Delší a lepší život s vitaminem C

Delší a lepší život s vitaminem C

Vitamin C chrání antioxidačním účinkem zejména imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky, odvádí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a přináší do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu).

Zdravé buňky ohrožuje oxidační stres

V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést ji k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede je k chronicky zánětlivé reakci. Toto vše může přispívat ke klinickým projevům v podobě depresí, únavového syndromu, opakovaných infekcí, alergií, autoimunitních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob a nádorů. Jinými slovy řečeno, je prokázáno, že uvedená onemocnění jsou propojena s chronickým zánětem, oxidativním stresem a nedostatkem antioxidantů, především vitaminu C.

Nedostatek vitaminu C v organismu je prokázán

Zároveň je prokázán velmi častý výskyt nedostatku vitaminu C v organismu. Užívání vitaminu C má proto značný význam pro udržení fyziologických funkcí včetně imunity, nervového a kardiovaskulárního systému, což má zásadní význam pro ochranu před rozvojem onemocnění, u nichž hraje roli již řečený oxidativní stres. Vzhledem k častému deficitu vitaminu C je třeba zajistit jeho dostupnost především v krevní plasmě. Bohužel, při perorální aplikaci běžných forem vitaminu C je však vstřebávání do krevní plasmy omezeno nevelkou kapacitou transportérů ve střevní stěně.

Pro perorální užívání je vhodná liposomální forma vitaminu C

Dosáhnout dostatečných plazmatických hladin je možno intravenózním podáváním vysokých dávek vitaminu C. Samozřejmě infuzní aplikace není vždy dostupná, proto se hledají takové perorální formy, které by umožnily dosáhnout vyšších plazmatických hladin v krvi také při perorální aplikaci, a tak se vyhnout omezením způsobeným střevními transportéry. V tomto směru se jako perspektivní a vynikající řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám několikanásobně efektivnější vstřebání vitaminu C ze střeva do krevní plasmy. Tato forma je nyní na našem trhu dostupná v lékárnách v přípravku Lipo-C-Askor, a to v kapslích a tekuté formě.

Klepněte pro větší obrázek

Bylo prokázáno, že onkologičtí pacienti trpí deficitem vitaminu C

Příkladem prospěšného užívání gramových dávek vitaminu C pro zachování fyziologické funkce buněk (tkání, orgánů) je podávání u onkologicky nemocných. Bylo prokázáno, že onkologičtí pacienti trpí často deficitem vitaminu C, který dosahuje až úrovně kurdějí. Díky nedostatku vitaminu C je onkologický pacient vystaven oxidativnímu stresu, který je ve zvýšené míře produkován samotným nádorovým onemocněním. Oxidativní stres oslabuje imunitu (včetně protiinfekční a protinádorové), způsobuje chronické zánětlivé změny a podílí se prokazatelně na kancerogenezi. Na rozdíl od běžného podávání vitaminu C je k účinnému potlačení stavů spojených s oxidativním stresem nezbytné výrazné navýšení antioxidační kapacity, respektive navýšení plazmatické koncentrace vitaminu C, a to užíváním gramových dávek (například 2x denně 3-6 gramů liposomální formy vitaminu C). Kromě svého antioxidačního ochranného působení na zdravé tkáně, vitamin C podporuje protinádorovou imunitu, např. tak, že zvyšuje označení nádorových buněk a tím i jejich rozpoznatelnost Tc-lymfocyty, jejichž úkolem je nádorové buňky zničit.

Vitamin C je důležitý také pro kardiovaskulární systém

Méně známým je také vliv vitaminu C na kardiovaskulární systém. Kardiovaskulární choroby jsou v naprosté většině způsobeny aterosklerotickým procesem, kdy se ve stěnách tepen ukládají tukové látky. Ve vzniku tohoto stavu hraje významnou roli chronický zánět nízkého stupně, k jehož rozvoji přispívá oxidativní stres, který poškozuje cévy a kontinuálně spotřebovává tělu vlastní antioxidanty, což vede např. k chronickému nedostatku vitaminu C. Vitamin C je rozhodující pro zdraví cév, protože chrání před oxidativním stresem, zajišťuje biosyntézu kolagenu, který reprezentuje základní stavební jednotku cévní stěny.

Sledovat hladinu vitaminu C v moči je nutné každý den

Pokud jde o projevy nedostatku vitaminu C, nestačí spoléhat na klinické příznaky, to už bývá pozdě, protože nemoc je přítomna. Z hlediska prevence či zmírnění onemocnění spojených s oxidativním stresem je vhodné sledovat hladinu vitaminu C v moči. K dispozici pro toto vyšetření jsou nové a v některých zdravotnických zařízeních již dostupné indikátorové proužky URO-C-KONTROL. Na obalu je umístěna stupnice, s níž je zbarvení proužku (půl minuty po namočení v čerstvé moči) porovnáváno. Na stupnici je vyznačena žlutou barvou normální hodnota, snížené hodnoty jsou označeny různými odstíny zelené až po modrozelenou barvu. Zjištěná koncentrace vitaminu C v moči podává orientační informaci o tom, zda jsou antioxidační kapacita a všechny biochemické reakce - zejména na úrovni imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému - dostatečně saturovány vitaminem C.

Uvedený liposomální vitamin C v přípravku Lipo-C-Askor (kapsle a tekutá forma) je k dispozici v lékárně nebo ho lze objednat přímo ve společnosti inPHARM (tel.: 241432133, e-mail:inpharm@inpharm.cz). Kontrolu správné hladiny vitaminu C v organismu pomocí Uro C Kontrol provádí např. inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy (recepce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161).

Doporučujeme

Články odjinud