Cvičení s dětmi: 3.- 6. měsíc

18. 10. 2004
Cvičení s dětmi: 3.- 6. měsíc
Miminku zahrát i maňáskové představení. Vyrobte si sadu postaviček podle vlastní fantazie nebo podle jeho oblíbené obrázkové knížky. My jsme si například vybrali písničku „Když jsem já sloužil“.

Procvičované dovednosti

  • rozvoj řeči
  • sociální interakce
  • zrakové sledování

Pomůcky

  • zahradnické rukavice
  • 5 barevných asi 3 cm širokých bambulek
  • lepidlo
  • 10 mrkacích oček
  • barevné proužky látky

Postup Kupte pět bambulek – žlutou pro kuře, bílou pro husu, hnědou pro tele, oranžovou pro krávu, černou pro koníčka Přilepte bambulky na špičky prstů zahradnické rukavice (blíže k její přední straně). Přidělejte mrkací očka. Použijte barevné proužky látky a vyrobte kuřeti žluté peří, huse bílé, teleti strakatou kůži, krávě velké rohy a koni černou kůži a dlouhou hřívu. Nechte lepidlo pořádně zaschnout. Posaďte si dítě na klín nebo ho posaďte do dětské sedačky. Navlékněte si rukavici na ruku a zazpívejte mu písničku „Když jsem já sloužil“. Každým zvířátkem zahýbejte pokaždé, když se v písničce objeví.

Další možnosti

  • Místo písničky „Když jsem já sloužil“ si můžete například

vyrobit prasátka a zpívat Nohavicovy „Tři čuníky“.

Upozornění

Než začnete miminku hrát divadlo a zpívat, přesvědčte se, že všechny součástky jsou k rukavici pevně přichyceny. Dejte pozor, aby si dítě nestrkalo do pusy lepidlo.


Ukázka je z knihy: 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte Soubor námětů pro všestranný rozvoj nemluvňat a malých dětí Zkušená odbornice v oboru vývoje dítěte nabízí nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od narození do 3 let. Rodiče v knize naleznou inspiraci, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (0 až 3 měsíce, 3 až 6 měsíců, 6 až 9 měsíců atd.). Každá kapitola začíná stručným úvodem, ve kterém autorka popisuje důležité prvky rozvoje dítěte v příslušném věkovém období. Autorka se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností (jemné i hrubé motoriky), rozvoj myšlení a schopnosti řešit problém, rozvoj řeči a komunikačních schopností, rozvoj vědomí vlastní identity, rozvoj sociálních dovedností a rozvoj emocí.

Vydalo nakladatelství Portál

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Venuše je v příznivém souladu s vaším znamením, a proto máte velké šance při seznamování. Také pracovní oblast a finance jsou pod kontrolou. Nenecháte se zlákat na podivné obchody a…