Deset mýtů o vodě

13. 11. 2010
Deset mýtů o vodě
Sine aqua dest vita − voda základ života. Voda je nezbytnou součástí našeho organismu, tělo dospělého člověka tvoří ze 40 až 60 %. Zdravá a čistá voda je tak základní podmínkou života, jsme na ní závislí, dodává nám sílu a životadárné látky. Voda je však opředena mnohými mýty. Jaké jsou nejčastější, a jak to s vodou doopravdy je?

Klepněte pro větší obrázek

Mýtus č. 1: Dospělý člověk by měl vypít 2,5–3 litry tekutin denně

Většinou se doporučuje, že by člověk měl denně vypít kolem 2,5–3 litrů tekutin denně, ve skutečnosti je toto množství individuální. Závisí na řadě vnějších i vnitřních faktorů, jako je např. tělesná hmotnost, věk a pohlaví, složení a množství stravy, tělesná aktivita, teplota vzduchu a v neposlední řadě potřebu určuje zdravotní stav. Obecně platí, že dospělý člověk by měl vypít cca 20–40 ml tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 hodin. Lidé, kteří dávají přednost kvalitním potravinám, tedy i kvalitní vodě, v pitném režimu preferují balené podzemní vody, tedy vody pramenité a minerální. Ty mají pro spotřebitele známý původ a složení, které je uvedeno na etiketě a navíc mají i svou biologickou hodnotu – dodávají tělu nejen potřebnou tekutinu, ale i minerály.

Mýtus č. 2: Denně mohu vypít nanejvýš 0,5 l minerální vody

Přírodní minerální vody na našem trhu může zdravý člověk pít bez omezení. Mýtus o tom, že minerální vody dodávají tělu nadbytečné minerály, neplatí. Na našem trhu jsou i minerální vody, které mají nižší obsah minerálních látek než např. některá voda z vodovodu. Kolik a jaký druh minerální vody můžeme denně vypít, závisí na našem životním rytmu, ale především zdravotním stavu (což platí pro všechny potraviny, tedy i nápoje) a na obsahu minerálů ve vodě. Nízce a středně mineralizované vody jsou pro denní pitný režim pro všechny věkové kategorie dokonce velice vhodné. Minerální vody s vyšším obsahem minerálních látek jsou pak ideálním zdrojem pro pokrytí nedostatku vody a minerálních látek při zvýšené fyzické činnosti a při ostatních ztrátách solí, případně minerálů.

Mýtus č. 3: Pitný režim dětí je stejný jako dospělých

Dítě je nedostatečným přísunem tekutin ohroženo mnohem více než dospělý. Čím je dítě mladší, tím větší podíl voda v jeho těle tvoří a i látková výměna probíhá rychleji. Voda pomáhá tělo očisťovat, a proto je třeba ji malým dětem podávat pravidelně, protože nám samy neumějí říci, že mají žízeň nebo v zápalu hry na pití zapomínají. Dehydratace u dětí totiž může být velmi nebezpečná, děti mohou doslova „vyschnout“ a nedostatečné pití může způsobit poškození organismu. Dokud jsou děti kojené, dostávají velkou část tekutin od matky, ale při vyšších teplotách je třeba tekutiny doplnit. Roční dítě potřebuje přibližně 1 000–1 500 ml tekutin; ty dokáže získat částečně ze stravy a částečně je musí doplňovat pitím. V podstatě každou hodinu kromě spánku by mělo dítě vypít 50 ml tekutin. I zde, stejně jako u dospělých, platí raději průběžně po troškách než najednou a hodně. Dítě musíme pitný režim naučit tj. vytvořit návyk, podobně jako je naučíme si čistit zuby.

Mýtus č. 4: Teplá voda, kterou si natočím z kohoutku, je stejně kvalitní jako studená

I když se teplá voda může vyrábět jen z pitné vody, která splňuje jakostní požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě, ohřevem se narušuje její mikrobiologická stabilita a může tedy obsahovat škodlivé mikroby. Teplá voda proto není vhodná k pití, ale slouží pouze jako voda užitková.

Mýtus č. 5: Pokud si doma vodu filtruji, je moje voda zdravá

Kvalita vody z filtračního zařízení vždy záleží na zdroji vody, druhu filtračního zařízení a dodržování provozního režimu. Filtry pracují na různých principech a při koupi podobného zařízení je potřeba mít k dispozici informace o kvalitě vody, kterou budeme upravovat a jak budeme přistupovat k provozu zařízení. Obecně však platí, že z hygienického hlediska domácí filtry nejsou vhodným konečným způsobem úpravy vody. Filtry totiž mohou produkovat vodu zbavenou minerálů, které jsou pro lidský organismus dlouhodobě nenahraditelné a některé odfiltrované vody mohou být až zdraví škodlivé.

