Hobbyzahrada.cz vám radí: Než zahrada usne zimním spánkem

19. 10. 2005
Hobbyzahrada.cz vám radí: Než zahrada usne zimním spánkem
Na podzim ještě můžeme rostlinám přilepšit hnojením a zálivkou. Pozdně letní a podzimní měsíce patří z hlediska zahrady mezi nejdůležitější období roku. V tomto období, i když to na první pohled tak nevypadá, můžeme do značné míry rozhodnout o násadě květů a plodů v dalším roce, o kvalitě přezimování našich květin, stromů a keřů a v neposlední řadě můžeme pozitivně ovlivnit celkovou kondici našich květin.

HNOJENÍ Na podzim přestávají rostliny přirůstat a začínají se připravovat na přezimování. Celkově se mění struktura a podíly jednotlivých živin, které rostliny vyžadovaly na jaře a v létě. Obecně začínají dominovat látky, které podporují vyzrávání nových přírůstků, násadu květů a posilují odolnost rostliny. Obecně lze říci, že bychom měli přestat rostlinám dodávat dusík, který podporuje především růst zelené hmoty, a preferovat zásobování fosforem, hořčíkem a draslíkem.

Ke hnojení máme na výběr ze dvou skupin hnojiv - organických a anorganických. Organické hnojivo je vždy přírodního původu, patří k ekologicky čistším a méně zatěžuje životní prostředí. K jeho relativním nevýhodám musíme zařadit ne vždy jasný podíl jednotlivých živin a pomalejší náběh účinnosti. Nejlevnějším zdrojem bývá vlastní pro-sátý kompost, v našich zahradnických centrech je k dostání i kostní moučka, biokompost (substrát s obsahem kůrového kompostu) nebo poslední novinka sušený granulovaný kravský hnůj. Nejlepší způsob aplikace organických hnojiv je jeho zarytí k vysázeným rostlinám nebo záhonu.

Významným pomocníkem, který nám šetří peníze za zálivku i hnojivo a náš čas, je mulčovací kůra. Kůrový mulč se postupem času rozkládá, průběžně obohacuje naše záhony živinami, avšak jeho vrstva se pozvolna snižuje. Je tedy třeba po určité době kůru doplňovat. Pokud jsme nedoplnili kůru na jaře, je ten správný okamžik právě na podzim. Mějme na paměti, že optimální a smysluplná vrstva kůry je minimálně 8 cm.

Anorganická hnojiva jsou vyráběna uměle. K hlavním pozitivům těchto látek patří přesná znalost složení a podílů jednotlivých složek a tím jejich přesné nasazení pro konkrétní případy a jednotlivé skupiny rostlin. Z hlediska aplikace máme k dispozici hnojiva tekutá nebo rozpustný do zálivky a hnojiva pevná, která se rozpouští v zemi postupně.

Zpravidla pro každou skupinu rostlin máme k dispozici vlastní hnojivo, které svým složením a koncentrací plně odpovídá nárokům jednotlivých skupin květin, zeleniny a stromů. Pro podzimní hnojení nedoporučujeme používat pomalu rozpustná hnojiva typu Substral-Osmocote, která uvolňují živiny rovnoměrně po dobu šesti měsíců, při dosažení určité teploty a vlhkosti. Tato hnojiva by mohla držet rostliny dlouho ve vegetaci, přičemž by nová pletiva rostlin nestihla dostatečně vyzrát před příchodem mrazíků.

ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ HNOJENÍ:

• hnojit vždy s ohledem na zásobu živin v půdě, až poté s ohledem na požadavky rostlin • nepoužívat nadměrné dávky hnojiv, aby nedošlo ke zbytečnému zasolení půdy • nepoužívat příliš koncentrované roztoky hnojiv • nehnojit jedním druhem látky - použít kombinovaná hnojiva s vyváženým poměre,. / jednotlivých složek odpovídající danému období a druhům rostlin • nehnojte vysokými jednorázovými dávkami umělých hnojiv okolo zdrojů pitné vody, aby nedošlo k jejich zbytečné kontaminaci • dodržovat bezpečnost práce a zabránit přímému styku dětí a zvířat s hnojivy

SKUPINY ROSTJJN A JEJICH NÁROKY NA VÝŽIVU NA PODZIM Letničky a balkónové rostliny, které se nepřechovávají, doporučujeme udržovat v růstu co nejdéle. Používáme nejlépe tekuté hnojivo s vyšším obsahem dusíku, který zajistí neustálou násadu květů až do prvních mrazíků. Po polovině vegetačního období již nepřidáváme dlouhodobá hnojiva typu Substral - Osmocote, protože již nestihnou uvolnit celý obsah živin a vzhledem k jejich vyšší ceně by to bylo neekonomické.

