Jak žít s astmatem

7. 5. 2002
Jak žít s astmatem
Dnešek je vyhlášen Světovým dnem astmatu. Astma je vážný celosvětový problém. Na světě žije více než 150 miliónů lidí postižených tímto onemocněním a jejich počet neustále stoupá. "Odhadujeme, že v České republice trpí astmatem 600 000 lidí, přitom pouze 350 000 z nich je v péči lékařů. Z toho vyplývá, že mnoho astmatiků zůstává nepoznáno a tedy neléčeno," říká prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Jak žít s astmatem

Dnešek je vyhlášen Světovým dnem astmatu. Astma je vážný celosvětový problém. Na světě žije více než 150 miliónů lidí postižených tímto onemocněním a jejich počet neustále stoupá. "Odhadujeme, že v České republice trpí astmatem 600 000 lidí, přitom pouze 350 000 z nich je v péči lékařů. Z toho vyplývá, že mnoho astmatiků zůstává nepoznáno a tedy neléčeno," říká prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Co je astma?
Astma je chronické onemocnění dýchacích cest charakterizované zánětem a následným zúžením průdušek, které omezuje možnost dýchat. Zúžení průdušek způsobuje otok sliznice, zvýšenou produkci hlenu a také stah hladké svaloviny průdušek.

Jak se astma projevuje aneb příznaky onemocnění
Astma se projevuje u každého pacienta individuálně. Nejčastějšími příznaky bývají stavy náhlých záchvatů dušnosti spojenými s pískavými či hvízdavými zvuky, kašlem a pocitem tlaku na hrudi. Prvotními příznaky nastupujícího záchvatu mohou být pocit úzkosti, svědění pod bradou či nepříjemný pocit mezi lopatkami.

Nejčastější otázky a odpovědi

Mohou astma dostat děti?
Ano, dnes vidíme plně rozvinuté astma i u dětí v kojeneckém věku. U těchto dětí mají často lékaři strach ze stanovení diagnózy astmatu a tak je nahrazována jinými názvy jako bronchitida nebo spastická bronchitida apod., což bohužel často vede k odkladu nasazení správné protiastmatické léčby. Dítě s poruchami dýchání by vždy mělo být řádně odborně vyšetřeno.

Má puberta vliv na vymizení astmatu ?
To je bohužel spíše "pověra". Na pubertu nelze spoléhat. I v dospívání vznikají nové případy astmatu . Dospívající často vynechávají léčbu a pak se astma naopak zhoršuje.

Je možné s astmatem normálně sportovat?
Dobře léčený astmatik může vykonávat prakticky jakoukoli tělesnou zátěž, tedy i sport. Astmatiky můžeme najít i mezi slavnými olympijskými vítězi.

Jak mám léčit své astma v průběhu těhotenství?
Pro plod i matku je nejpodstatnější, aby astma bylo po celou dobu těhotenství dokonale pod kontrolou. Zhoršení stavu spojené s dechovými obtížemi matky je pro plod vždy větším ohrožením než léčba. Léky, kterými dnes astma léčíme, je možno užívat po celou dobu těhotenství, aniž by pro dítě znamenaly nebezpečí. Astmatičky musí být v době těhotenství pod zvýšeným dohledem svého lékaře. O astmatu a aktuálním stavu je průběžně informován i ošetřující gynekolog.

Mohu svému astmatickému dítěti pořídit domácí zvíře?
Alergie na zvířata je jednou z velmi častých příčin vzniku astmatu u dětí i dospělých. Nejagresivnější alergeny produkuje kočka, ale jsou známé alergie i na další zvířata (pes, králík, morče, křeček apod.). Proto radíme zvířata do domácnosti alergiků a astmatiků nepořizovat. Omylem jsou názory, že je rozdíl mezi zvířaty s dlouhou a krátkou srstí. Zvířata totiž vylučují alergeny především svými tělními produkty (moč, sliny, maz, pot). O agresivitě některých svědčí i údaje, že zhoršení astmatu může dítěti způsobit i alergen kočky, který na svých šatech přinesou spolužáci do školní třídy.

Je možné na astma zemřít?
Ťmrtí na astma je se zřetelem k počtu astmatiků relativně vzácné, nicméně i nyní ještě lidé na astmatické záchvaty umírají. Na astma umírají především ti, jejichž astma není pod dobrou kontrolou a mají opakované závažnější astmatické obtíže. Obvykle lze při rozboru těchto případů zjistit nedostatečnou nebo nesprávnou dlouhodobou preventivní léčbu a hlavně podcenění akutního zhoršení stavu. Většině úmrtí na astma by zřejmě bylo možno zabránit včas zahájenou správnou léčbou. Každý nemocný by měl mít řádný plán pro případ akutního zhoršení choroby, který mu umožní zareagovat na vznikající obtíže dříve, než dojde ke vzniku skutečného záchvatu.

Může mé astma zhoršit pobyt v zakouřeném prostředí?
Kouření je jedním z nejzávažnějších faktorů zhoršujících průběh onemocnění. Pro astmatika by aktivní kouření mělo být zcela samozřejmě tabu, pasivní, při pobytu v zakouřeném prostředí, je přinejmenším stejně závažné. Je tedy nutné, aby se astmatik pobytu v takovém prostředí co nejvíce vyhýbal. Kouř nejen přímo poškozuje sliznici průdušek a podporuje tak rozvoj zánětlivých změn, ale na některé složky tabákového kouře vzniká i přímá alergizace. Alarmující je skutečnost, že 29% mladých astmatiků kouří a v polovině domácností astmatiků jsou kuřáci.
Mohu s astmatem o dovolené cestovat?
Vliv změny prostředí na průběh průduškového astmatu je velmi individuální a lze jen těžko formulovat obecná doporučení. Platí, že s nekompenzovaným astmatem je každé cestování spíše nadbytečným rizikem. Při dobré kontrole nemoci by astma nemělo být pro cestování překážkou. V každém případě je nutno dobře uvážit plán cesty, eventuální rizika, přizpůsobit plán danému stavu a mít v rezervě i možné alternativy pro případ, že se v určitém prostředí nebo při určité činnosti objeví obtíže. Při dovolené bývá obvykle i vyšší tělesná zátěž, mnohdy odlišná od té, kterou míváme během zbytku roku. Plánujeme-li vyšší tělesnou zátěž, je někdy vhodné po konzultaci s lékařem zvýšit přechodně dávky preventivních léků. Na dovolenou si musíme s sebou vždy vzít dostatek předepsaných preventivních i pohotovostních léků, obvykle v množství odpovídajícím plánované době dovolené plus rezervu minimálně na několik dalších dní. Cestujeme-li letadlem, nesmíme zapomenout vzít léky s sebou do příručního zavazadla na palubu, aň už pro případ akutních obtíží během letu, nebo pro případ eventuální ztráty zavazadel. Pro delší cesty do zahraničí je vhodné mít s sebou i zprávu v angličtině se stručným popisem léčby a stavu pro případ nutnosti nemocničního ošetření. V každém případě je pro cesty do zahraničí vhodné pojištění léčebných výloh. Před uzavřením pojistky zkontrolujte, zda je astma pojistkou kryto. Některé typy pojistek totiž náklady na léčbu akutního zhoršení již známých chronických nemocí nehradí.

Zdroj: www.cipa.cz a www.dychat.cz

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Hned v pondělí vám spadl kámen ze srdce, protože se k vám nevrátila negativní nálada. Ta vás opustila ke konci minulého týdne a už o ni nechcete ani slyšet. Těšíte se dobrému přístupu a…

Nejčtenější články

Doporučujeme