Dobrých skutků není nikdy dost! Pomozte potřebným nejen v úterý 28. 11. v rámci Giving Tuesday | Foto: iStock

Foto: iStock

Dobrých skutků není nikdy dost! Pomozte potřebným nejen v úterý 28. 11. v rámci Giving Tuesday

Solidarita, pomoc a otevřená náruč jsou základem Světového dne štědrosti a dobrých skutků. Akce, která pomáhá nejenom lidem, ale i zvířatům po celém světě a jejíž součástí se můžete stát i vy. Postačí jeden dobrý skutek a úsměv denně. Jaký mají Češi pohled na tuto akci a jak se do ní můžete zapojit, přiblíží Tereza Novosadová Ocetková, mluvčí Asociace společenské odpovědnosti, projekt Giving Tuesday.

Co je to Giving Tuesday?

Světový den štědrosti a dobrých skutků se pravidelně koná od roku 2012. Termín je stanoven na nejbližší úterý po Dni díkuvzdání, jenž připadá na čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu. O den později si mohou lidé po celém světě výhodně nakoupit téměř cokoliv v rámci dne Black Friday a následujícím pracovním dnem je tzv. Cyber Monday, mající za cíl zvýšit internetové prodeje. Všechny tyto tři dny se tak nejenom v Americe nesou ve znamení velkých útrat, nakupování a často i možná zbytečného rozhazování peněz. Proto je účelné, aby dalším významným dnem v pořadí byl Giving Tuesday.

Iniciátoři Štědrého úterý (Giving Tuesday) chtěli celou akcí poukázat na to, že lidé nemusejí utrácet peníze jen sami za sebe a nakupovat hromady věcí a oblečení jen proto, že jsou k dostání za výhodné ceny. Své peníze mohou raději investovat do prospěšných věcí a nejrůznějších charitativních projektů. Celosvětově se do akce zapojí více než 85 zemí světa a 100 milionů lidí.

Giving Tuesday v ČR poprvé v roce 2016

První ročník Štědrého úterý se uskutečnil v České republice v roce 2016 pod záštitou Asociace společenské zodpovědnosti. Prostřednictvím stejnojmenného projektu Giving Tueasday mohou lidé letos už osmým rokem přispívat nejrůznějšími formami pomoci potřebným lidem. Do akce se zapojuje stále více dárců, ale i těch, kteří chtějí přijmout pomocnou ruku. 

„Úspěšnost projektu Giving Tuesday je opravdu velká a rok od roku se zvyšuje. Během sedmi let už Češi darovali více než 340 milionů korun a vykonali nespočet dobrých skutků. Jen v rámci loňského ročníku sbírky se díky 301 zaregistrovaným výzvám podařilo na dobročinné projekty vybrat 62 398 281 korun a darovaly se stovky tun potravin a oblečení,“ přibližuje Tereza Novosadová Ocetková, mluvčí Asociace společenské odpovědnosti, projekt Giving Tuesday.

Jak se zapojit do sbírky Giving Tuesday?

Součástí se může stát každý. Jednotlivec, firma, skupina přátel nebo celá rodina či pracovní kolektiv. Nezáleží na tom, kdo jste a kde se právě nacházíte. Důležité je, jestli máte chuť projevit svoji vlastní solidaritu a případně povzbudit i lidi kolem vás, aby se do celé akce zapojili.

„S agenturou Ipsos pravidelně připravujeme celorepublikový výzkum mezi veřejností. Ptáme se na to, jestli se lidé plánují zapojit do projektu Giving Tuesday a jak. Letos nám vyšlo, že čtvrtina Čechů zvažuje, že by se do akce aktivně zapojila, nejčastěji formou darování věcí na dobročinné účely (61 %), mírně se zvedla oproti loňsku i jejich ochota pomoci finančně nebo dobrovolničit. Zapojení firem a korporátů má také rostoucí tendenci, mění se ale forma zapojení. Velmi oblíbené jsou materiální sbírky potravin, oblečení nebo hraček,“ informuje Novosadová Ocetková.

Jestliže chcete být nápomocní druhým, můžete se do sbírky Giving Tuesday také zapojit. Každý rok je zde zaregistrováno více než 300 výzev na různá témata a druhy potřebné pomoci. „Nejčastěji jde o výzvy na pomoc lidem s hendikepem, dětem, seniorům a lidem v nouzi nebo lidem bez domova. Naopak dlouhodobě moc nevidíme trend na podporu životního prostředí,“ dodává Novosadová Ocetková. Ze seznamu výzev si sami vyberete, který příběh je vám nejvíce blízký a komu projevíte svoji náklonnost. Můžete ale také založit svoji vlastní výzvu a pomoct sami sobě nebo takto vyjádřit podporu třetí straně. Registrace výzev probíhá do půlnoci 23. listopadu 2023.

Jak se stát dárcem:

  1. Na webu https://www.givingtuesday.cz/ najdete seznam registrovaných výzev. Pomocí jednoduchých filtrů můžete zvolit, jakou formu pomoci preferujete (finanční, materiální, čas a dovednosti), komu chcete pomoct a případně i region pomoci.
  2. Po kliknutí na danou výzvu zjistíte všechny informace o potřebné pomoci a kdo je iniciátorem výzvy.
  3. Tlačítkem Darujte si zobrazíte tabulku s předvolenými možnostmi pomoci, případně informacemi, jak poskytnout nefinanční pomoc.
  4. Dále již pokračujete podle zobrazených informací.

V seznamu výzev najdete projekty na pomoc postiženým lidem, předčasně narozeným miminkům, starším lidem s Alzheimerovou chorobou či nemocným dětem. Můžete si vybrat z výčtu vánočních dárků pro ekonomicky znevýhodněné děti a dárek jim koupit, případně i zabalit. Vaše pomoc může cílit na azylové domy, noclehárny nebo mobilní stravu. Milovníci zvířat mohou podpořit opuštěné kočky a další. Mezi projekty jsou také nejrůznější humanitární akce v zahraničí, například podpora vzdělávání dětí v Bangladéši. Na výběr je také výpomoc se zajištěním zahraničních studijních cest pro ekonomicky znevýhodněné mladé zájemce.

Jak jinak mohu pomoct?

Pokud se vám žádná z výzev sbírky Giving Tuesday nebude líbit, máte pořád ještě hodně možností, jak se do dne štědrosti zapojit. Variantou je příspěvek do některé z veřejných sbírek pomoci, darování krve či zapsání se do registru dárců kostní dřeně, spolupráce s azylovými domy, dětskými domovy, Armádou spásy, SOS dětskými vesničkami, Charitou a dalšími charitativními organizacemi.

Ne všichni si mohou dovolit finančně vypomoct ostatním a přispět na nějaký zajímavý projekt, ale kdokoliv může být nápomocný svou přítomností. Zkuste být k lidem milí a shovívaví nejenom v úterý 28. listopadu. Podejte starší osobě pomocnou ruku na přechodu pro chodce, naveďte slepce tam, kam potřebuje, nebo zajděte potěšit vlastní prababičku a možná i její přítelkyně do domova důchodců. Na světě je mnoho lidí, kteří potřebují psychickou pomoc, přátelskou náruč a pochopení.

Snažte se usmívat, rozdávat dobrou náladu a konat dobro. Vše, co děláme, je pomyslnou investicí do vlastního já. Dospělí jsou vzorem pro mladší generace. Není tedy nic lepšího než jim předat základní solidární návyky, které bychom v sobě měli mít po celý rok, nikoliv jen jeden den v roce.   

Doporučujeme

Články odjinud