Dagmar Kludská: Jaký bude rok 2012?

2. 1. 2012
Dagmar Kludská: Jaký bude rok 2012?
Kartářka a spisovatelka věří, že příští rok bude šťastný, přesto, že lidé všeobecně očekávají v závěru roku 2012 různé obavy. Na co se tedy můžeme těšit a čeho se raději vyvarovat, prozradila Dagmar Kludská.

Podle východní astrologie začíná "Rok Vodního Draka" 23. 1. 2012. Mýtus mocného Draka v Orientu a dnes už i v Evropě nikdy nepřestal okouzlovat a podněcovat lidskou představivost a je považován za slibný, tvůrčí a vcelku šťastný rok, přestože většina lidí se údajně tohoto přelomového roku obává.

V čem bude příští rok jiný než ten letošní?

Dotazy tohoto typu jsou časté. Jsem přesvědčena o tom, že působení prvku Vody na jeho Lunární znamení je blahodárné a v nás vyvolává silné emoce. Je schopný šířit své myšlenky s neúnavnou oddaností věci a dává přednost optimálnímu růstu a vývoji. Je demokratický, liberárně smýšlející a umí příjmout i porážku, sice s hořkostí, ale nevzdává se.

K současným problémům - celosvětové ekonomické krizi - přistupuje rozumně, snaží se vše řešit objektivně a klidnou silou. Dále neúnavně pracuje na svém rozvoji a nenechá se vyprovokovat k neuváženým krokům, k nelítostnému boji.

Samozřejmě záleží na každém z nás, na našem vidění skutečnosti a na našem jednání. Člověk má vůbec sklon přeceňovat své postavení ve vesmíru. Tisíce let byla mu Země středem vesmíru, kolem ní úslužně obíhalo Slunce, hvězdy a Měsíc zdobily noci, a to všechno jen pro jeho potřeby. Člověk je nesporně jedinou rozumnou bytostí ve vesmíru, přestože se dopouští chyb a omylů.

Naše vidění skutečnosti a naše jednání nezávisí pouze na momentálně působících podnětech, ale ve stejné míře i na systému reakcí, které máme zafixovány v důsledků nedávných i starších zkušeností. Dobré nasměrování a poznání ve smyslu citovém je nezbytné.

Jsou - budou vztahy mezi lidmi stále prioritou?

Na půdě potřeb se rodí a rozkvétají city a každý cit usnadňuje vznik takového přesvědčení, které je jeho intelektuálním základem. Psychologové píší o citově podmíněných chybách a emocionálních přesvědčeních, spisovatelé zase hovoří o vášni, která řídí hlavu, a esoterici o srdci a intuici, které při řešení nejdůležitějších životních citových otázek hrají větší roli než chladný rozum. Čemu nebo komu máme více věřit?

Jedno přísloví praví: "Člověk je moudrý a předvídavý jen v záležitostech, které jsou mu lhostejné, a naopak ignoruje nebo podceňuje ty, které mu nijak nepřekážejí". Paměť pečlivěji zaznamenává informace, které mají příznivou odezvu než ty, které jsou člověku nepříjemné. Inteligence je bystrá a bdělá tam, kde podporuje citové tendence, a naopak tupá, kde by jim mohla vadit. Naše sobectví nám nemilosrdně ukazuje, kde jsou naše slabiny a kde nám ještě chybí láska. Vina je mimo nás, ale zásluhy - ty patří nám. Mé krédo je: "Pomůžeš-li druhým, pomůžeš i sobě."

Na co bychom se podle vás měli těšit a naopak čeho se vyvarovat?

Takovým ideálním obdobím pro ukončení záležitostí, vyřešení mnohých problémů pro přípravu půdy k novým začátkům je měsíc LEDEN. Začátek Nového roku ovlivňuje zájmy rodiny, celku. Je však třeba se chopit iniciativy a maximálně si důvěřovat. Propůjčit stabilitu rodinným vztahům a cítit se užitečný pro ostatní.

Důraz na "trpělivost", plnění povinností, uctívání řádu a zákonů se klade po celý rok na jedince, rodinu a stát. V roce Draka budeme si daleko více vážit své práce a zdokonalovat své vzdělání. Pro osamělé lidi bude poznání lásky hnacím motorem. Na perspektivní seznámení má naději každý, kdo se bude o to snažit.

V ÚNORU, BŘEZNU, ČERVNU, SRPNU a LITOPADU neměli bychom příliš riskovat. V těchto složitých měsících se nevylučuje nestálé počasí, povodně, požáry, menší katastrofy, zemětřesení, které sebou přinášejí škody na majetku, méně na životech. Je třeba si všechno řádně pojistit. Bohužel nevyhneme se nezaměstnanosti, stálému boji s korupcí, kriminalitě, rozvodovosti, počtu obětí nemoci AIDS a nehodám na silnicích.

Jak si podle vás udržet či získat pozitivní myšlení a energii?

Člověk nesmí ztratit víru a naději. Lidé, kteří prožili bolestné životní události, tak nějak duchovně dospějí a vydají-li se dobrou cestou, nemusí jen strádat. A pokud ve svém životě chybovali, je tolik možností, kam mohou napnout své síly a odčinit jistá příkoří, být užiteční- pomáhat charitám, postiženým, zvířecím útulkům a jiným potřebným. Bojujte o své místo na slunci, ale nestavte si své štěstí na neštěstí druhých.

Do Nového roku 2012 Vám přeji hodně radosti, lásky, pevné zdraví a pozitivní mysl - Vaše Dagmar Kludská.

ČTĚTE TAKÉ:
Jak to vidí astrolog Pavel Hanzal: Rok 2012

ČTĚTE TAKÉ:
Jak ve cvičení dosáhnout svých cílů

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Na sobotu připadá vzpomínkový den na ty, co ztratili svůj život v druhé světové válce. Toto období těžko snášíte, pokud jste starší generace, platí to pro vás dvakrát. Nepříjemné okamžiky…