Den lymfomu v centru Prahy

17. 10. 2005
Veřejný happening za účelem zvýšení osvěty v problematice maligního lymfomu pořádá občanské sdružení LYMFOM HELP. Akce se bude konat ve čtvrtek 20. října v odpoledních hodinách v centru Prahy, a to od 15:00 do 20:00 hodin. Osvětová akce bude probíhat ve stejný den jako Pražský hematologický den, který je každoročně pořádán pro lékaře zabývající se hematologickými onemocněními.

Záštitu nad veřejným happeningem převzal prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., předseda České hematologické skupiny ĆLS JEP, prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., přednosta I.interní kliniky 1.lékařské fakulty UK a ředitel Ústavu hematologie a krevní transfúze a Doc. Marek Trněný, CSc., předseda Kooperativní lymfomové skupiny.

Happening občanského sdružení Lymfom Help se uskuteční na Tylově náměstí, kde bude umístěn informační stan, ve kterém budou moci případní zájemci získat základní informace o onemocnění maligním lymfomem, o dosavadní činnosti občanského sdružení a jeho plánech na zvýšení povědomí o maligním lymfomu a onkologických onemocněních obecně. Uvnitř stanu bude také možné shlédnout prostřednictvím projekce vzkazy několika lidí z celého světa, kteří tuto nemoc dokázali překonat a kteří se chtějí podělit o svou zkušenost s ostatními lidmi. K dispozici budou také informační letáky, které budou informovat o občanském sdružení, jeho cílech a aktivitách. V době konání happeningu bude na přilehlých místech probíhat průzkum veřejného mínění, jehož cílem je zjistit stav povědomí široké veřejnosti o zkušenostech a znalostech s onkologickými onemocněními.

Maligní lymfom je velmi závažné onemocnění, kterým nejčastěji onemocní dospělí lidé mezi 45-60 lety, může však postihnout děti i osoby mladšího věku. Jedná se o onkologické onemocnění krve postihující jeden druh bílých krvinek zvaných lymfocyty, které jsou v lidském těle zodpovědné za imunitu. Lymfocyty tvoří v lidském těle tzv. lymfatickou tkáň a přirozeně se vyskytují ve všech částech těla. Součástí lymfatické tkáně jsou mízní uzliny, jejichž zvětšení bývá nejčastěji jedním z prvních příznaků tohoto onkologického onemocnění. Proto je nutné každou zvětšenou uzlinu (bulku), která se objevila kdekoliv na těle bez zřejmé souvislosti s předchozí infekcí, nechat lékařsky vyšetřit. Včasná a správná diagnóza totiž spolu s vhodně zvolenou léčbou mohou přinést pacientovi výhody z hlediska zvýšení šancí na dosažení dlouhodobého stavu bez příznaků onemocnění či úplného vyléčení, a umožnit tak návrat nemocných do běžného života.

Ročně na maligní lymfom umírá přibližně 200 tisíc lidí na celém světě a od počátku 70. let minulého století jeho výskyt vzrostl o 80 procent. I přesto však zůstává jedním z nejméně známých druhů onkologického onemocnění a povědomí široké veřejnosti o této nemoci je velmi malé, což dokazují i poslední celosvětové průzkumy.

Občanské sdružení LYMFOM HELP vzniklo v září tohoto roku a jeho hlavním cílem je spojovat nemocné s maligním lymfomem, jejich blízké, lékaře, zdravotnický personál a všechny ty, kteří se chtějí podílet na osvětové činnosti v problematice maligního lymfomu. Je též zřizovatelem internetové stránky http://www.lymfomhelp.cz>www.lymfomhelp.cz, na které je možné získat všechny podstatné informace o tomto onemocnění včetně jeho příznaků a možnostech léčby spolu s odkazy na další organizace, které se touto problematikou zabývají. Na webové stránce je také zřízen prostor na zodpovězení otázek pacientů lékařem, či uveřejnění příběhů pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili a mohli by se tak stát povzbuzením pro ostatní.

zdroj: občanské sdružení LYMFOM HELP

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Toužíte-li po změně pracovní pozici, nezapomeňte poslat novému zaměstnavateli životopis. Nyní jste akční a kreativní, bez pochyby uděláte skvělý dojem. Jestliže jdete na pracovní pohovor,…

Nejčtenější články

Doporučujeme