Investiční životní pojištění - co to je?

8. 3. 2001
Některé pojišňovny uvádějí ve své nabídce produkt s názvem investiční životní pojištění. Co si pod nabídkou kombinace pojistné ochrany a investice představit?

Investiční životní pojištění - co to je?
Některé pojišňovny uvádějí ve své nabídce produkt s názvem investiční životní pojištění. Co si pod nabídkou kombinace pojistné ochrany a investice představit?

Jde o životní pojištění pro případ smrti s tím, že klient rozhoduje sám o poměru mezi prostředky určenými na pojištění a na investice a určuje jakým způsobem jsou jeho peníze investovány. Jako možnost investování nabízejí pojišňovny cca čtyři

  1. pět fondů, které se liší mírou rizika a tudíž mírou výnosnosti. Jedná se o

fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené a zahraniční. Rozložení finančních prostředků mezi fondy může klient v průběhu pojištění měnit. Rovněž může měnit poměr mezi pojištěním a investicí, může měnit výši pojistné částky a pojistného a během trvání pojištění vkládat a do určité výše i čerpat finanční prostředky.

Výhodou tohoto produktu je bezpochyby jeho variabilita, tj. možnost změny odpovídající měnícím se potřebám pojištěného v průběhu trvání smlouvy. Např. člověk bez nutnosti zabezpečit své blízké zvolí na začátku pojistné doby určitou investiční strategii. Tuto svou volbu může v případě potřeby zabezpečení rodiny změnit, např. pojistí se na vyšší pojistnou částku. S postupem času závazků ubývá a aktuální se stává vlastní zabezpečení na stáří. Pojištěný tedy může opět změnit skladbu pojistného, např. sníží pojištění rizika a posílí rezervotvornou část pojistného.

Nevýhodou pro některé klienty může být, že pojišňovna negarantuje výnos, tzn. že zhodnocení závisí na investiční odvaze a obratnosti pojištěného.
K investičnímu životnímu pojištění lze zpravidla sjednat úrazové připojištění pro případ smrti, připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu a rovněž vyloučení negativního vlivu inflace.
Vždy je třeba si uvědomit, že jakékoli životní pojištění slouží v první řadě ke krytí rizika a při svém dlouhodobém charakteru je investicí sice s nízkým rizikem, ale i konzervativním výnosem.

autor: Jarmila Voznicová

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokračujete v úspěšném pracovním týdnu a nic vám nezkazí náladu. Na domácí půdě je pořádně veselo a setkáváte se také s kamarády. Nezapomínejte ani na sportovní zážitky, ke kterým budete…

Nejčtenější články

Doporučujeme