Jak šetřit ledviny

29. 10. 2012
Jak šetřit ledviny
Vymysleli jsme umělou ledvinu a dialýzu, bez níž by člověk s nefunkčními ledvinami nepřežil. Transplantace ledvin jsou mezi orgánovými transplantacemi nejstarší a nejúspěšnější. Ačkoli by nám k životu teoreticky stačila pouhá čtvrtina jedné ledviny, měli bychom o tento důležitý orgán pečovat tak, abychom se nepřipravovali o rezervy dané přírodou a nepotřebovali žádný ze zmíněných výdobytků lékařské vědy.

Ledviny mají těžkou práci. Každých pět minut jimi proteče veškerá krev v těle (zhruba 1 litr za minutu) a očistí se v nich od látek škodlivých nebo nepotřebných, které pronikly do organismu či vznikly jako odpadní produkty látkové výměny (metabolismu) v buňkách. Tyto nepotřebné a škodlivé látky se koncentrují v moči – její tvorba a vylučování je hlavním, ale nikoli jediným úkolem ledvin.

Žádný orgán v těle nepracuje jen sám pro sebe, a tak i ledviny navazují na činnost dalších orgánů. Pomáhají udržovat rovnováhu vnitřního prostředí (acidobazickou rovnováhu), reakci tkání, tělesnou teplotu, podílejí se na regulaci hospodaření s vodou a minerály, někdy mají vliv na krevní tlak a jeho prostřednictvím na oběhový systém atd.

„Fungují jako počítač, který kontroluje hladiny některých látek v krvi (krevní plazmě) a podle toho zvyšuje nebo snižuje jejich vylučování do moči,“ přibližuje přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. „K těmto,hlídaným‘ látkám patří například sodné, draselné, vápenaté a fosfátové ionty a protony (a tedy kyseliny, jež jsou základem každé živé hmoty).“

Neúnavní pracanti

V ledvinných klubíčkách neboli glomerulech, které jsou základní funkční jednotkou ledvin, se každou minutu vytvoří v průměru asi 120 mililitrů „primární“ moči, za hodinu tedy přes 7 litrů. Krev je stěnou klubíček, hustě protkanou sítí nejmenších cév v těle (vlásečnic), protlačována jako sítkem, kterým prochází voda, soli, látky o malých molekulách (bílkoviny) a ojediněle i elementy buněčného charakteru, jako jsou krvinky a krevní destičky – tak vzniká v ohromném množství (přes 170 litrů za 24 hodin) primární moč.

Takovou ztrátu tekutin by ovšem žádné tělo nevydrželo, a to ani krátkodobě, proto pod klubíčky funguje další mechanismus, který z primární moči zachraňuje vše, co by organismus ještě mohl využít: vodu, soli, cukr a další látky.

Toto se děje v ledvinných kanálcích, kde se moč postupně zahušťuje. Kanálky jsou svedeny do sběrných kanálků a ty ústí v místě zvaném papila do kalichu. Kalichy se sbíhají do pánvičky různého tvaru (nejčastěji je obloukovitá nebo trojúhelníkovitá) i uložení a odtud moč odtéká močovodem do močového měchýře. Popsaným způsobem ledviny vytvoří v průměru 1,2–1,5 litru moči za 24 hodin.

Každá rezerva se jednou může vyčerpat

Podle profesora Tesaře mají ledviny obrovskou funkční rezervu a vydrží toho opravdu hodně. Lidé na to bohužel hřeší a komplikují jim práci nestřídmostí a nevybíravostí v jídle a pití i celkově špatnou životosprávou. Důsledkem bývají poruchy funkce ledvin, ledvinové kameny, a dokonce nádory, v jejichž výskytu Česká republika zaujímá nelichotivé přední místo mezi evropskými zeměmi.

Pravidla životosprávy při již vzniklém onemocnění se pochopitelně liší podle diagnózy (například dietní opatření při ledvinových kamenech se různí podle druhu a složení kamenů), stupně závažnosti i toho, zda jde o nemoc akutní, nebo chronickou. U zdravých lidí však lze formulovat obecná doporučení, která pomáhají zmíněným onemocněním předcházet.

Pravidlo č. 1 - Pravidelně a dostatečně pít

Nízký přísun tekutin je rizikovým faktorem vzniku zánětů nejen ledvin, ale i močových cest a tvorby ledvinových kamenů. Denní příjem vhodných tekutin by měl u dospělého člověka činit v závislosti na tělesné váze 2–3 litry (orientační výpočet viz níže). Je však chybou většinu dne nepít nebo pít jen minimálně a pak to „dohánět“ večer. Zavodňovat je třeba průběžně od rána, aby se koncentrace moči udržovala stabilně nízká.

