Jak jsou na tom se sexem Češi?

17. 6. 2002
Jak jsou na tom se sexem Češi?
Sexuálně žít začínají muži i ženy v České republice nejčastěji okolo 18. roku věku. Muži uvádějí za život v průměru deset partnerek, ženy šest partnerů. V manželství souloží průměrně devětkrát do měsíce. To, že se někdy dopustili nevěry, přiznavá 42 procent vdaných žen a 63 procent ženatých mužů.

Jak jsou na tom se sexem Češi?

Sexuálně žít začínají muži i ženy v České republice nejčastěji okolo 18. roku věku. Muži uvádějí za život v průměru deset partnerek, ženy šest partnerů. V manželství souloží průměrně devětkrát do měsíce. To, že se někdy dopustili nevěry, přiznavá 42 procent vdaných žen a 63 procent ženatých mužů.

Vstup do sexuálního života v České republice podle věku a pohlaví
Klepněte pro větší obrázek
Pramen: Weis, P., Zvěřina, J. : Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Portál, Praha 2001.

 • Podíváme-li se na podíl českých mužů a žen s první sexuální zkušeností podle stoupajícího věku, vidíme, že nejprve převažuje podíl mužů, kteří už někdy souložili, pak podíl žen.
 • Před patnáctým rokem věku udává svou první soulož něco přes pět procent mužů a méně než dvě procenta žen. Více než deset procent naopak uskutečnilo svůj koitální debut až po dvacátém roce věku.
 • Jen čtyři procenta žen, ale 34 procent mužů uvádí, že k první souloži došlo z jejich iniciativy. U ostatních nebyla převaha iniciativy na žádné straně.
 • Třetina mužů a dvanáct procent žen vstoupilo do sexuálního života s náhodným partnerem. U těch, kteří udávají stálého partnera, se tak stalo v průměru po sedmi měsících známosti.
 • Srovnáním generace narozené před rokem 1934 s generací narozenou po roce 1964 lze zjistit mezigenerační snížení věku první sexuální zkušenosti asi o dva roky u mužů a o tři roky u žen. Srovnání výzkumů a roků 1993 a 1998 však už ukazuje, že se tento pokles zastavil a koitální debut se ustavuje u nás u obou pohlaví nejčastěji mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem věku.
 • Sexuálně aktivní páry souloží přibližně dvakrát týdně. Nejčastější sexuální aktivitou zůstává vaginální soulož, asi dvě třetiny párů mají zkušenosti i s orálně genitálními praktikami; anální styky jsou výrazně okrajové.
 • Desetina mužů a o něco více než pětina žen uvádí celoživotně jednoho sexuálního partnera. Polovina mužů a 70 procent žen má méně než šest partnerů za život, ale více než deset procent mužů a sedm procent žen uvádí už více než 20 partnerů ve svém životě.
 • Šest a více partnerů v posledních dvanácti měsících před výzkumem přiznalo na čtyři procenta mužů i žen; je to výrazná menšina, ale mezi výzkumy v letech 1993 a 1998 se podíl této promiskuitní kategorie takřka zdvojnásobil.
 • Sex s náhodným partnerem mělo někdy v životě 58 procent koitálně aktivních mužů a 37 procent žen. V posledních dvanácti měsících mělo více než 11 procent žen a skoro 7 procent mužů čtyři nebo více náhodných partnerek, 65 procent žen a 60 procent mužů žádného.
 • Naprostá většina mužů a žen v České republice se hlásí k vyhraněně heterosexuální orientaci. Pouze 2,5 procenta mužů a 3,4 procenta žen uvedlo ve výzkumu sexuálního chování jinou odpověď, a tento podíl se v průběhu devadesátých let nijak významně nezměnil.
 • O něco vzrostl podíl těch, kteří udávají aspoň jednu homosexuální zkušenost. Z mužů ji v roce 1998 přiznalo 6,2 procenta (oproti 3,2 procenta z roku 1993), u žen 4,4 procenta (oproti 2,6 procenta z roku 1993). O něco tedy stoupla otevřenost v přístupu k vlastnímu hledání či experimentování v sexuální orientaci a možná i otevřenost ve vyjádření.
