Irisdiagnostika: Co lze vyčíst z očí?

21. 9. 2016
Irisdiagnostika: Co lze vyčíst z očí?
Jistě už jste někdy zaslechli známé rčení oko, do duše okno; na tom jistě něco bude, nicméně v případě iridologie by se spíše hodilo nahradit slůvko duše výrazem tělo. Možná tuto alternativní diagnostickou metodu už znáte, ale třeba se s ní setkáváte poprvé a řeknete si, co natolik zásadního se v našich očích může odrážet?

Podle irisdiagnostiků mnohé. Pojďme se tedy ve zkratce podívat pod pokličku diagnostického systému, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti.

Irisdiagnostika je prastará metoda a jedno z odvětví alternativní medicíny, zabývající se diagnostikováním zdravotního stavu člověka na základě obrazu (zabarvení, změn, pigmentace a nejrůznějších odchylek) jeho oční duhovky a očního bělma. Oko je dle zastánců iridologie nervově propojeno se všemi částmi našeho těla. Každý orgán v těle má na oční duhovce své specifické umístění, resp. reflexní nervové zakončení (podobně jako například na ploskách nohou). Pokud má orgán potíže, případně je-li jakkoli geneticky zatížen, projeví se tato skutečnost právě tam.

Historie irisdiagnostiky se datuje tisíce let zpátky, kdy byla tato diagnostická metoda hojně využívána v Číně, Japonsku a Indii, a to k určování celkového zdravotního stavu pacienta. Číňané v návaznosti na vesmír, resp. na astrologické principy propojující lidský osud (mikrokosmos) a postavení hvězd (makrokosmos), vnímali velmi podobně i samotné oko. Považovali je za jakýsi mikrokosmos celého těla. Diagnózou z oční duhovky se zabývali lékaři již za vlády egyptského faraona Tutenchamona (cca. 1500 př. n. l.). Poznámky o studiu oční duhovky byly nalezeny mimo jiné také v jeho hrobě.

Dokonce i Hippokrates (460 – cca. 370 př. n. l.), nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“ studoval oči svých pacientů, aby v nich objevil klíč k jejich nemocem, resp. následnému uzdravení. Dochovalo se, mimo jiné, také jeho prohlášení: „Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo“. A o to přesně v Irisdiagnostice jde. Další zmínky o této (dnes) alternativní metodě byly nalezeny například u Chaldejců (cca. 1.000 let př. n. l.). Ve starověké knize „Zodiac of the Eye“ byla napsána zcela zásadní irisdiagnostická věta: „Vše, co se děje ve Vesmíru, odráží se v člověku. To, co se děje v lidském těle, zrcadlí oční duhovka.“

Za oficiálního zakladatele irisdiagnostiky je však považován maďarský lékař Ignaz von Peczely (1822 – 1911), kterému k zájmu o studium oční duhovky dopomohla nepříjemná příhoda z dětství. Tehdy se dostal do kontaktu se sovou, která mu údajně zaťala drápy hluboko do jeho paže, a nezbývalo, než jí zlomit nohu, aby se dítě z jejího mocného sevření vymanilo. Později Ignác popisoval, že v okamžiku, kdy jí nohu zlomil (a pozoroval přitom její oči), všiml si, že se v nich náhle objevila nepatrná čárka. Po vyléčení sovy pak opět zmizela. To ho velmi zaujalo a motivovalo k dalšímu studiu.

Iridologie může být velmi přesnou diagnostickou metodou, pakliže se provádí dobře a u skutečného odborníka. Na oční duhovce lze zaznamenat téměř všechny nestandardní fyzické projevy, a to díky nejrůznějším deformacím, které se na ní projevují například ve formě teček, skvrn, zvýšené pigmentace, různorodosti zbarvení, hustoty vláken atd.; toto vše má následně svůj konkrétní diagnostický význam. Samotnou duhovku můžeme rozčlenit na dvanáct úseků, kdy každému přísluší určitý orgán (případně skupina orgánů), a v neposlední řadě také ostatní části těla. Samotná duhovka je pak tvořena šesti vrstvami.

Diagnistikování z oční duhovky je poměrně složitá a komplikovaná záležitost a pouhým okem jen těžko zřejmá. Dříve se používala lupa, dnes máme sofistikovanější nástroje umožňující několikanásobné zvětšení obrazu oční duhovky. Pro zajímavost však uvedeme alespoň základní „diagnostiku“, ačkoli o diagnostiku jako takovou v podstatě vůbec nejde.

Co se dá ze zdravotního hlediska předpokládat vzhledem k barvě očí?

Barvu duhovky dělíme do tří základních skupin, ačkoli někteří iridologové uznávají pouze dvě základní barvy. V našem případě však jmenujme zmiňované tři varianty:

Modré oči: Tito lidé bývají náchylnější k onemocnění dýchacích cest, blízko mívají také k poruchám přeměny kyseliny močové, k revmatismu a alergickým onemocněním. Opatrnější by měli být také, pokud jde o srdce a ledviny.

Hnědé oči: Hnědoocí lidé mívají blízko k onemocnění trávicího traktu, jsou náchylní k tvorbě žaludečních vředů, žlučových kamenů, častěji mohou trpět nadýmáním, zácpou, žlučníkovými kolikami a v neposlední řadě mívají oslabenější nervový systém.

Šedé oči (smíchaná barva očí): Mohou být více náchylní ke kožním chorobám, revmatismu a katarům sliznic; jejich sklony ke zdravotním obtížím bývají na jedné vlně s modrookými lidmi.

Až tedy budete svému milovanému hledět do očí, mějte na paměti, že (s trochou nadsázky) krom jeho duše se v nich zrcadlí i celé jeho tělo. Tak se pozorně dívejte, ať vám něco podstatného neunikne!

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud vás čeká nějaké důležité jednání nebo schůzka, tak se důkladně zamyslete nad tím, jak působíte. Zvýšenou pozornost byste měli věnovat volbě oblečení, líčení nebo účesu. Právě na…

Nejčtenější články