Hledání Kleopatry

9. 7. 2009
Hledání Kleopatry
Stala nejslavnější a nejvlivnější ženou své doby a její jméno se stalo nesmrtelným, stejně jako její bohatý, vášnivý a tragický život. Dcera bohyně Isis, chytrá, vzdělaná a krásná – taková byla Kleopatra, nejmocnější královna Egypta.

Její příběh do dnes láká, tím spíše, že se stále opředen mnoha záhadami a tajemstvími. Jedním z nich je místo Kleopatřina posledního odpočinku. Kam byly uloženy její ostatky? Spočinula vedle své druhé životní lásky římského vojevůdce Marka Antonia? Těmito otázkami se po staletí zabývají historikové i archeologové z celého světa.

V dubnu byl v rámci pátrání po hrobce Kleopatry a Marka Antonia dokončen radarový průzkum chrámu Taposiris Magna západně od Alexandrie v Egyptě. Expedici Nejvyšší rady pro starověké památky, která má za úkol provádět vykopávky na místě chrámu a v jeho přilehlém okolí, vede Zahi Hawass a Dr. Kathleen Martinez, vědkyně z Dominikánské republiky. Nedávný radarový průzkum je nejvýznamnějším krokem, který doposud tým podnikl. Radar odhalil tři místa, kde by se hrobka mohla nacházet.

Nejdůležitější novinkou v Taposiris Magna je nedávný objev velkého a doposud neznámého pohřebiště za hranicemi chrámu. Expedice zde nalezla 27 hrobů. 20 z nich má tvar klenutého sarkofágu, zčásti zapuštěného do země a zčásti vyčnívajícího nad povrch. Sedm zbývajících se sestává ze schodiště vedoucího k jednoduché pohřební komoře. Uvnitř těchto hrobek nalezla expedice celkem 10 mumií, z nichž dvě jsou pozlacené. Objev tohoto pohřebiště naznačuje, že uvnitř chrámu by mohla být pohřbena významná osoba, pravděpodobně královského původu. V době faraónů bylo v Egyptě u úředníků a dalších vysoce postavených osob běžné, že si hrobky nechávali stavět blízko hrobky svého vládce. Stavební sloh nově objevených hrobek naznačuje, že byly postaveny během řecko-římského období.

Dr. Martinez oznámila, že u Taposiris Magna byl v rámci expedice odkryt chrám zasvěcený bohyni Isis a byly zde nalezeny mince s podobiznou Alexandra Velikého. Uvnitř chrámu bylo nalezeno mnoho hlubokých šachet, z nichž tři byly zřejmě používány pro pohřbívání. Je možné, že se jedná o hrobky důležitých osob. Vedoucí týmu si myslí, že Kleopatra a Markus Antonius mohli být pohřbeni do hluboké šachty podobné těm, které byly nalezeny uvnitř chrámu.

Dr. Hawass uvedl, že během expedice byla doposud nalezena krásná hlava Kleopatry spolu s 22 mincemi, na nichž je její podobizna. Socha a mince ji zobrazují jako krásnou ženu, což je v rozporu s tezí, která zazněla v poslední době z úst kurátora Anglického muzea, totiž že královna byla ve skutečnosti dosti ošklivá. Z nálezů v Taposiris vyzařuje šarm, který možná okouzlil Marka Antonia a Julia Césara, a tyto nálezy naznačují, že Kleopatra rozhodně nebyla ošklivá. Podoba hlavy zmíněné sochy navíc nijak nepotvrzuje v poslední době zastávanou teorii o africkém původu královny. Tým také našel velké množství amuletů a nádhernou sochu bez hlavy, která pochází z doby Ptolemaiovců. Mezi nejzajímavější nálezy patří pohřební maska zobrazující muže s důlkem v bradě. V obličeji lze rozpoznat určitou podobu s doposud známými podobiznami Marka Antonia.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Hlavně se naivně nespoléhejte na to, že vás v kritické situaci, do které se dnes bohužel dostanete, někdo podrží. Když budete od začátku spoléhat jen sami na sebe, tak se z maléru…

Nejčtenější články