Co prozradí ruce kolem obličeje?

10. 4. 2002
Co prozradí ruce kolem obličeje?
Jak poznáte, když někdo lže? Rozeznávání neverbálních náznaků svědčících o neupřímnosti je jednou z nejdůležitějších pozorovacích dovedností, kterou si člověk může osvojit. Jaké signály o své neupřímnosti tedy lidé vysílají?

Co prozradí ruce kolem obličeje?

Jak poznáte, když někdo lže? Rozeznávání neverbálních náznaků svědčících o neupřímnosti je jednou z nejdůležitějších pozorovacích dovedností, kterou si člověk může osvojit. Jaké signály o své neupřímnosti tedy lidé vysílají?
Často používaným symbolem klamu a neupřímnosti jsou tři moudré opice, které nic nevidí, nic neslyší a nic neřeknou. Postavení rukou v blízkosti obličeje je základem gest, která naznačují klam a neupřímnost. Jinými slovy řečeno, jestliže vidíme klam a podvod, jestliže o něm slyšíme nebo tak sami hovoříme, často se pokoušíme přikrývat si rukama ústa, oči nebo uši. Již jsem uvedl, že děti používají toto nápadné gesto poměrně nezakrytě. Jestliže lže malé dítě, často si přikrývá ústa, jako by chtělo zastavit neupřímná slova. Nechce-li dítě slyšet rodičovské výtky, prostě si přikryje uši. Vidí-li dítě něco, co se mu nelíbí, zakryje si oči dlaněmi nebo pažemi. S přibývajícím věkem se gestikulace rukama kolem obličeje poněkud vytrácí a gesta ztrácejí na výraznosti. Přesto se však objevují, jestliže člověk lže, zatajuje skutečnosti nebo je svědkem lží. Neupřímnost a klam může zahrnovat i pochybnosti, nejistotu, lži a přehánění.
Klade-li člověk ruce kolem obličeje, nemusí to vždy znamenat, že lže. Naznačuje to však, že dotyčný člověk k vám není zcela upřímný. Pečlivým pozorováním ostatních gest své podezření potvrdíte nebo vyvrátíte. Gesta rukou kolem obličeje nelze posuzovat samostatně, bez přihlédnutí k ostatním gestům.

Zakrytá ústa
Zakrytí úst je jedno z mála gest, které je u dospělého stejně výmluvné jako u dítěte. Dlaň kryje ústa a palec se tiskne ke tváři, zatímco mozek dává ruce pokyn, aby potlačila neupřímná slova. Někdy člověk pokládá na ústa jen několik prstů či dokonce sevřenou pěst, ale význam zůstává stejný.
Gesto zakrytých úst by se nemělo zaměňovat s hodnotícími gesty, jimiž se budeme zabývat později. Mnoho lidí se snaží zamaskovat zakrývání úst předstíraným kašlem. Když zesnulý Humphrey Bogart hrával role gangsterů a zločinců, často toto gesto používal při debatách se svými zločineckými kumpány nebo při výslechu u policie, aby tak neverbálně naznačil, že nemá poctivé úmysly.
Pokud toto gesto použije hovořící člověk, prozrazuje tím, že lže. Jestliže si však přikrývá ústa při vaší řeči, domnívá se, že lžete vy! Jedním z nejvíce znepokojivých okamžiků pro veřejného řečníka je pohled na posluchače, kteří si při jeho projevu zakrývají ústa. Je-li posluchačů málo nebo jedná-li se o rozhovor mezi čtyřma očima, je vhodné přerušit projev a zeptat se: "Nechtěl by někdo z vás doplnit má slova nějakou připomínkou?"

Posluchači tak dostanou možnost vyslovit své námitky a řečník získá možnost obhájit svá stanoviska a odpovědět na případné otázky.

Dotýkání nosu
Dotýkání nosu je v podstatě důmyslnou a maskovanou verzí zakrývání úst. Může mít podobu lehkého tření místa mezi ústy a nosem, může to být jeden rychlý a sotva postřehnutelný dotyk. U žen má toto gesto podobu nenápadného a lehkého dotyku, který neporuší nalíčení.

