Jak na nižší daně ?

19. 2. 2001
Jak na nižší daně ?
Daňové zvýhodnění životního pojištění

Jak na nižší daně ?
Daňové zvýhodnění životního pojištění

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, nabyla účinnosti dnem 1.1.2001. To znamená, že ustanovení této novely je možno aplikovat nejdříve pro daňová přiznání za rok 2001. Z hlediska životního pojištění přináší tato novela podstatné změny, a to zejména řadu ustanovení znamenajících daňové zvýhodnění životního pojištění.

Jaké výhody přináší novela pro fyzickou osobu:

  • Daňový poplatník má možnost si odečítat pojistné zaplacené za životní pojištění, a to max. 12 000 Kč za zdaňovací období, od daňového základu. Podmínkou je sjednání výplaty pojistného plnění min. po 60 kalendářních měsících (5 let) a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Další podmínkou je, že pojistník (plátce pojistného) musí být současně pojištěným.
  • Příspěvek od zaměstnavatele na životní pojištění (max. 12 000 Kč) nezvyšuje zaměstnanci daňový základ. Podmínkou, kromě výše uvedených je, že nárok na plnění v případě dožití má pojištěný zaměstnanec a oprávněnou osobou pro převzetí plnění v případě smrti nesmí být zaměstnavatel, který hradil pojistné.

Jaké výhody přináší novela pro zaměstnavatele:

  • Pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance na soukromé životní pojištění (max. 8 000 Kč) je daňově uznatelný náklad zaměstnavatele.
  • V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů byly změněny i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Oba tyto zákony nyní stanoví, že příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění se nezahrnují do vyměřovacího základu pro výpočet příslušného pojistného.

autor: Jarmila Voznicová

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Zvykli jste si na úspěch, a proto si ho udržujete. Stále přicházíte s nevšedními nápady, které nepostrádají šťávu a švih. Toto je ideální stav. Do všem činností na pracovišti se hned…

Nejčtenější články

Doporučujeme