Jak mladé je Vaše srdce?

6. 2. 2007
Jak mladé je Vaše srdce?
Osvětově vzdělávací akce pro širokou veřejnost „Zdravé srdce 2006“, kterou připravily Česká kardiologická společnost a Floraporadny, se zaměřila na nejvíce sledované a diskutované rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, kterými jsou zejména kouření, vyšší hladina cholesterolu v krvi, vyšší krevní tlak, nadváha a obezita, centrální obezita a snížená pohybová aktivita. Údaje o těchto rizikových faktorech byly zjišťovány prostřednictvím dotazníku „Jak mladé je Vaše srdce?“. Na jeho základě byl vyhodnocován také biologický věk srdce respondentů.

Z celkového počtu respondentů 24 118 tvořily ženy 73 %. Průměrný věk mužů byl 40 let, průměrný věk žen 45 let. Biologický věk srdce odpovídal ve většině případů (v 76 % u žen a v 73 % u mužů) věku skutečnému.

Bylo to jednoznačně dáno skupinou respondentů, kterou tvořily převážně osoby, jež se o své zdraví starají a kromě jiného vyhledávají informace o zdravém životním stylu, a to především na internetu (převážná většina dotazníků, 22 848, byla vyplněna on-line). Avšak i v této „ukázkové“ skupině jsme narazili jednak na poměrně vysoké procento výskytu zmíněných srdečně-cévních rizikových faktorů, jednak na častou neznalost své vlastní hladiny cholesterolu - jednoho z nejrizikovějších faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

I v této, o své zdraví pečující skupině intenzivně kouřilo 10 % žen a 14 % mužů; 22 % žen a 44 % mužů se pohybovalo v pásmu nadváhy, 11% žen a 16 % mužů bylo obézních; navíc u 15 % žen byl obvod pasu vyšší než kritických 88 cm, u 16 % mužů pak vyšší než kritická hodnota 102 cm. S těmito údaji souvisí i relativně nízká pohybová aktivita. Velice mírné doporučení věnovat se sportovním aktivitám alespoň 2x týdně podle dotazníků dodržuje pouhých 23 % žen a 32 % mužů. Ostatní sportují jen výjimečně a většina respondentů uváděla, že „chodí“, což může znamenat v podstatě cokoli (člověk by měl za den ujít cca 10-12 tisíc kroků rychlostí 4 km/hod, tj. 7–7,5 km denně, zatímco průměrný Čech ujde pouhých 1 500 metrů za den). Přitom právě nízká fyzická aktivita výrazně přispívá ke vzniku srdečně-cévních onemocnění.

V oblasti konzumace živočišných tuků se situace za posledních několik let zlepšila – zhruba polovina populace již dává přednost srdci (a zdraví vůbec) prospěšným rostlinným tukům před konzumací tuků živočišných. Stále je však dost těch, kterým je to (zatím) jedno (35 % žen a 45 % mužů). Češi se navíc stále ještě nenaučili jíst ryby, obsahující omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, které výrazně prospívají srdci – 62 % žen a 54 % mužů si dá rybu maximálně jednou do měsíce a někdy ani to ne. Doporučované dávky ryb alespoň 2x týdně pak konzumovalo naprosté minimum respondentů ( 8 % žen a 12 % mužů).

Hlavním rizikem vzniku infarktu myokardu je vyšší hladina cholesterolu. Tu přiznalo 28 % žen a 32 % mužů. Alarmujícím faktem však byla skutečnost, že téměř polovina žen i mužů v této z hlediska zdravotní uvědomělosti „elitní skupině“ (tedy ve skupině těch, kdo vyplnili dotazník, protože se o zdraví svého srdce zajímají), svou hladinu cholesterolu neznala. Tu neznala ani celá pětina žen starších 50 let a čtvrtina mužů starších 40 let, tedy skupina našich spoluobčanů, která již vstupuje do věkové oblasti „minového pole“, kdy může dojít k explozím v podobě srdečně-cévních zdravotních příhod, způsobených právě vyšším cholesterolem. Naopak pozitivním faktem bylo, že většina respondentů znala údaj o svém krevním tlaku – dalším důležitém rizikovém faktoru srdečně-cévních onemocnění.

Z výsledků dotazníkové akce na poměrně rozsáhlém souboru respondentů lze tedy učinit následující závěry:

1.Většina dotázaných dává přednost rostlinným tukům (pozitivní zjištění). 2.Většina dotázaných zná hodnoty svého krevního tlaku (pozitivní zjištění). 3.Minimum dotázaných konzumuje ryby (negativní zjištění). 4.Málo dotázaných sportuje (negativní zjištění). 5.I u osob zajímajících se o své zdraví nalézáme v poměrně hojném zastoupení kuřáky, osoby s nadváhou, obezitou a centrální obezitou (negativní zjištění). 6.Značná část žen i mužů v rizikovém věku nezná svou hladinu cholesterolu (velice negativní zjištění!). 7.Větší pozornost svému zdravotnímu stavu věnují ženy (pozitivní zjištění pro ženy, negativní zjištění pro muže).

Z výsledků dotazníkové akce vyplynulo, že část respondentů je biologicky mladší a že se řídí téměř bez výhrad doporučeními odborníků. Podle odpovědí v dotazníku tito respondenti používají výhradně rostlinné tuky, minimálně 2x týdně konzumují ryby a 3-5x denně ovoce a zeleninu. Důsledně se vyhýbají uzenářským výrobkům a jídlům z rychlých občerstvení a rovněž alkohol si dopřávají pouze výjimečně. Biologicky mladší respondenti jsou nekuřáci a minimálně 2x týdně se věnují sportu.

Umí si také poradit se stresem, což biologicky starší respondenti v 96 % nedokáží. Tělesná hmotnost biologicky mladších respondentů je v normě, stejně tak obvod pasu. Rovněž krevní tlak má v pořádku více než 81 % biologicky mladších respondentů a téměř 98 % jich má normální hladinu cholesterolu. Všichni tito respondenti rovněž uvedli, že pravidelně chodí na preventivní lékařské prohlídky.

Co tedy nejvíce ohrožuje srdce českého člověka?

Především neznalost vlastního rizika – a také pohodlnost!

A z toho vyplývá, že Češi zatím nemilují své srdce dostatečně. ♥

MUDr. Jan Piťha, CSc.,vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM, Praha

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Na mysl vám jdou nezbednosti, na něž byste měli šmahem zapomenout. Není vám dobrá klidná nálada na pracovišti? Raději do nikoho nešprtejte, však on by vám to vrátil i s úroky. Jinak se…

Nejčtenější články

Doporučujeme