Dohoda VZP s hematology: správná léčba těm, kteří ji potřebují

14. 8. 2007
Největší zdravotní pojišťovna se dohodla s Českou hematologickou společností (ČHS) na způsobu úhrady nákladné léčby. Tato dohoda zaručuje lidem s leukémií a dalšími závažnými onemocněními krve odpovídající péči ve specializovaných léčebných centrech nemocnic. Všeobecná zdravotní pojišťovna na léčivé přípravky k léčení těchto chorob v letošním roce vydá 650 až 950 milionů korun.

„Dohoda s Českou hematologickou společností lidem pojištěným u VZP (tedy většině české populace) zaručí, že v případě onemocnění některou ze zhoubných poruch krvetvorby pojišťovna uhradí odpovídající péči všem pacientům, kteří ji potřebují. Tedy i léčbu nákladnými léčivými přípravky, na kterou nebyl v minulosti v českém zdravotnickém systému vždy dostatek peněz,“ říká ředitel VZP MUDr. Pavel Horák. Celková léčba jednoho pacienta může dosáhnout až 900 tisíc korun za rok.

Léčba hematoonkologicky a hematologicky nemocných je velmi specializovaná a technologicky i finančně nákladná. „Naším cílem je léčba postihující účinně a cíleně nádorové buňky, která ale současně minimálně poškozuje ostatní tkáně pacienta. Cílená léčba nákladnými léčivými přípravky značně zvyšuje efektivitu léčby a s tímto účinkem je spojeno výrazné prodloužení délky a kvality života nemocných,“ upozorňuje předseda ČHS a primář lůžkové části Ústavu hematologie a krevní transfuze doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

V České republice tuto léčbu ročně potřebují v závislosti na diagnóze stovky pacientů ročně. „Předpokládaný počet těchto pacientů, kteří budou v letošním roce potřebovat léčbu, odhadujeme jen u VZP na téměř dva tisíce. Na úhradu specializovaných léčivých přípravků, poskytovaných právě ve vybraných centrech, jsme pro letošek vyčlenili téměř miliardu korun,“ upřesňuje Pavel Horák.

Podle dohody zajistí léčbu dospělých hematoonkologických pacientů Centra intenzivní a specializované hematologické péče (CIHP). Dětští pacienti se budou léčit v Centrech pediatrické hematologické péče (CPHP), což jsou specializovaná pediatrická pracoviště ve vybraných nemocnicích. Aby v těchto centrech mohla probíhat vybraná a dohodnutá léčba, musí jednak splnit výběrová kritéria stanovená ČHS, kterými jsou odborné, věcně technické a personální parametry, a jednak uzavřít s VZP zvláštní smlouvu pro úhradu nákladných léčiv.

ČHS tak převzala odpovědnost i za odbornou garanci léčby v centrech: „Pro každou diagnózu a stadium onemocnění vypracujeme doporučené postupy, kterými se budou centra řídit. Úhrady pro jednotlivé postupy zůstanou na dohodě s VZP,“ uvedl předseda ČHS doc. Čermák. Dalším úkolem ČHS bude zajišťovat dohled nad vedením evidence a podáváním nákladných léčiv. Zajistí tak přehled o počtech léčených pacientů, nákladech na léčbu a dosažených výsledcích. Tyto údaje budou sloužit jako podklady pro zlepšení efektivity léčby v následujících letech.

Ředitel Horák hodnotí spolupráci s odbornými společnostmi jako velký úspěch: „Dohodou s ČHS jsme docílili toho, že peníze půjdou adresně na léčbu konkrétních diagnóz a bude možné sledovat efekt léčby. Cílem je, aby se správná léčba dostala správnému pacientovi,“ dodává Horák. Obě strany chtějí do budoucna projednat otázku způsobu úhrady nákladné léčby hemofilie a jiných krvácivých stavů, a také možnost rozšíření sítě hematologických center. Spolupracovat budou obě strany také při zavádění nových nákladných léčiv uplatňujících se v léčbě hematologických onemocnění.

Jana Víšková Tisková mluvčí VZP ČR

Centra intenzivní a specializované hematoonkologické péče (CIHP) dospělých 1.Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze 2.I. Interní klinika VFN v Praze 3.Odd. klinické hematologie FN KV 4.Hematoonkologické odd. FN Plzeň 5.II.interní klinika – odd. klin. hematologie FN Hradec Králové 6.Interní klinika hematoonkologická FN Brno Bohunice 7.Hematoonkologická klinika FN Olomouc

Centra pediatrické hematologické péče (CPHP) 1.Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol 2.Dětská klinika NsP České Budějovice 3.Dětská klinika FN Plzeň 4.Dětská klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem 5.Dětská klinika FN Hradec Králové 6.Klinika dětské onkologie FN Brno 7.Dětská klinika FN Olomouc 8.Dětská klinika FN Ostrava

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Milé Rybičky, nový pracovní týden vás vítá s otevřenou náručí a nabízí nespočet profesních úspěchů a příjemných okamžiků. Pokud pracujete v oblasti duševního a estetického směru, máte…

Nejčtenější články

Doporučujeme