 • Srovnání velkého množství opakovaných šetření v mnoha státech ukazuje, že tradičně předpokládaný podíl "čtyřprocentní menšiny" počet vyhraněně homosexuálně orientovaných jedinců v populaci přeceňuje. Několik zkušeností tohoto druhu, pravděpodobnějších v liberálních společnostech, je něco jiného než homosexuální orientace, která je nejen v České republice, ale i ve srovnatelných společnostech udávána vesměs nižší.
 • Více než polovina z našich vdaných žen, které přiznávají, že se někdy dopustily nevěry (je jich 42 procent ze všech vdaných), uvedla maximálně dva mimomanželské partnery; 12 procent přiznalo pět a více nevěr. Téměř polovina vdaných žen prožívá své nevěry jen v dlouhodobějších vztazích.
 • V mezinárodním srovnání jsou v postojích k nevěře české ženy krajně tolerantní: nekompromisně ji odsuzuje jen 31 procent, kdežto ve Velké Británii 84 procent; ve Spojených státech odsuzuje nevěru 77 procent populace.
 • Téměř polovina českých ženatých mužů z těch, kteří se někdy dopustili nevěry (je jich 63 procent ze všech ženatých), udává maximálně tři mimomanželské partnery. Pět a více nevěr však přiznala více než třetina z nich. Jen 14 procent prožívá své nevěry jen v delších vztazích, 55 procent je označuje jen za příležitostné.
 • Celkem 14 procent mužů odpovědělo kladně na otázku, zda měli v životě styk s prostitutkou. Že někdy poskytly pohlavní styk za peníze, přiznala čtyři procenta žen.
 • Více než třetina mužů a pětina žen se považují za sexuálně náročnější než jejich partnerky, respektive partneři.
 • Zkušenost s masturbací uvádí 84 procent českých mužů a 54 procent žen; 42 procent mužů a 32 procent žen uvádí, že masturbují i v současné době.
 • Se svým sexuálním životem vyjádřilo spokojenost 73 procent mužů a 70 procent žen. V devadesátých letech klesl podíl spokojených žen - v roce 1993 to bylo ještě 82 procent.
 • Podle Světové zdravotnické organizace postrádá 15 až 20 procent mužů a žen pohlavní touhu. V českém výzkumu z roku 1998 bylo zjištěno 17 procent mužů a 31 procent žen sexuálně neaktivních; 33 procent mužů a 42 procent žen uvedlo, že žádnou potřebu sexuálního vybití v současné době nepociňují.
 • Ze srovnání našich a zahraničních výzkumů vyplývá vyšší hladina sexuální aktivity a větší rozvolněnost norem sexuálního chování u nás. Zjišňované podíly nevěrných mužů a žen jsou u nás vyšší než v západních zemích, české ženy uvádějí vyšší celoživotní počty sexuálních partnerů, počty celoživotně monogamních mužů i žen jsou u nás téměř poloviční, průměrná frekvence sexuálních styků je u nás vyšší.Klepněte pro větší obrázek
 • Všechny změny v českých datech však ukazují na zvyšování odpovědnosti v sexuálním chování v posledních letech u většiny populace. Projevuje se to ve zvýšení počtu mužů a žen, kteří použili některou z forem účinné antikoncepce už při prvním pohlavním styku, a v nárůstu používání hormonální antikoncepce při stycích se stálými partnery a kondomu v náhodných stycích. Významný je také více než dvojnásobný pokles počtu partnerů za posledních dvanáct měsíců.

(ukázka je z knihy Česká společnost, 207 stran, 249 Kč, vydalo nakladatelství Portál.  Zájemcům o podrobnější fakta je určena kniha Sexuální chování v ČR - situace a trendy)

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Když dnes vezmete za své tvrzení, že kdo nehraje, ten taky nevyhrává, tak se můžete dostat do pořádného maléru. Nebude to nic příjemného, ale dá se to zvládnout, když hodíte zpátečku bez…

Nejčtenější články