Vhodnými tekutinami se přitom nerozumí káva, silný černý čaj, slazené nápoje kolového typu či alkohol, které tělo o vodu spíše připraví – ty tedy nelze do denního příjmu započítat. Nejlepší je čistá nesycená voda, dále přírodní slabě mineralizované vody bez „bublin“, slabý čaj, ředěné ovocné šťávy (nejlépe přírodní, čerstvě vymačkané). Tekutiny střídejte, nepijte stále totéž.

Pokud se už neobejdete bez kávy, piva či malého drinku, dejte si k nim vždy pořádnou sklenici čisté vody. Tvrdému alkoholu a likérům byste se ovšem měli tak jako tak vyhnout – často obsahují různé balastní látky, barviva, aromata apod., jež mohou ledviny dráždit. Totéž platí pro různé „barevné“ limonády, pozor i na dobarvované a „ovoněné“ levné ovocné čajové směsi.

Dostatečný příjem tekutin = 400 mililitrů na každých 10 kg tělesné hmotnosti denně. V horku a při námaze provázené pocením je však třeba pít více.

Pravidlo č. 2 - Hlídat si váhu

Ledviny se vyvíjejí zhruba do puberty, potom již nerostou a jen za určitých okolností dochází ke zmnožení jejich tkáně (hypertrofii); funkční složka se však nemění, pracujících klubíček a kanálků je stále stejně. Je proto jisté, že ledvinám není jedno, jestli čistí krev z těla vážícího 70, nebo 100 kilogramů. Ve druhém případě mají o třetinu práce více a nebezpečí onemocnění se úměrně zvětšuje.

Nadváha či přímo obezita zatěžuje oběhový aparát a spolu s aterosklerózou (kornatěním tepen), vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a diabetem tvoří obraz závažného civilizačního onemocnění nazývaného metabolický syndrom. V jeho rámci dochází k poškození cév a silně prokrvené ledviny bývají v tomto procesu postiženy hned na počátku.

„U obézních pacientů se ledvinná klubíčka v důsledku přetížení zvětšují, roste v nich tlak, propouštějí více bílkovin, jizví se, svrašťují a nakonec zanikají,“ popisuje profesor Tesař. Čím méně funkčních klubíček, tím horší je schopnost ledvin filtrovat z krve škodlivé látky. Požadavek uvést tělesnou hmotnost do alespoň přibližné relace k výšce podle BMI (body mass index, výpočet viz níže) je tedy na místě.

Nevrhejte se však na drastickou dietu s cílem shodit v krátkém čase spoustu kil, neboť by to znamenalo zatížit ledviny nadměrným množstvím produktů z odbourávané tukové tkáně. Hubněte pozvolna (0,5–1 kg týdně) s pomocí racionálního jídelníčku a pohybu přiměřeného vašim možnostem.

Pravidlo č. 3 - Nekouřit

„Kouření výrazně snižuje prokrvení ledvin a představuje rizikový faktor zhoršování jejich funkcí u všech pacientů s chronickým onemocněním tohoto orgánu,“ zdůrazňuje profesor Tesař. Kuřáci cigaret mají oproti ostatní populaci o 40 % vyšší riziko vzniku nádorů ledvin. Ohrožení těmito nádory roste také u lidí zaměstnaných v hutních provozech a ropném průmyslu nebo u těch, kteří při své práci přicházejí do styku s kadmiem či azbestem.

Pravidlo č. 4 - Hýbat se

„Tělesná aktivita a cvičení sice obvykle znamenají pro ledviny zvýšenou zátěž, na druhou stranu však přispívají ke zdravému oběhovému systému, který zajišťuje i dobré prokrvení ledvin,“ říká profesor Vladimír Tesař. Fyzickou aktivitu je samozřejmě třeba odstupňovat podle osobních možností, téměř každý však zvládne denní procházky. Pokud si říkáte, že „obyčejná“ chůze není žádný pořádný pohyb, mýlíte se. Z lékařských studií vyplývá, že kdybychom všichni chodili 2x týdně 30 minut rychlostí 7 kilometrů za hodinu, nepodílely by se nemoci srdce a cév na celkové úmrtnosti 50 %, ale jen 4 % – jak tomu bylo ještě kolem roku 1900, tedy za Rakouska-Uherska. Pouhých 10–15 minut chůze kolem kancelářského stolu 3x denně sníží pracovní stres a v součtu vám poskytne více pohybu, než kdybyste 2x týdně hodinu cvičili, a ledviny přitom nijak výrazně nezatíží.

