pracovat, případně pracujeme, vyžaduje, abychom se vzdělávali po celý život (viz vysoké školy - moduly celoživotního vzdělávání). Jen tak můžeme být skutečně výkonnými pracovníky. Mění se obsah práce, znalosti, metody práce. Uvedený proces se týká jak manažerů, tak i zaměstnanců. U všech se vyžaduje pracovat samostatně, iniciativně, tvořivě a umět v rámci své kompetence dobře rozhodovat.

- pracovat více než je povinnost. V západní literatuře je běžně uváděn poznatek, který také dobře známe, že zaměstnavatel očekává od svého pracovníka, že bude pracovat více než musí.To je vlastně náš osobní přínos. Víme, že bychom měli do své pracovní činnosti vložit jak svou hlavu, tak své ruce, ale i své srdce. Hloubka a míra zapojení uvedených faktorů tvoří náš osobní přínos pro konkurenční schopnost organizace, pro kterou pracujeme.

Vím, že pro mnohé z nás jde o velmi náročné požadavky. Chceme být úspěšní, dobře hodnocení, mít dobré pocity z vlastní existence, dobře žít? Pak je zcela nutné rozumět době, ve které žijeme, pracujeme. Iniciativně sledovat jak splňujeme očekávání, které na nás naše organizace kladou a jaký je v tomto směru náš osobní přínos.

Autor : Milada

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jen s velkými obtížemi zvládáte páteční směnu a myslíte na to, co bude dále. S nápady se už nechlubíte, protože víte, že je vlastně nikdo neocení. Nezahrávejte si s ohněm a buďte v ústupu.…

Nejčtenější články

Doporučujeme