Geneticky upravené potraviny

3. 1. 2001
Od tohoto roku bude platit nový zákon pro zacházení s geneticky upravenými organismy a produkty tak, aby bylo ochráněno životní prostředí, zdraví lidí i zvířat.

Geneticky upravené potraviny

Biotechnologie všeobecně se jako obor začaly rozvíjet více jak před dvaceti lety. Zpočátku tento obor většina laické veřejnosti nebrala na vědomí, experimenty genetických modifikací se týkaly pouze vědeckých pracovišň a akademické půdy universit. Teprve, když se výsledky výzkumů začaly prolínat s praxí a genetické experimenty ovlivňují život okolo nás, zvedá se nebývalá vlna zájmu o tuto oblast. V současné době se diskutuje převážně o genetických modifikacích zemědělských produktů ( označované též jako biogenetické - tzv. GM potraviny).

 

Na tuto problematiku neexistuje pochopitelně pouze jeden názor. Je zde skupina těch, kteří tvrdí, že geneticky modifikované potraviny jsou naprosto zdravotně nezávadné a nemají žádný vliv na zdravý vývoj lidské populace a přírodu vůbec ( většinou se jedná o zájmy komerční). Druhá strana ovšem tato tvrzení zpochybňuje a poukazuje na porušení přírodního výběru, potravinových řetězců a v neposlední řadě také na nebezpečný vliv na genotyp člověka.

Mezi země, které dávají GM potravinám zelenou jsou USA a Kanada. Jedná se především o rajčata, sóju, kukuřici, bavlnu, burské oříšky. Odborníci dokonce odhadují, že do 10 let bude 90 % amerických zemědělských produktů biogenetických.

 

Evropské země se v postoji ke GM potravinám poněkud od USA liší. V EU sílí vlna odporu proti genovým modifikacím potravin. Dá se tedy očekávat snaha exportérů pronikat více do ČR. Důležitou otázkou je i označení GM potravin na obalech. Každý z nás by měl mít možnost sám se rozhodnout o tom, zda bude tyto potraviny konzumovat či ne.

Od tohoto roku bude platit nový zákon pro zacházení s geneticky upravenými organismy a produkty tak, aby bylo ochráněno životní prostředí, zdraví lidí i zvířat.

S těmito organismy mohou pracovat pouze osoby zařazené na speciální seznamy Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo také bude posuzovat žádosti o zařazení.

Seznamy budou veřejné, každý by měl mít možnost do nich nahlédnout. To nám však neumožní zjistit, zda zboží, které kupujeme je z geneticky upravených organismů.

 

A co vy? Domníváte se, že by takto upravené potraviny měly být v obchodech řádně označeny. Nevadí vám konzumace takových potravin?

Autor: Dana

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Pracovní stránka je plná nových možností a vy umíte každou z nich příznivě uchopit. V tomto ohledu to dotáhnete daleko. Bohužel v novém vztahu je kapánek dusno. Jste zamilovaní, ale s…

Nejčtenější články

Doporučujeme