Pravidlo č. 5 Neprochladnout, ale otužovat se

Rozumným otužováním prováděným postupně po malých dávkách navyknete organismus na chlad a tím snížíte nebezpečí prochlazení. Profesor Tesař objasňuje, proč je to důležité: „Prochlazení snižuje obranyschopnost sliznic a tím zvyšuje riziko infekcí. Infekce pak mohou v těle aktivovat tvorbu protilátek vůči vlastním tkáním a tyto protilátky mohou poškozovat ledviny.“

Pravidlo č. 6 - Léčit interkurentní (přidružené) infekce

Chřipky, prochlazení s teplotami, zánět nosních dutin či středního ucha, vřed na ruce, zubní váčky – při těchto (a dalších) infekcích obvykle kolují v těle bakterie či jiní původci chorob; nebezpečí, že se uchytí v ledvinách, je velké. Jakoukoli infekci je tudíž třeba důkladně doléčit. A proto: Každý člověk s chřipkou, i „lehkou“, patří do postele!

Pravidlo č. 7 - Nezneužívat léky

Farmaceutický průmysl na celém světě se usilovně a zatím naneštěstí bez výraznějšího úspěchu snaží vyrobit léky, které by negativně nepůsobily na ledviny. Hlavně nesteroidní antirevmatika (léky účinné proti zánětu a většinou zároveň proti bolesti a horečce) mohou za určitých nepříznivých okolností poškodit základní funkční jednotku ledviny – klubíčko, čili glomerulus.

„Nesteroidní antirevmatika s účinnými látkami ibuprofen nebo diklofenak a mnoho dalších snižují prokrvení ledvin. Nebezpečné je, že lidé si je mohou volně koupit, neřízeně užívat obrovské dávky a kombinovat je s dalšími léky, jež mohou omezovat prokrvení ledvin a které pacienti dostávají například při nemocech srdce,“ doplňuje odborník na choroby ledvin. Platí jednoduché pravidlo – užívejte tyto léky co nejméně a jen po konzultaci s lékařem.

Ledviny a tekutiny – co a kolik pít

Ptáme se nefrologa prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc.

1. Škodí ledvinám koncentrované ovocné šťávy (džusy)?

Ovocné džusy zdravým lidem nevadí, pacienti s výrazně sníženou funkcí ledvin je však musí omezovat vzhledem k vyššímu obsahu draslíku v ovoci. Konzervanty obsažené v „krabicových“ džusech určitě nejsou vhodné, ale jejich toxicita je větší pro játra než pro ledviny.

2. Záleží na teplotě nápoje? Nevadí ledvinám nápoje příliš studené?

Studené nápoje ledvinám přímo nevadí, prochlazení však snižuje odolnost sliznic, včetně sliznic močových cest, vůči infekcím.

3. Pití bylinkových čajů – ano, či ne?

Nejsem odborník na bylinky, ale většina z používaných má mírný antibakteriální a močopudný účinek. Určitě bych na pití bylinkových čajů netlačil, ale pokud je má někdo rád – proč ne. Minimálně to obvykle znamená dostatečný přísun tekutin.

4. Budeme zdravější, když budeme pít co nejvíc?

Rád bych zdůraznil, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že nadstandardní příjem tekutin (řekněme nad 2,5 litru denně) má u zdravého člověka nějaký příznivý účinek. Vysoký příjem tekutin také nelze doporučovat lidem se srdečním selháním. Největší problémy s hydratací organismu nastávají v souvislosti s horkem a pocením; typicky u netrénovaných „sportovců“ při různých půlmaratonech a podobně, kdy kvůli nízkému zavodnění dochází k oběhovým selháním a poškozením ledvin v důsledku rozpadu svalů.

ČTĚTE TAKÉ:
Dělá jméno člověka?

ČTĚTE TAKÉ:
Když sex bolí a vám to dělá dobře

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Milí Býci, leden není vás favorizovaný měsíc a dalo by se říci, že se vám v žádné oblasti výrazně nedaří. Hlavně nemalujte čerta na zeď a začněte přemýšlet, proč se to děje. S touto…

Nejčtenější články

Doporučujeme