Okrasné jehličnany a stálezelené listnáče. Těmto rostlinám musíme omezit přísun dusíku, protože neopadavé rostliny potřebují dostatek času na ukončení růstu, vyzrání pletiv nových letorostů a přípravu na zimu. Pokud tuto skutečnost zanedbáme, hrozí nám, že s příchodem mrazíků, kdy by rostliny byly ještě ve vegetaci, dojde k poškození mladých výhonů nebo dokonce k úhynu celé rostliny. Týká se to především rostlin jako jsou zerav, cypřišek, jalovec, bobkovišeň, hlohyně, buxus, kalina.

Uvedené rostliny doporučujeme pohnojit od konce srpna do poloviny září např. tekutým hnojivem Kristalon-Podzim, pro zvýšení odolnosti rostlin a lepší vybarvení přidejme i hořkou sůl. Chybu neuděláme ani přihnojením organickým hnojivem nebo kompostem v měsíci říjnu nebo listopadu, která zvýší celkový obsah živin v půdě, což rostliny ocení zvláště na jaře.

Opadavé keře hnojíme naposledy v září nejlépe hnojivem Kristalon-Podzim nebo hnojivem typu superfosfát. Po ukončení vegetace přidáme kompost nebo kostní moučku.

Růže hnojíme ke konci vegetace - koncem září nebo v říjnu. Vhodné je aplikovat kompost, kterým je můžeme přihrnout, nebo aplikovat Kristalon-Podzim.

Trvalky hnojíme na podzim spíše okrajově, doporučujeme koncem srpna jednu aplikaci Kristalonu-Podzim.

Rododendrony a vřesovištní rostliny je nejvhodnější naposledy výrazněji pohnojit v červenci kombinovaným plným hnojivem, které zajistí i vyšší násadu květních pupenů na příští jaro. Tyto druhy rostlin potřebují skutečně delší dobu na přípravu na zimu a vzhledem k tomu, že větši-vřesovištních keřů jsou stálezelené, mohla by vyzrálost nových výhonů znamenat značné poškození mrazem. Po skončení vegetace v říjnu doporučujeme přidat k rostlinám rašelinu na úpravu kyselosti půdy, a máme-li, budou nám rostliny vděčný i za dávku organického hnojiva nebo kompostu.

Ovocné stromy a keře hnojíme v září plným hnojivem jako například superfosfát s vyšším obsahem fosforu, po ukončení vegetace neuškodí přidání organického hnojiva - sušeného kravského trusu nebo kompostu. V případě, že máme příliš kyselou půdu, je vhodné v listopadu nebo prosinci upravit pH reakci aplikací mletého vápence.

Užitkové záhony obohatíme v říjnu a listopadu kostní moučkou nebo granulovaným kravským hnojem. Nejvhodnější okamžik pro aplikaci je při rytí záhonů, kdy se hnojivo rovnoměrně rozmíchá do půdy a většina živin bude připravena na jaro.

PÉČE O TRÁVNÍK Přípravu trávníku na zimu zahajujeme stejně jako u ostatních skupin rostlin koncem srpna. Hnojivo s vysokým obsahem dusíku, které jsme používali doposud nasadíme hnojivy jako například Kristalon-Podzim nebo Trávníkové hnojivo. V září, kdy již nehrozí vysoké teploty a sucho, doporučujeme trávník provzdušnit a dokonale vyhrabat veškerou suchou trávu. Máme-li v trávníku plevel, můžeme ještě aplikovat hnojivo s herbicidem proti dvouděložným plevelům a mechům (Travin, Trastan, Mechstop).

Pokud je v našem trávníku pouze mech, je vhodné použít dolomitický vápenec. Nejvhodnější dobou aplikace vápence je zima, kdy leží na trávníku vrstva sněhu.

KOMPOST Jak vyplynulo z obsahu tohoto článku o hnojení, univerzálním, levným a ekologicky čistým zdrojem živin pro naše rostliny je kompost. Odpad ze zahrady vzniká celý rok a neustále řešíme problém kam s ním. Na podzim je odpadu přece jen asi nejvíce. Budeme-li postupovat obezřetně a jako správní hospodáři, využijeme většinu odpadu vzniklého na naší zahradě pro založení nebo doplnění kompostu, který v dalších letech výhodně použijeme pro přihnojení vlastních rostlin.

Další zajímavé články o zahradě, bydlení, tipy, rady najdete na www.hobbyzahrada.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dny volna jsou dávno v nenávratnu, ale již brzy vás čeká další víkend. V práci to nestojí za nic, ale nepodléhejte depresi. Vaše schopnosti a komunikace s kolegy jsou výborné. Jediný…