Klepněte pro větší obrázek

Mýtus č. 6: Převařená voda z vodovodu je vhodná pro přípravu stravy pro kojence

Varem lze z vody odstranit např. oxid uhličitý či chlor, nezbavíme se však jiných nežádoucích látek, které se ve vodovodní vodě mohou vyskytovat a také se ve většině vodovodů vyskytují. Pro naše nejmenší, je proto určen speciální druh vody – „kojenecká voda“ nebo „voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. Rozdíl mezi těmito dvěma vodami, z hlediska malého spotřebitele – kojence není žádný, pro tyto vody jsou stanoveny nejpřísnější požadavky na kvalitu. Například obsah dusičnanů smí být pouze 10 mg/l, přičemž u vody z vodovodu je to 50 mg/l a přísnější jsou rovněž mikrobiologické ukazatele, ale i limity těžkých kovů, organických látek apod.

Mýtus č. 7: Všechny balené vody v obchodě jsou minerálky

Také si myslíte, že pokud koupíte balenou vodu, bude to jistě voda minerální? Pak jste na omylu. V současnosti se u nás „balí“ přírodní minerální voda, pramenitá voda, kojenecká voda a voda pitná. Důležitým vodítkem pro naše rozhodování je tak etiketa, na které je uveden zdroj a složení vody. Zatímco nákupem přírodní minerální a pramenité vody, kupujete vždy kvalitní podzemní vodu, nákupem balené pitné vody si můžete koupit jen vodu z vodovodu v lahvi. Sledujte proto pečlivě všechny informace na etiketě a vyhnete se nepříjemnému zjištění, že jste si vlastně koupili „jen“ vodu z kohoutku, ovšem hezky zabalenou.

Mýtus č. 8: Voda, kterou si mohu volně nabrat v různých veřejně přístupných pramenech či studánkách, je stejná jako balená minerální voda

Veřejně přístupné prameny neznámých vod tzv. zázračné, léčivé studánky, které většinou nejsou uznanými zdroji pitné vody a nejsou kontrolované, ani jako zdroj pitné vody řádně označené. Napití se této vody může přitom skončit závažnými zdravotními problémy. Tyto prameny není možné ani vzdáleně spojovat se zdroji přírodních minerálních a pramenitých vod, které mohou pocházet vždy jen z uznaného zdroje, který je po všech stránkách přísně kontrolovaný Český inspektorátem lázní Ministerstva zdravotnictví, a v případě pramenitých vod příslušným vodohospodářským orgánem. Uznání zdroje předchází několikaletý proces sledování kvality a vydatnosti zdroje a vyhlášení ochranného pásma, v němž není povolena žádná činnost, jež by mohla poškodit kvalitu vody ve zdroji. Následný proces výroby – plnění vody do spotřebitelských obalů – taktéž podléhá přísné kontrole nejen ze strany samotného výrobce, ale také ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která balené vody kontroluje, stejně jako všechny ostatní potraviny.

Mýtus č. 9: Balenou vodu je nutné hned po otevření vypít, jinak se zkazí

Po otevření ihned spotřebovat jistě platí pro mnoho potravin, nikoli však pro kvalitní vody. Budete-li vodu skladovat v chladu a temnu, jak vám doporučuje výrobce na etiketě, například v lednici, bez problémů vám vydrží 3–4 dny. Sycená voda navíc díky oxidu uhličitému, který brání rozmnožování mikroorganismů, nám vydrží déle než voda nesycená.

Mýtus č. 10: Kohoutková voda je potravina

Kohoutková voda není potravina, a proto se na ní nevztahují požadavky legislativy na potraviny. Je regulována zákonem na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou o hygienických požadavcích na pitnou vodu č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody. Dodávání pitné vody vodovodem je službou obyvatelstvu, která má zajistit především ochranu obyvatel před epidemiemi, tedy ochranu veřejného zdraví.

Minerální, pramenité a kojenecké vody jsou naproti tomu potravinou, kterou reguluje zákon o potravinách a jeho prováděcí vyhlášky, především vyhláška o balených vodách č.275/2004 Sb. a jako s potravinou s nimi musí být také zacházeno. Na kvalitu dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která provádí pravidelné kontroly kvality všech potravin.

www.pijtezdravouvodu.cz

ČTĚTE TAKÉ:
Kouzlo uniformy!


STAŇTE SE FANOUŠKEM DAMA.CZ NA FACEBOOKU

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud se necítíte dobře a hledáte správnou životní cestu, tak se nebojte udělat konečné rozhodnutí. Dokážete určit další směr, ale nebude to jednoduché. Vypadá to na nějakou okliku. Máte…

Nejčtenější články

Články odjinud