Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch - kariéru

11. 5. 2001
Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch - kariéru
Pod pojmem kariéra si představujeme snahu a dosažení úspěchu v pracovním a osobním životě. Avšak předpoklady pro zdatnost - úspěch - kariéru vytváří již samotná rodina.

Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch

  1. kariéru

Pod pojmem kariéra si představujeme snahu a dosažení úspěchu v pracovním a osobním životě.
Avšak předpoklady pro zdatnost - úspěch - kariéru vytváří již samotná  r o d i n a . Tvoří předpoklady pro osobnost vítěze. Je pravda, že svou úlohu hrají i dědičné geny rodiny. Přesto rozhodujícím předpokladem pro úspěšnou osobnost vytváří rodinné prostředí, později škola, přátelé a působení pozitivních hodnot společnosti.
Zastavíme se u rodinného prostředí. Existuje zde celá řada žádoucích prvků, které působí na proces kariéry v dospělosti.
Na prvé místo řadíme schopnost člověka žít s druhými lidmi. Rozumět druhým, jejich potřebám, radostem i starostem. Umět nabízet své služby, pomáhat, sdělovat myšlenky, potřeby, přání i radostné prožitky. Zdá se, že uvedené vztahy v každé běžné rodině fungují a dítě se všemu potřebnému pro další život naučí. Je tomu skutečně doopravdy? Běžná pozorování naznačují, že v reálném životě rodiny mnohé chybí.

Pro umění dobře žít s lidmi, mít v sobě předpoklady budoucího vítěze je především zapotřebí :

- pozitivní sociální vzor, především nejbližších osob - rodičů, prarodičů, dalších příbuzných a přátel rodiny. Pozitivní sociální vzor působí přirozeně, má i svou citovou stránku, možnost výběru v širším okruhu. Vytváří se touha i chuň  podobat se, dokázat to!

- nebýt pouze jedináčkem. Pozorování rodin s více dětmi poukazuje na pozitivní působení dalšího sourozence nebo dokonce více sourozenců.
Děti se od útlého dětství učí žít s druhými. Probíhá přirozený proces přes různé drobné rozepře, rozumět si, vzájemně se respektovat, prosazovat, ale i spolupracovat. To ovšem neznamená, že ve stejném duchu nemůžeme vychovat i jedináčka, ale dá to mnohem více starostí a námahy.

- mít na dítě dost času. Jde o jednu z nejslabších stránek našeho současného rodinného života. Značné pracovní zatížení zkracuje čas na kontakty s dětmi. Mizí chvíle povídání si (nahrazováno televizí i počítačem) a také chvíle pro naslouchání dětem, abychom jim rozuměli, věděli co skutečně potřebují, hráli si s nimi, radili se s nimi a podle typu osobnosti je vedli k jejich osobnímu rozvoji, k plnému životnímu uplatnění a radosti ze života.

- aby se rodiče vzdělávali, rozuměli jak své profesi, tak i celé duchovní sféře, svému okolí. Americké výzkumy naznačují, že k dobré výchově dětí je žádoucí i určité vzdělání především žen.

Autor : Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Je třeba, abyste se zbavili negativních emocí. Musíte se ovládnout, abyste snad někomu neublížili. Mrzelo by vás to celý život. Do svého osobního života byste měli přinést nějakou změnu.…

Nejčtenější články