Čtyři generace žen nastínily představu společenské změny

19. 10. 2006
Čtyři generace žen nastínily představu společenské změny
Mezigenerační kulatý stůl pro ženy pořádaný v rámci projektu "Quo vadis, femina?" ukázal, že ženy jsou schopné se shodnout na základních prioritách společenské změny. Postřehy žen vypovídají o vztahovém, celostním a psychologickém uvažování o stavu současného světa a jeho hodnotách. Jejich výpovědi naznačují nespokojenost s hodnotovou orientací západní společnosti, která má podle nich za následek většinu negativních společenských jevů.

Setkat se, promluvit si o osobních a veřejných tématech, sdílet životní příběhy, zkušenosti a vyměňovat si argumenty mohly ženy ve věku od dvaceti do sedmdesáti tří let na pátém kulatém stole, pořádaném v rámci projektu Agentury Gaia "Quo vadis, femina?" -- vize žen o trvale udržitelném životě. Tento mezigenerační kulatý stůl navázal na předcházející čtyři kulaté stoly žen konkrétních věkových kategorií, které Agentura Gaia zorganizovala v prvním pololetí roku 2006. Ženy se na nich navzájem představily a poté stručně vyjádřily svůj názor na téma: Práce v domácnosti, Ekonomicky nezávislá, Společensky závislá, Kdo vládne světu? "Nyní je nesmírně důležitá komunikace žen napříč generacemi, vzájemné porovnání priorit různých věkových skupin a schopnost najít konsensus v klíčových tématech a aktivitách," vysvětluje vedoucí projektu Quo vadis, femina? Marie Haisová a dodává: "Cílem projektu Quo vadis, femina? je vytvoření vize žen o trvale udržitelném životě. Chceme vědět,! co ženy chtějí a potřebují; pojmenovat čím a jak, vedle potenciálu věnovanému vlastním rodinám, prospívají celé společnosti. Prioritou projektu je dostat do společenského povědomí důležitost ženské role, ať už při výchově dětí, organizování domácnosti či kultivování mezilidských vztahů".

Prvním tématem, ke kterému ženy na pátém kulatém stole vyjádřily společné stanovisko, byla domácí práce, tedy organizační zajištění chodu domácnosti a péče o děti. Jako velký klad domácí práce shledaly, že jde o práci pro blízké lidi a prostředí, ve kterém žijeme. "Je-li žena doma s dětmi, může je dobře vychovávat a nacházet uspokojení v tom, že dělá něco užitečného pro celou společnost. Může předat dobrý vzor a pozitivní hodnoty další generaci a jít osobním příkladem nejbližšímu okolí," uvedla za souhlasu ostatních žen jedna z účastnic, mladá maminka na mateřské dovolené. Dále ovšem dodala, že "přes veškerá pozitiva domácí práce bychom se měly snažit do tohoto procesu co nejví! c zahrnout muže. V opačném případě dětem nikdy nemůžeme předat! spraved livý vzor, když doma nevidí pracovat otce". Právě v nespravedlivé dělbě domácích prací mezi muže a ženu vidí účastnice mezigeneračního kulatého stolu jedno z největších negativ. Nejhůře se podle nich s tímto problémem potýkají ženy, které chodí do zaměstnání. "Vykonávají v podstatě dvojí práci, ale ta domácí není zahrnuta do hrubého domácího produktu. Společnost a zejména muži si cení práce, která je dobře placená. Domácí práce je diskreditována a stigmatizována jako druhořadá," shodly se ženy.

"Myslím, že se shodneme na tom, že světu vládnou mladí, bílí, heterosexuální a privilegovaní muži," poznamenala ironicky jedna z účastnic kulatého stolu na téma, kdo vládne světu. Většinou však postřehy žen vypovídají o vztahovém, celostním a psychologickém uvažování o stavu současného světa a jeho hodnotách. Naznačují nespokojenost s hodnotovou orientací západní společnosti, která má podle nich za následek to, že světu vládnou peníze, materialismus, egocentrismus, pudovost, agresi! vita, hierarchie, mužské hodnoty, předsudky a stereotypy. Ženy z kulatého stolu napříč generacemi vidí cestu ke změně zejména ve vzdělávání k toleranci a ve snaze změnit společenské priority. "Z postojů žen, které diskutovaly, je patrné, že k tématu vlády a politiky přistupují odpovědně, nikoli povrchně. Velice dobře si uvědomují nutnost celkové a hluboké změny. Ženy si většinou slovo moc vykládají jako moc něco dokázat a pozitivně ovlivnit, nikoli ovládat druhé," hodnotí výsledky pátého kulatého stolu Marie Haisová a dodává: "Výstupy projektu Quo vadis, femina? stojí za pozornost a mohou posloužit jako podnět politikům a političkám v nadcházející volbách. Naše politika rozhodně potřebuje více žen s pozitivní vizí naší společné budoucnosti."

zdroj: Adéla Purschová, koordinátorka public relations Agentury Gaia

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

V pondělí je letní slunovrat, vítání léta tak proběhne v parádním stylu. S příchodem letních dní roku nabíráte na síle a do žil se vám vlévá nová energie. Nenechejte nic náhodě a pracujte…

Nejčtenější články

Doporučujeme