Jak vstupovat do kontaktu s lidmi

30. 3. 2001
Jak vstupovat do kontaktu s lidmi
Žijeme s lidmi, a proto se neustále potkáváme, zdravíme, oslovujeme, komunikujeme. Chceme-li, aby náš vstup do společenských vztahů přinesl příznivou odezvu, potřebujeme znát a především realizovat společenské zvyklosti, pravidla, kulturní chování dané společnosti, ve které se nacházíme.

Jak vstupovat do kontaktu s lidmi

Žijeme s lidmi, a proto se neustále potkáváme, zdravíme, oslovujeme, komunikujeme. Chceme-li,
aby náš vstup do společenských vztahů přinesl příznivou odezvu, potřebujeme znát a především realizovat společenské zvyklosti, pravidla, kulturní chování dané společnosti, ve které se nacházíme.
Poznávání a porovnávání našeho způsobu jednání s danými zvyklostmi a pravidly posiluje naší osobní jistotu a naše společenské postavení.
Jedním z prvních projevů našeho setkávání je p o z d r a v . Zde platí, že člověk v roli společensky mladšího pozdraví jako první člověka v roli společensky staršího.
To znamená, že jde o člověka:
a) skutečně věkově staršího
b) ženu bez ohledu na věk
c) vedoucího pracovníka ve vztahu ke svým podřízeným

Společenské vztahy jsou však poněkud složitější. V domě hostitele je v roli společensky staršího
vždy host. Někdy vedoucí pracovník, který je výrazně mladší, projeví pozdravem jako první svou úctu ke staršímu spolupracovníkovi. Podobně i mladá dívka většinou pozdraví jako první výrazně staršího muže.

S pozdravem často souvisí i p ř e d s t a v o v á n í . Platí zásada, že je představován vždy člověk
v roli společensky mladšího člověka. Pokud však na pracovišti nebo v nějaké jiné skupině chceme představit kolegu, představujeme ho celé skupině.
Jiná je situace u významné osobnosti. Při vstupu do společenských kontaktů známé, významné osobnosti, se hlasitě zeptáme hosta, zda můžeme představit ostatní přítomné, kteří v této situaci hrají roli osob společensky mladších. Manželé představujeme společným jménem (manželé Novákovi). Děti, které mají s rodiči stejné příjmení, představujeme pouze křestním jménem.
Při představování či setkávání podává ruku osoba společensky starší. Při podání ruky je žádoucí pěkně se usmát. Při podávání ruky smíme i sedět, ale určitě bychom měli naznačit povstání.
I počátky společenských kontaktů jako je setkávání, pozdrav, podávání ruky ukazuje na naší obratnost. Současně k celému problému přistupuje znalost společenských standardů i jiných zemí a jejich zvyklostí.

Autor: Jana

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Ve čtvrtek navazujete na své předešlé úspěchy na pracovním poli. Nápady se šéfovi moc líbí a vy naopak rozvíjíte fantazii. Jen si dejte později pozor na to, ať to s tou představivostí…

Nejčtenější články

Doporučujeme