Jak hodnotí české domácnosti svou ekonomickou situaci?

14. 12. 2011
Jak hodnotí české domácnosti svou ekonomickou situaci?
Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění ukazuje, že téměř tři pětiny českých domácností mají problém vyjít se svými příjmy. Financování svých koníčků a zájmů si může dovolit pouze polovina dotazovaných.

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR se ve své studii zabývalo tím, jak lidé hodnotí současnou ekonomickou situaci svých domácností. Šetření, které proběhlo v říjnu tohoto roku, se nejvíce věnovalo tomu, jak lidé dokáží vyjít se svými příjmy a za jak ekonomicky silnou považují svou domácnost.

Takřka 63 % dotazovaných odpovědělo, že jejich domácnost má problémy hospodařit se svými současnými příjmy. Pro 36 % z nich je to „spíše obtížné“, pro 16 % „obtížné“ a pro 11 % dokonce „velmi obtížné“. Naopak přibližně třetině respondentů nedělá hospodaření s jejich příjmy větší problém, pro 27 % osob je to „spíše snadné“, pro dalších 6 % „snadné“ a pro 1 % „velmi snadné“. Oproti minulému šetření CVVM z října 2009 se situace statisticky nijak významně nezměnila, ale při srovnání s výsledkem šetření z roku 2008 je již vidět zvýšení podílu lidí, kteří mají podle svého názoru potíže při vycházení s vlastním příjmy.

-----------------------------------

Kolik utrácíte a kolik byste mohli spořit? Kalkulačka vám vypočítá, kolik peněz z příjmu můžete po uhrazení všech nákladů spořit.

------------------------------------

Ve velmi obtížné finanční situaci se během minulého roku podle svého vyjádření ocitla více jak třetina dotazovaných. Naopak necelých 60 % lidí tuto zkušenost nemá a 7 % se nedokázalo vyjádřit.

Výzkum CVVM dále ukázal, že se špatnou finanční situací se potýkají nejčastěji dotázaní se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity, lidí pracující v dělnických profesích a nezaměstnaní. Svou finanční situaci rovněž označil jako tíživou větší počet žen než mužů. Přesně 59 % dotázaných občanů zařadilo svou domácnost do kategorie „ani bohatá, ani chudá“. Více než čtvrtina lidí označuje svoji domácnost jako „spíše chudou“, 7 % respondentů ji považuje za „velmi chudou“. Na druhé straně jako „spíše bohatou“ vidí svou domácnost jen 5 % dotázaných a jako „velmi bohatou“ označilo vlastní domácnost jen necelé 1%. Dotazovaní, kteří se vyjadřují o svých domácnostech jako o chudých, tedy převládají nad těmi, kdo uvádějí opak.

------------------------------------

Čtěte také Změny od prosince: Zdraží nemocnice, plyn i doprava

------------------------------------

Respondentům byla také položena otázka, co si může jejich domácnost se svým příjmem dovolit. 91% dotazovaných stačí jejich příjmy na zajištění základních potřeb (jídlo, oblečení, běžné potřeby), naopak zbylých 9 % domácností má se zajištěním základních potřeb problémy. Financování koníčků a zájmů si pak může podle výzkumu dovolit pouze 53 % domácností. Dlouhodobé spoření, výraznější finanční podporu dětí či rodičů a nákup zdravějších potravin si však podle svých slov může dovolit sotva třetina dotazovaných.

Autor: redakce www.penize.cz

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Nutně si potřebujete promluvit s dobrým kamarádem. Jeden člen rodiny se chová divně a vy nemůžete přijít na to, co ho trápí. Na hádky nemáte náladu, to se raději stáhněte do ústraní.…