Jaké máte vlasy?

20. 5. 2002
Jaké máte vlasy?
Charakter a vývoj vlasu byl popsán již před více než sto lety. Od této doby proběhl intenzivní výzkum, který přinesl odpovědi na mnoho otázek, ale i velké kvantum dalších otázek. Vlasy jsou značně proměnlivé svou barvou, délkou, tloušňkou a tvarem příčného řezu. Všechny tyto vlastnosti jsou ovlivňovány jak přirozenou, vrozenou dispozicí (habituálně) tak i zevními podmínkami.

Jaké máte vlasy?

Charakter a vývoj vlasu byl popsán již před více než sto lety. Od této doby proběhl intenzivní výzkum, který přinesl odpovědi na mnoho otázek, ale i velké kvantum dalších otázek.

Vlasy jsou značně proměnlivé svou barvou, délkou, tloušňkou a tvarem příčného řezu. Všechny tyto vlastnosti jsou ovlivňovány jak přirozenou, vrozenou dispozicí (habituálně) tak i zevními podmínkami.
Jedním ze základních popisných vlastností je tvar vlasu a zásadně rozlišujme tři typy vlasů: rovný, silný (mongolský) typ, mírně zvlněný, středně silný (kavkazský) a silný, kudrnatý (africký) typ. Jistěže jako každé škatulkování je zjednodušené,existují jistě další subtipy, ale toto dělení je asi nejužívanější. Tyto typy vlasů se vyvinuly z fylogeneticky (vývojově) jednotné formy.
Rozdíly jsou dány ze složení vnitřní struktury vlasu - souběžně uspořádaných vláken a materiálu základní hmoty v mezerách mezi vlákny. Tvar je též ovlivněn charakterem a průběhem vlasové cibulky (folikulu) - naprosto rovný tvar u mongolského typu, lehce jednorázově zakřivený u typu kavkazského a opakovaně zakřivený u typu afrického. Vše toto je dáno třídimenzionální strukturou keratinových mikrovláken (mikrofibril) jež jsou pravidelně orientovány a spojeny specifickými(disulfidickými vazbami a vodíkovými můstky) vazbami. Tato vlákna jsou seřazena z makromolekul keratinu. Jejich seřazením a vzájemnými uspořádáním je dána vnitřní struktura vlasu. Každý ze zmíněných typů vlasů má své charakteristické uspořádání. Jejich rozrušením (oxidací a redukcí) a změnou lze ovlivnit tvar vlasu ( základ principu trvalé ondulace). Kde dochází k chemickému rozrušení vnitřní biomechanické struktury vlasu a takto i tvar vlasu.
Zde je nutné zdůraznit používání kvalitních přípravků profesionální vlasové kosmetiky, aby nedošlo k nežádoucímu poškození všech vlasových struktur a k poničení vlasů. Jsou ovšem popsány i změny tvaru vlasů vrozené či získané - jako vlasové choroby. Mezi tyto vlasy patří i syndrom nečesatelných nebo neučesatelných vlasů či tzv. vlněných vlasů. U obou typů je popsány jedna změna struktury a zevního tvaru vlasů. Nečesatelné vlasy se objevují asi ve věku 3 let a mohou se spontánně vracet do normálního stavu. Syndrom Vlněných vlasů popisujeme u kavkazského typu vlasů, aň již místně či v celém rozsahu kštice. Zde se objevují tuhé silně kudrnaté vlasy, které jsou typické pro typ africký. Nacházíme zde určité genetické dispozice. Nedochází ke spontánní změně.
Tvar vlasu je dán vrozenými vlastnostmi, ale je možné ho během života měnit. Důležitá je kvalitní péče určená individuálně pro daný typ vlasů, který není dán jen tvarem a silou vlasů.

Zdroj: AMI Communications

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Na pracovním poli jste doslova nepřemožitelní. Patříte-li do řad vedoucích pracovníků ve vyšším managementu, tak sklidíte fenomenální úspěchy. Také se bude dařit jedincům pracujícím v…

Nejčtenější články

Doporučujeme