Do plavek letos hubenější?

19. 6. 2002
Do plavek letos hubenější?
Ve vztahu k tělesné hmotnosti jsme jako národ za poslední dva roky udělali posun směrem k lepšímu stavu. Průměrná hodnota indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index) v České republice je 24,7, což představuje horní pásmo normální váhy.

Do plavek letos hubenější?

Ve vztahu k tělesné hmotnosti jsme jako národ za poslední dva roky udělali posun směrem k lepšímu stavu. Průměrná hodnota indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index) v České republice je 24,7, což představuje horní pásmo normální váhy.

Nadváha či obezita nejsou pouze estetickými nedostatky, ale závažnými celosvětovými zdravotnickými problémem. Řadí se k rizikovým faktorům vzniku řady metabolických či kardiovaskulárních chorob a také přispívají k zátěži pohybového aparátu a s tím souvisejících potíží.

Vztah nadváhy a české populace byl již opakovaně zjišňován společností GfK � Praha. K tomuto účelu bylo využito opakovaného vícetématického šetření v rámci populace České republiky. U vzorku respondentů (celkem 1 043 osob), který byl vybrán metodou náhodného vícestupňového výběru, byly v měsíci květnu jednak zjišňovány nejen údaje týkající se tělesné váhy a výšky, ale i informace o spokojenosti obyvatelstva s vlastní tělesnou hmotností, popřípadě o způsobech její redukce. Kromě těchto otázek hodnotili respondenti i svůj zdravotní stav. Na základě získaných údajů o tělesných parametrech byl následně vypočítán index tělesné hmotnosti (BMI), který určitým způsobem vypovídá o stavu organismu.

Váš osobní BMI si můžete spočítat pomocí internetové kalkulačky.

VÝSLEDKY VÝZKUMU
Z výsledků výzkumu vyplývá, že polovina obyvatelstva České republiky může svoji váhu označit za normální. Více než třetina populace (37 %) se řadí do kategorie mírně obézních, 11 % dalších svými tělesnými parametry dosahuje stavu otylosti (BMI = 30 � 39,9). Podváha byla naopak zaregistrována u pouhých 3 % obyvatel.

Obecně se dá říci, že mezi muži je více těch, kteří mají problémy s nadváhou,. jJedná se především o kategorii mírné obezity, kde jejich zastoupení je přibližně o 14 % vyšší než u žen. Ve skupině otylých jsou ženy i muži zastoupeni rovnoměrně.

Vezmeme-li v úvahu věk obyvatelstva, pak se dá shrnout , že mezi nejmladší generací (do 25 let věku) je nejvíce těch, jejichž tělesná hmotnost je v normálu, ale i těch, kteří by naopak nějaké to kilo měli přibrat. Nadváha se zvyšuje se stoupajícím věkem, nárůst mírně obézních se prudce zvyšuje s překročením věku 35 let, u vyšších věkových kategorií není přírůstek takovýchto osob již tak markantní. Otylí se rekrutují především z řad šedesátníků.

Klepněte pro větší obrázek

Váha a zdravotní stav
Nadváha se velmi často negativně podepisuje na zdravotním stavu obyvatelstva. Zatímco u osob, nemajících problémy s nějakým tím kilem navíc, je výskyt hypertenzní choroby zaznamenán pouze u 6 % populace, v kategorii mírné nadváhy je již toto číslo rovno 18 %, v případě otylých vystupuje až na 30 %. Obdobně je tomu i s dalšími civilizačními chorobami,. mezi Mezi obézními a otylými je více pacientů s artrotickými potížemi, ischemickou chorobou srdeční, cukrovkářů, osobami se záněty žlučníku a žlučovými kameny. Nadváha se podepisuje i na chronických onemocněních páteře a kloubů. Zatímco mezi osobami s normální váhou je poměr zdravých a nemocných 2:1, u otylých je situace obrácená � zdravá je pouze třetina osob.

CO S TÍM?
Ženy jsou obecně se svojí váhou méně spokojeny, téměř dvě pětiny z nich zaujímají ke svým fyzickým parametrům kritický postoj. Mezi muži je naopak více spokojených (75 %). Těch, kteří svoje problémy hodlají řešit redukcí své tělesné hmotnosti je více než třetina (36 %), přičemž mezi ženami je takovýchto osob více než mezi muži. Situace opačná � řešení podváhy - je ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi především problémem nejmladší ženské populace.

Klepněte pro větší obrázek

JAK NA TO?
Lidé uvažující o redukci své tělesné hmotnosti, by nejčastěji jako prostředek hubnutí zvolili úpravu svého jídelníčku, včetně úpravy četnosti jednotlivých jídel, popřípadě pravidelného sportování. Naopak nejméně vhodnými prostředky hubnutí se jeví metody využívající sugesci a hypnózu, stejně tak jako různé pomůcky přispívající k redukci nadváhy, jako magnetické náušnice či pásy na břicho.

HUBNEME?
Srovnáme-li získané informace s daty z roku 1998, lze obecně shrnout, že v rámci české populace došlo k určitému posunu směrem k lepšímu. Přibylo lidí s normální vahou váhou (o 8 procentních bodů), naopak neopatrně ubylo mírně obézních a otylých (o 5 procentních bodů).

Doufejme, že započatý trend českému národu vydrží a že při dalším šetření společnosti GfK � Praha budeme moci být ještě optimističtější.

zdroj: Gfk

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jste-li vášnivými návštěvníky supermarketů, tak můžete slavit. V tento den před čtyřiačtyřiceti lety začaly být v supermarketech k označení zboží používány čárové kódy. Takže můžete…

Nejčtenější články