Gesto má patrně kořeny v následujícím procesu: V mysli se zrodí negativní myšlenka, ruka podvědomě směřuje k ústům, ale ve snaze zamaskovat gesto se v posledním okamžiku odtáhne od obličeje. Výsledkem je rychlý dotyk nosu. Jiná teorie praví, že lhaní vyvolává podráždění jemných nervových zakončení na špičce nosu a člověk chce tento pocit zaplašit třením podrážděného místa. V této souvislosti se lidé často ptají: "Ale co když někoho prostě jen svědí nos?" Pokud člověka svědí nos, cílevědomě a s rozmyslem tře nebo škrábe svědivé místo. Je to zcela jiný pohyb než lehký dotyk. Stejně jako zakrývání úst, i toto gesto se objevuje u mluvčího jako pokus o zastření vlastní neupřímnosti; zpozorujeme ho i u posluchače, který pochybuje o řečníkově upřímnosti.

Tření oka
"Nic nevidím," říká moudrá opice. Je to gesto, jímž se mozek pokouší vytěsnit klam, pochybnost či lež, které vidí, nebo jímž se chce vyhnout pohledu do tváře člověku, jemuž lže. Muži si obvykle rázně třou oči a je-li lež opravdu závažná, dívají se stranou, obvykle na zem. Ženy si obvykle nepatrně a zlehka třou místo těsně pod očima. Buď byly vychovány tak, že jsou zvyklé vyhýbat se prudkým gestům, nebo si nechtějí rozmazat make-up. Pohledem do stropu se vyhýbají upřenému pohledu posluchače.

Občas slyšíme úsloví "lhát skrze zuby", které popisuje celý shluk gest: zaňaté zuby, falešný úsměv, tření oka a pohled úkosem. Gesto často používají filmoví herci, chtějí-li ztvárnit neupřímnost, ale v běžném životě se s ním setkáváme jen zřídka.

 

Tření ucha

Je to vlastně snaha "nic neslyšet", zakrýt si uši a zastavit tak nežádoucí slova. Gesto je zdokonalenou a dospělou podobou dětského gesta, kdy si dítě zacpává obě uši, aby neslyšelo výtky rozezlených rodičů. Dalšími variantami je škrábání zadní strany ucha, strkání prstu do ucha, tahání za ušní lalůček či dokonce ohýbání celého boltce a přikrývání ušního otvoru. Poslední uvedené gesto je známkou toho, že posluchač již slyšel dost nebo chce začít sám mluvit.

 

Škrábání na krku

Člověk se škrábe ukazováčkem pravé ruky (je-li pravák) pod ušním boltcem nebo poněkud níže na krku. Z našich pozorování vyplývá zajímavé zjištění: člověk se nejčastěji poškrábá pětkrát. Gesto je známkou pochybností nebo nejistoty a je typické pro člověka, který říká: "Nejsem si jist, že budu souhlasit." Je velmi nápadné v situaci, kdy je v rozporu se slovním sdělením, jestliže člověk říká například: "Chápu, jak vám je."

 

 


Popotahování límečku
Desmond Morris uvádí, že pozorování lidí při lži přineslo zjištění, že lež vyvolává svědivé pocity v jemných tkáních obličeje a krku. V takové situaci si člověk tře nebo škrábe podrážděná místa. Tím by se vysvětlovalo, proč si někteří lidé při lhaní popotahují límeček košile. Má-li neupřímný člověk pocit, že ho podezíráte ze lži, začíná se potit na krku a potřebuje se poškrábat. Gesto se objevuje také u rozzlobených lidí, kteří by si nejraději strhli límeček, aby si dopřáli závan chladnějšího vzduchu kolem krku. Jste-li svědkem takového gesta, požádejte svého společníka: "Mohl byste to zopakovat, prosím?" nebo "Nemohl byste tento bod blíže objasnit?" Podobnými otázkami se někdy podaří neupřímného člověka přimět, aby od svého záměru upustil.

Prsty v ústech
Podle D. Morrise používá toto gesto člověk, který se ocitl pod tlakem. Je to podvědomý pokus o návrat k jistotám dítěte sajícího z matčina prsu. Malé děti mívají ve zvyku cucat si palec, dospělý si do úst nevkládá prsty, ale cigarety, dýmky, tužky a podobné předměty. Zatímco většina gest rukou kolem obličeje prozrazuje lhaní nebo podvod, prsty v ústech jsou neklamnou známkou nejistoty a vnitřní potřeby uklidnění. Jste-li svědkem tohoto gesta, reagujte ujišňováním a příslibem záruky.

(ukázka je z knihy Řeč těla, brož., 144 s., 189 Kč, vydalo nakladatelství Portál)

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Nepřikládejte své myšlenky jen pracovním povinnostem, protože o nich mluvíte stále. Udělejte si radši hezký den s rodinkou a nepřipouštějte si nic negativního. Vyrazte třeba do aquaparku…

Nejčtenější články

Doporučujeme