Domácí násilí

19. 2. 2009
Domácí násilí
Fenomén domácího násilí se stává velkým tématem v současné společnosti. Špatné zacházení s partnery tu vždy bylo a bohužel i bude, ovšem nabírá stále větších rozměrů a stává se rafinovanější a o to více nebezpečnější.

Domácí násilí je vážný problém, který se vyskytuje ve všech společenských vrstvách. Na jeho páchání tak nemá žádný vliv vzdělání, věk či výše příjmů. Je to násilí páchané v rodině, tedy násilí mezi partnery, vč. bývalého partnera, násilí rodičů na dětech, násilí mezi sourozenci i zneužívání a zanedbávání starých, resp. zdravotně postižených lidí ostatními členy rodiny. Nejedná se jen o fyzické útoky v podobě facek a bití, ale také o psychické formy, které bohužel zanechávají hlubší jizvy než ty o tělesném násilí. Rozhodně neznamená, že nefyzické formy domácího násilí jsou lehčí či méně bolestivé. Pravdou zůstává, že není lehčí či těžký forma násilí, všechny jsou špatné a stejně závažné.

Statistiky odhalují děsivé zkušenosti. Každý druhý člověk starší 15 let ví o nějakém případě partnerského násilí z doslechu. Až 21 % žen má přímou zkušenost s násilím ze strany současného partnera. Ženy mají nejčastěji zkušenost s psychickým násilím. Latentní rozměr domácího násilí (činy domácího násilí, které nebyly nikdy zaregistrovány na policii) je 5- až 10-násobně vyšší než reálný registrovaný stav (oficiálně zaznamenané trestné činy). A téměř 90% případů domácího násilí je páchané na ženách.

Domácí násilí se rozděluje do několika druhů:

  • fyzické násilí – týrání, kopání, tahání za vlasy, popálení, vražda
  • psychické násilí - citové týrání, slovní vyhrožování, vydírání, vyvolávání výčitek, pocitů viny, zesměšňování
  • sexuální násilí - znásilnění, nucení do aktivit, které žena odmítá
  • sociální násilí - izolování od společnosti, bránění styku s okolím, přáteli, blokování telefonu apod.
  • ekonomické násilí - omezování přístupu k penězům nebo zákaz výdělečné činnosti

Bohužel většina případů zůstává neodhalena a nenahlášena. Ženy se často obávají o své bezpečí a svých dětí, pocitů hanby, poškození pověsti, mají strach z nejistoty, jsou citově a finančně závislé na partnerovi či nedůvěřují veřejným institucím.

Týrané ženy jsou nejvíce ohroženy poté, když projeví snahu opustit týrajícího partnera.

Naneštěstí se valná většina zneužívaných žen domnívá, že násilí vyprovokovaly samy svým chováním. Velmi často lze pozorovat charakteristické připoutání až závislost oběti na násilníkovi. Typickým znakem je omlouvání násilníkových činů, snaha ho chránit či dokonce soucit.

Často na první pohled násilníka nepoznáte, nejsou to ihned rozpoznatelná monstra. Nejsou to cizinci, ale manželé a partneři, „dobří“ otcové dětí. Domácího násilí se dopouštějí ve stejné míře muži vzdělaní, movití, společensky uznávaní, jako i muži bez vzdělání a majetku.

Nová mediální kampaň společnosti Avon Cosmetics se silně zaměřuje na problematiku domácího násilí. Projekt Avon proti domácímu násilí nese podtitul „Mluvme spolu o domácím násilí“. Celá kampaň tak poukazuje na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení. Druhá fáze projektu, která startuje právě nyní, se zaměřuje na nefyzické formy domácího násilí. Hlavním identifikačním znakem kampaně je motiv modřiny, který se využívá na představení méně známých forem násilí. Skutečné příběhy týraných žen (či jejich významné fragmenty) získávají díky výtvarné stylizaci podobu modřin, přičemž se ale svým obsahem dotýkají násilí nefyzického. Tyto „modřiny“ jsou umístěny na třech různých částech ženského těla – na ramenu, ústech, pod okem - a odkazují na omezování volného pohybu, zamezení přístupu k financím a na kontrolu mobilního telefonu. Na vizuálech kampaně se objevují též ambasadorky projektu, topmodelky Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková-Karembeu.

Zábavný společník

Součástí projektu je i získávání finančních prostředků prodejem speciálního symbolu – Náramku odhodlání. Získané finanční prostředky budou použity na zkvalitnění služeb Acorus nonstop linky proti domácímu násilí a na konkrétní projekty zaměřené na boj proti domácímu násilí, pacháném na ženách v České republice. Náramek odhodlání je vyrobený z elastického materiálu univerzální velikosti a lze jej zakoupit prostřednictvím Avon Lady či Avon Gentlemana nebo na http://www.avonprotidomacimunasili.cz>www.avonprotidomacimunasili.cz.

Foto: archiv Avon Cosmetics

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Člověk, o kterém jste si mysleli, že vždycky je a bude na vaší straně, udělá něco, co vás pořádně zaskočí. Zachovejte klid, nekřičte, neurážejte se. Bude rozumné, když se ho zeptáte, co ho…

Nejčtenější články