Děti do ústavů nepatří

24. 11. 2004
V Klášteru minoritů sv. Jakuba včera proběhlo slavnostní předání Ceny Nadace Eurotel. Tato mimořádná cena je udělována s cílem upozorňovat na novátorské myšlenky a charitativní projekty, které bývají iniciátorem společenských změn.

Cenu v hodnotě jednoho milionu korun udělila letos Nadace Eurotel občanskému sdružení STŘEP na podporu projektu „Děti do ústavů nepatří“. Nedílnou součástí Ceny Nadace Eurotel je vedle částky ve výši jednoho milionu korun také propagace myšlenky projektu.

Správní rada Nadace Eurotel každoročně vybírá z podpořených projektů v grantovém programu jeden výjimečný, kterému uděluje zvláštní cenu. V letošním roce bylo na tuto cenu nominováno celkem 14 organizací, mezi kterými správní rada nadace rozhodovala. Letošní vítězný projekt občanského sdružení STŘEP z Kladna správní radu zaujal svou snahou předcházet umístění dětí do výchovných ústavů a aktivitami zaměřenými na uzdravení původní rodiny.

„V letošním roce předáváme Cenu Nadace Eurotel již potřetí. Projekt je výjimečný především svou snahou hledat a předcházet příčinám, které by následně vedly k odebrání dítěte z rodiny. Jsem přesvědčena o správné volbě projektu a věřím, že významně napomůže rodinám s dětmi na Kladensku. Aktivity Střepu rozhodně mohou být inspirací pro další řešení problematiky dětí ze sociálně slabých rodin,“ uvedla Jitka Volková, manažerka Nadace Eurotel.

„Této mimořádné ceny si velice vážíme. Získané prostředky využijeme na zajištění plynulého provozu nového střediska v Kladně, kde se lidé dlouhodobě potýkají s vážnými sociálními problémy. Věříme, že se nám i díky příspěvku Nadace Eurotel podaří pomoci co největšímu počtu rodin,“ dodala paní Věra Bechyňová, předsedkyně občanského sdružení STŘEP.

Cena byla slavnostně předána za účasti všech členů regionálních rad, členů správní rady a mediálních partnerů projektu – deníku Hospodářské noviny, týdeníků Ekonom, Reflex a Televize.

Cena Nadace Eurotel vychází z hlavního grantového programu nadace, ve kterém bylo v letošním roce rozděleno celkem 10 milionů korun. Nestátní neziskové organizace zasílají své projekty do regionálních center, kde je posuzují regionální rady složené z místních odborníků a dobrovolníků ze společnosti Eurotel. Členové regionální rady rozhodují o vítězných projektech daného regionu a zároveň nominují na Cenu Nadace Eurotel ze svého regionu jeden až dva projekty, které pak posuzuje správní rada nadace.

Mezi další aktivity Nadace Eurotel patří projekt Linka domů pro děti v nemocnicích a podpora myšlenky občanského sdružení Zdravotní Klaun. Zaměstnanci společnosti Eurotel se také aktivně věnují dobrovolnictví a podporují děti ze tří vybraných dětských domovů. Podpora firemní filantropie obecně a vytvoření dlouhodobého programu proti šikaně na českých školách patří mezi nové priority Nadace Eurotel, jejímž hlavním cílem je vyrovnávat šance u dětí a mládeže se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti.

Vítězný projekt Ceny Nadace Eurotel

STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny. http://www.strep.cz/ Název projektu: Děti do ústavů nepatří Život a výchova dítěte v instituci patří mezi významné vnější faktory, které způsobují jeho sociální vyloučení. Kladensko je území s dlouhodobými vážnými sociálními problémy (nezaměstnanost, nízké příjmy, vysoký podíl romské populace). Tyto faktory a absence dostupné a kvalitní pomoci dětem v sociálně slabších rodinách způsobuje vzrůstající řadu obtíží rodin, zejména v péči a výchově dětí. Nařízení ústavní výchovy bývá nakonec jediným možným řešením. Občanské sdružení Střep realizuje od roku 1997 aktivity zaměřené na uzdravení původní rodiny s cílem zajistit kvalitní změnu dítěte, jehož vývoj je ohrožen ze sociálních důvodů (zanedbávané děti). Prostředkem pomoci je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Sdružení využije příspěvek na hrazení provozních nákladů Kladenského střediska, které bylo otevřeno k 1. dubnu 2004 z aktivní poptávky ze strany vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany Městského úřadu v Kladně.

Nadace Eurotel se zaměřuje na podporu projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže, a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Jedná se například o organizování aktivit zaměřených na využití volného času či programů pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a mládež, které napomáhají jejich snadnějšímu začlenění do společnosti.

Nadace Eurotel je samostatnou nestátní neziskovou organizací. Jejím zřizovatelem je společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. Nadace je financována z prostředků darovaných společností Eurotel. V letošním roce získala Nadace Eurotel prestižní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za podporu obecně prospěšné činnosti.

zdroj: Nadace Eurotel AMI Communications

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Venuše je v příznivém souladu s vaším znamením, a proto máte velké šance při seznamování. Také pracovní oblast a finance jsou pod kontrolou. Nenecháte se zlákat na podivné obchody a…