Jak se stát certifikovaným průvodcem v chráněných územích?

Jak se stát certifikovaným průvodcem v chráněných územích?

Obecně prospěšná společnost ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko vyhlašuje rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Pracovník regionální turistiky v chráněných územích. Jedná se o víceměsíční kurz, který je určen všem podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, zaměstnancům informačních středisek, profesionálním průvodcům, ale i těm, kteří by si průvodcovskou činností jen rádi přivydělali, dále je určen všem nadšencům, milovníkům a ochráncům přírody a samozřejmě také nezaměstnaným a lidem toužícím po získání řádné kvalifikace.

Termín konání: únor až listopad 2009 (dvouhodinové přednášky jsou vždy ve všední dny večer, exkurze o sobotách a celodenní semináře ve všední dny).

Frekventanti kurzu:

  • získají ucelený přehled o geomorfologii, fauně a floře NP České Švýcarsko, ale i o kulturních, historických a přírodních zajímavostech region

  • během exkurzí, které jsou součástí kurzu, území NP ČS poznají z pohledu turisty i průvodce

  • získají přehled o novinkách a pravidlech ochrany přírody a šetrného přístupu k životnímu prostředí

  • se dozví, jaká pravidla by měl profesionální průvodce dodržovat a čeho se naopak vyvarovat

  • se naučí řešit obtížné situace, se kterými se můžete během průvodcovské praxe setkat (práce se skupinou, krizový management, první pomoc)

  • vylepší své komunikační a prezentační dovednosti a naučíte se zvládnout trému

  • si vyzkoušejí přípravu své vlastní trasy a před skupinou budete mít možnost prokázat své průvodcovské dovednosti

Účastníci kurzu mají jedinečnou možnost získání rekvalifikace, která je podmínkou pro obdržení živnostenského listu na průvodcovskou činnost nebo certifikace, která je opravňuje k provozování průvodcovské činnosti v NP České Švýcarsko na programech organizovaných Českým Švýcarskem o.p.s. nebo jinými držiteli výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., § 43.

Harmonogram kurzu PRTCHÚ

 

Předmět

Datum

Čas

Forma

Lektor

Jednotlivé

vstupné*

Poslání NP ČŠ, ochrana přírody v NP ČŠ (zonace, NATURA 2000)

9.490 2.

VE

DČŠ

I. Marková/J. Mauricová

50 Kč

Návštěvní řád NP ČŠ

11. 2.

VE

DČŠ

V. Nič

50 Kč

Historie turistiky

16. 2.

VE

DČŠ

N. Belisová

50 Kč

Marketing ochrany přírody

18. 2.

VE

DČŠ

T. Salov

50 Kč

Rostlinstvo Českého Švýcarska

23. 2.

VE

DČŠ

I. Marková

50 Kč

Péče o lesy

25. 2.

VE

DČŠ

D. Šteflová

50 Kč

Oživené památky: Interpretace místního dědictví

březen, první pol.

DČŠ

Kolektiv lektorů

850 Kč

Bezobratlí ČŠ a reintrodukce lososa obecného

23. 3.

VE

DČŠ

M. Trýzna

50 Kč

Obratlovci Českého Švýcarska

30. 3.

VE

DČŠ

R. Nagel

50 Kč

Informační systém a služby průvodce

2. 4.

 

B. Laštůvková, D. Pastva

750 Kč

Moderní trendy cestovního ruchu a šetrná turistika

duben, první pol.

DČŠ

 

500 Kč

Kulturní bohatství území

18. 4.

SO

exkurze

N. Belisová

0

Turistická destinace České Švýcarsko

29. 4.

exkurze

D. Pastva

650 Kč

Exkurze k rybím přechodům

16. 5.

SO

exkurze

V. Nič, M. Trýzna

zdarma

České Švýcarsko jako učebnice geologie

30. 5.

SO

exkurze

Z. Vařilová

zdarma

Lesnická exkurze

13. 6.

SO

exkurze

D. Šteflová

zdarma

Botanická exkurze

18. 7.

SO

exkurze

I. Marková

zdarma

Turistická destinace Saské Švýcarsko

7. 10.

exkurze

D. Pastva

650 Kč

Práce se zážitkem v průvodcovské praxi

září

DČŠ

T. Zimmerová

800 Kč

Bezpečnost outdoorových programů

září

DČŠ

 

1300 Kč

Řešení krizových situací pro outdoorové programy

září

DČŠ

 

1300 Kč

Praktické dovednosti pro práci v terénu, příprava trasy

říjen

DČŠ

 

1300 Kč

Psychologie práce se skupinou, řešení konfliktů, stress management

listopad

DČŠ

 

1300 Kč

Komunikační a prezentační dovednosti

listopad

DČŠ

 

1300 Kč

Ekurze DČŠ: Ekovýchovné programy a expozice

dle domluvy

DČŠ

E. Podhorská

80 Kč

povinně volitelné doporučené nepovinné

*

VE Večer ve všední den, začátek vždy v 17.00, rozsah 2-3 hodiny

VŠ Všední den, rozsah cca 8 hodin

SO Sobota, rozsah cca 8 hodin

DČŠ Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa (konání v DČŠ nevylučuje dílčí venkovní aktivity)

ceny jednotlivých kurzů jsou orientační

 

 

Těšíme se na Vás.

 

 

Cena: 6 900 Kč včetně DPH (ušetříte minimálně 5 000 Kč, než kdyby byly dílčí semináře absolvovány zvlášť). V ceně je zahrnuto lektorné, studijní materiály a skripta, doprava na exkurze do Českého a Saského Švýcarska, vstupy, občerstvení.

Zájemci z řad veřejnosti mohou navštěvovat jednotlivé přednášky i kurzi jednotlivě, za uvedené ceny, bez nároku na akreditaci.

 

Další informace najdete na:

http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-rekvalifikace/prtchu/

 

Dana Štefáčková

 

Doporučujeme

Články odjinud