I v nemocnici máte svá práva. Znáte je?

24. 6. 2013
I v nemocnici máte svá práva. Znáte je?
V životě lidském se může přihodit cokoli a pobyt v nemocnici si prožil už mnohý z nás. Víte ale, na co vše máte či nemáte v nemocnici nárok?

Vaším prvním právem je už samotná volba nemocnice . Neplatí automaticky, že musíte do tzv. spádové, tedy do té, která je nejblíže vašemu bydlišti. Pokud jste přesvědčeni, že v jiné vám poskytnou lepší péči, zvolte ji. Má to jen dvě podmínky – vámi vybrané zařízení musí mít smlouvu s vaší pojišťovnou a nesmí mít zcela obsazeno. Pokud je jeho kapacita plně vytížena, má právo vás odmítnout.

Volba lékaře

A když už si zvolíte nemocnici, můžete si v některých nemocnicích za příplatek zvolit i konkrétního lékaře, který například provede vaši operaci. Od června loňského roku dokonce platí i „ceník“, který určuje, na kolik vás to přijde. Maximální výšku stanovilo ministerstvo zdravotnictví (v případě primáře nebo přednosty kliniky na 15 tisíc korun), za „nižší šarže“ pak pět tisíc.

Nemocnice ovšem nemají povinnost tuto službu nabízet, ty, které se pro ni rozhodnou, musí ceník se jmény lékařů zveřejnit. A když jsme u peněz - kromě platby za pobyt v nemocnici (100 korun za každý den hospitalizace) byste už neměli nic dalšího platit. Tedy v případě, že podstupujete zákrok, který je hrazený ze zdravotního pojištění a nemluvíme-li například o nadstandardním pokoji či jiných službách.

Souhlas a nesouhlas

Můžete se stát, že z jakéhokoli důvodu nebudete chtít absolvovat zákrok, který lékař navrhl. Ať už jde o operaci, složitější vyšetření nebo léčbu. V takovém případě vstupuje do hry tzv. informovaný nesouhlas, kterým navrhovaný postup odmítnete.

Lékař vás přitom ale musí informovat, jaké důsledky vaše odmítnutí může mít. Máte přitom právo zkonzultovat celou věc i s jinými specialisty. Tento případ se ale moc nestává, naopak jiný je automatický – před nástupem do nemocnice je vám k podpisu naopak předloženo poučení, obsahující vyšetření, která budete absolvovat, i postup léčby. Bez tohoto poučení a vašeho tzv. informovaného souhlasu nesmí být žádný zákrok proveden. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy vás přivezou po havárii v bezvědomí a je např. nutná okamžitá operace.

Informace o zdraví

Kdykoliv se vám zachce, máte nárok na poskytnutí veškerých informací o svém zdravotním stavu, přičemž lékař je povinen vám je podat vhodným způsobem. Vaše zdravotní dokumentace je sice majetkem zdravotnického zařízení, vy ale mát právo do ní nahlížet a zhotovit si kopii . O tom, kdo další smí být o vašem stavu informován, rozhodujete sami. Bez vašeho souhlasu ho lékař nesmí nikomu sdělit , a to ani členům vaší rodiny. Je vhodné toto rozhodnutí zanést písemně do zdravotnické dokumentace.

Jakým způsobem je tato povinnost ve zdravotnickém zařízení naplňována, vyplývá z vnitřních předpisů konkrétního zařízení. Obvykle jsou pacienti při přijetí sestrou upozorněni na způsob, jak se mohou se svými právy seznámit, a je o tom ve zdravotnické dokumentaci učiněn záznam.

„Otázkou je, zda jsou podmínky k jejich respektování vždy v konkrétním zařízení adekvátní. Mnohdy je třeba překonat stereotypy historicky hluboce zakořeněné. Příkladem může být průběh lékařských vizit, kdy jsou informace o zdravotním stavu pacienta sdělovány a diskutovány na vícelůžkových pokojích před ostatními pacienty,“ doplňuje MUDr. Ferdinand Polák z ministerstva zdravotnictví.

Pacientům jsou běžně navrhovány postupy léčby či možná řešení, avšak pacient je s nimi seznamován formálně pouze předáním písemné informace bez dostatečného vysvětlení a ověření, zda pacient navrženým postupům porozuměl.

„Management zdravotnického zařízení je mimo jiné zodpovědný za dodržování obecně platných doporučených postupů,“ říká náměstek pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand Polák a dodává “samozřejmě společným cílem by měla být spokojenost pacientů a poskytování kvalitní a bezpečné péče.“


Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR .

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Lidé kolem vás mají obrovský strach z covidu, ale vy se negativním myšlenkám bráníte. Nechcete jim podlehnout a oslabit tak své schopnosti. Ať už pracujete z domu anebo z pracovišti,…

Nejčtenější články

Doporučujeme