Fond Soare pomáhá hudebníkům se zdravotním postižením

18. 10. 2007
Společnost Soare sekt a.s. ve spolupráci s Lionským klubem představila Fond Soare, ze kterého mohou čerpat finanční pomoc hudebníci se zdravotním postižením.

Fond Soare je sponzorský fond, který je určen pro umělecký rozvoj jednotlivců a menších skupin hudebníků se zdravotním postižením. V prvním roce své existence je fond určen především pro nevidomé a slabozraké žadatele, kteří mohou v tomto roce zažádat o grant ve stanoveném termínu.

Žádost o grant mohou podat fyzické osoby i právnické osoby (např. školy), jejichž prostřednictvím se podpora dostane k vybraným hudebníkům.

Fond vznikl z iniciativy marketingového oddělení společnosti Soare sekt a.s.. „K romantickému večeru patří sklenka kvalitního sektu stejně jako potlesk k vrcholnému uměleckému zážitku. Hudba jako „nejvyšší umění“ nás dokáže snad nejlépe povznést nad všední starosti a vidět tak skutečnou krásu života. Vážíme si těch, kteří nám kouzlo umění přinášejí a víme, že to není vždy lehké. A proto chceme přispět k tomu, aby talentovaní a cílevědomí umělci, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace, měli možnost naplnit své umělecké cíle,“ říká Martin Sochor, marketingový ředitel Soare sekt a.s..

Pilotním projektem Fondu Soare je produkce CD vynikajícího pěveckého tria Makabara, studentek Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Ta je určena přednostně pro studium zrakově postižených. Osudy absolventů školy, učitelů hudby, hudebníků i ladičů klavíru ukazují, že hudba je nevidomému i slabozrakému člověku beze zbytku přístupná a dává mu možnost životního naplnění a důstojné profese.

Ve Fondu Soare je pro fiskální rok 2007/2008 částka 300.000 Kč, která bude prostřednictvím grantů rozdělena mezi vybrané žadatele. Následující rok bude ve Fondu Soare shromážděna částka odpovídající jedné koruně z každé prodané lahve Soare sektu za fiskální rok 2007/2008.

O přidělení grantu a jeho výši rozhoduje výběrová komise, ve které jsou zastoupeni představitelé vedení společnosti Soare sekt a.s. spolu se zástupcem organizující agentury, hudebním znalcem a zástupcem lionských klubů v ČR.

„Spojení lionů s projekty, které pomáhají zrakově postiženým, je jednou z hlavních myšlenek našeho hnutí. Hudba je řečí všech lidí na světě, a proto jsme uvítali možnost společně podpořit umělecký rozvoj hudebníků s tímto handicapem,“ říká Ing. Jana Flanderová, víceguvernérka distriktu 122 pro ČR a SR, Lions Clubs International.

Žádosti o grant spolu s návrhy projektů doručené Fondu Soare - zejména ty, které nemohly být fondem z různých důvodů podpořeny, budou předány 25 českým lionským klubům. Kluby je posoudí a zváží jejich možnou podporu z vlastních zdrojů. Koordinací těchto akcí je pověřena viceguvernérka distriktu. Do spolupráce budou přizváni i zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky SONS.

Formulář k žádosti o grant je možné stáhnout na internetové stránce www.soaresekt.cz/fondsoare. Termín uzávěrky žádostí jen 9. listopad 2007.

Rozhovor s pěveckým triem Makabara přinese koncem tohoto týdne.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Poslední zářijový den prožijete příjemně a tajně doufáte, že se ani v říjnu nic nezmění. Neklesejte namysli, protože se v následujícím měsíci blýsknete v mnoha oblastech a nezůstanete…