Investiční životní pojištění - co to je?

8. 3. 2001
Některé pojišňovny uvádějí ve své nabídce produkt s názvem investiční životní pojištění. Co si pod nabídkou kombinace pojistné ochrany a investice představit?

Investiční životní pojištění - co to je?
Některé pojišňovny uvádějí ve své nabídce produkt s názvem investiční životní pojištění. Co si pod nabídkou kombinace pojistné ochrany a investice představit?

Jde o životní pojištění pro případ smrti s tím, že klient rozhoduje sám o poměru mezi prostředky určenými na pojištění a na investice a určuje jakým způsobem jsou jeho peníze investovány. Jako možnost investování nabízejí pojišňovny cca čtyři

  1. pět fondů, které se liší mírou rizika a tudíž mírou výnosnosti. Jedná se o

fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené a zahraniční. Rozložení finančních prostředků mezi fondy může klient v průběhu pojištění měnit. Rovněž může měnit poměr mezi pojištěním a investicí, může měnit výši pojistné částky a pojistného a během trvání pojištění vkládat a do určité výše i čerpat finanční prostředky.

Výhodou tohoto produktu je bezpochyby jeho variabilita, tj. možnost změny odpovídající měnícím se potřebám pojištěného v průběhu trvání smlouvy. Např. člověk bez nutnosti zabezpečit své blízké zvolí na začátku pojistné doby určitou investiční strategii. Tuto svou volbu může v případě potřeby zabezpečení rodiny změnit, např. pojistí se na vyšší pojistnou částku. S postupem času závazků ubývá a aktuální se stává vlastní zabezpečení na stáří. Pojištěný tedy může opět změnit skladbu pojistného, např. sníží pojištění rizika a posílí rezervotvornou část pojistného.

Nevýhodou pro některé klienty může být, že pojišňovna negarantuje výnos, tzn. že zhodnocení závisí na investiční odvaze a obratnosti pojištěného.
K investičnímu životnímu pojištění lze zpravidla sjednat úrazové připojištění pro případ smrti, připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu a rovněž vyloučení negativního vlivu inflace.
Vždy je třeba si uvědomit, že jakékoli životní pojištění slouží v první řadě ke krytí rizika a při svém dlouhodobém charakteru je investicí sice s nízkým rizikem, ale i konzervativním výnosem.

autor: Jarmila Voznicová

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Asi se shodneme na tom, že nepatříte mezi svůdníky, ale osobní kouzlo vám určitě nechybí. Už to bude tak. Druhá polovina února je od samého počátku jako stvořená pro seznamování. Věřte, že…

Nejčtenější články

Doporučujeme