Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch - kariéru

11. 5. 2001
Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch - kariéru
Pod pojmem kariéra si představujeme snahu a dosažení úspěchu v pracovním a osobním životě. Avšak předpoklady pro zdatnost - úspěch - kariéru vytváří již samotná rodina.

Dětství a předpoklady pro budoucí úspěch

  1. kariéru

Pod pojmem kariéra si představujeme snahu a dosažení úspěchu v pracovním a osobním životě.
Avšak předpoklady pro zdatnost - úspěch - kariéru vytváří již samotná  r o d i n a . Tvoří předpoklady pro osobnost vítěze. Je pravda, že svou úlohu hrají i dědičné geny rodiny. Přesto rozhodujícím předpokladem pro úspěšnou osobnost vytváří rodinné prostředí, později škola, přátelé a působení pozitivních hodnot společnosti.
Zastavíme se u rodinného prostředí. Existuje zde celá řada žádoucích prvků, které působí na proces kariéry v dospělosti.
Na prvé místo řadíme schopnost člověka žít s druhými lidmi. Rozumět druhým, jejich potřebám, radostem i starostem. Umět nabízet své služby, pomáhat, sdělovat myšlenky, potřeby, přání i radostné prožitky. Zdá se, že uvedené vztahy v každé běžné rodině fungují a dítě se všemu potřebnému pro další život naučí. Je tomu skutečně doopravdy? Běžná pozorování naznačují, že v reálném životě rodiny mnohé chybí.

Pro umění dobře žít s lidmi, mít v sobě předpoklady budoucího vítěze je především zapotřebí :

- pozitivní sociální vzor, především nejbližších osob - rodičů, prarodičů, dalších příbuzných a přátel rodiny. Pozitivní sociální vzor působí přirozeně, má i svou citovou stránku, možnost výběru v širším okruhu. Vytváří se touha i chuň  podobat se, dokázat to!

- nebýt pouze jedináčkem. Pozorování rodin s více dětmi poukazuje na pozitivní působení dalšího sourozence nebo dokonce více sourozenců.
Děti se od útlého dětství učí žít s druhými. Probíhá přirozený proces přes různé drobné rozepře, rozumět si, vzájemně se respektovat, prosazovat, ale i spolupracovat. To ovšem neznamená, že ve stejném duchu nemůžeme vychovat i jedináčka, ale dá to mnohem více starostí a námahy.

- mít na dítě dost času. Jde o jednu z nejslabších stránek našeho současného rodinného života. Značné pracovní zatížení zkracuje čas na kontakty s dětmi. Mizí chvíle povídání si (nahrazováno televizí i počítačem) a také chvíle pro naslouchání dětem, abychom jim rozuměli, věděli co skutečně potřebují, hráli si s nimi, radili se s nimi a podle typu osobnosti je vedli k jejich osobnímu rozvoji, k plnému životnímu uplatnění a radosti ze života.

- aby se rodiče vzdělávali, rozuměli jak své profesi, tak i celé duchovní sféře, svému okolí. Americké výzkumy naznačují, že k dobré výchově dětí je žádoucí i určité vzdělání především žen.

Autor : Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Okouzlili jste jednoho ze svých kolegů, tajně vás obdivuje. Umíte si s tím poradit jen v případě, že jste zadaní, jinak se vám chvála líbí. Konečně se našla osoba, která vás podporuje.…

Nejčtenější články

Doporučujeme