Cvičení s dětmi: 30.- 36. měsíc

15. 11. 2004
Cvičení s dětmi: 30.- 36. měsíc
Kouzelné brýle - Ačkoli dítě má už na svět svůj vlastní názor a vidí jej z vlastní perspektivy, můžete mu nabídnout zcela nový pohled na svět pomocí kouzelných brýlí. Cožpak nechceme my všichni vidět svět růžovými brýlemi?

Procvičované dovednosti

  • třídění věcí
  • představivost a tvořivost
  • vizuální podněty a stimulace

Pomůcky

  • neprůhledná pružná fólie (případně zadní strana krabice od cereálií)
  • tužka
  • nůžky
  • červený, modrý nebo žlutý celofán
  • izolepa

Postup Vystřihněte pruh fólie, dost široký, aby zakryl oči dítěte, a dlouhý, aby objal jeho hlavu. Přiložte jej na obličej dítěte a označte si místo, kde jsou oči. Vystřihněte díry na oči tak, aby jimi dítě dobře vidělo. Vystřihněte pruh celofánu, přiložte je na otvory pro oči a přilepte izolepou. Nasaďte brýle dítěti a ujistěte se, že dobře vidí. Vzadu spojte brýle opět izolepou. Nechte dítě, ať se kochá červeným pohledem na svět. Když ho červená omrzí, vyměňte ji za modrou nebo žlutou.

Další možnosti

  • Namísto brýlí udělejte dalekohled! Zakryjte jeden konec papírové trubky barevným celofánem, dítě pak bude moci koukat jedním okem na svět barevně!

Upozornění

Dítě by mělo lehce brýle sundat, aby se nevylekalo.


Ukázka je z knihy: 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte Soubor námětů pro všestranný rozvoj nemluvňat a malých dětí Zkušená odbornice v oboru vývoje dítěte nabízí nápady na hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku od narození do 3 let. Rodiče v knize naleznou inspiraci, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně čas. Po stručném úvodu, ve kterém autorka popisuje schopnosti a dovednosti, které je možno pomocí her a cvičení rozvíjet, následují náměty pro hry. Kniha je rozdělena do kapitol podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (0 až 3 měsíce, 3 až 6 měsíců, 6 až 9 měsíců atd.). Každá kapitola začíná stručným úvodem, ve kterém autorka popisuje důležité prvky rozvoje dítěte v příslušném věkovém období. Autorka se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností (jemné i hrubé motoriky), rozvoj myšlení a schopnosti řešit problém, rozvoj řeči a komunikačních schopností, rozvoj vědomí vlastní identity, rozvoj sociálních dovedností a rozvoj emocí.

Vydalo nakladatelství Portál

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

S jistým členem rodiny máte jen samé problémy, a proto se na domácí půdě moc nezdržujete. Uděláte jen to nejnutnější a vrháte se do světa veselí a zábavy. Třeba to rodinného příslušníka…

Nejčtenější články

Doporučujeme