Jaký jste typ temperamentu? Poznejte, zda jste cholerik, melancholik, či sangvinik

Jaký jste typ temperamentu? Poznejte, zda jste cholerik, melancholik, či sangvinik

Každý známe někoho, kdo mívá cholerické výbuchy vzteku. Některé z nás naopak v kanceláři dráždí kolega s flegmatickým přístupem k práci. A kde koho někdy přepadají melancholické nálady. Nejméně často říkáme, že je někdo sangvinik. Toto jsou 4 základní typy temperamentu. Jak je poznat?

V současné psychologii se pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a říkají, jak se budeme chovat či prožívat věci, které se nám dějí. Jsou tedy spontánní, a proto téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Liší se tak od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama. Prostě se tak narodíme a moc s tím dělat nemůžeme. Málokdo z nás je ale zpravidla vyhraněný, čistý typ, většinou v sobě kombinujeme více osobnostních rysů. 

Rozhoduje extroverze – introverze a labilita − stabilita 

Čtyři klasické temperamenty se dnes získávají kombinací umístění na škálách introverze-extroverze a labilita-stabilita:

  • sangvinik je stabilním extrovertem
  • flegmatik stabilním introvertem
  • cholerik labilním extrovertem
  • melancholik labilním introvertem

Většina lidí se přitom nachází někde mezi hranicemi tohoto grafu.

Sangvinik – hovorný bavič

Je to člověk veselý, společenský, otevřený, nenucený, podnikavý, vtipný, tvůrčí a dramatický. To s sebou však přináší také povrchnost, nesoustředěnost, zapomnětlivost, nerozvážnost, citovou plytkost vztahovou a názorovou nestálost. I proto je pro sangvinika obtížné dotahovat věci do konce a chápat odlišné názory, než je ten jeho. Na druhou stranu se pro svou flexibilitu snadno přizpůsobuje měnícím se okolnostem a bez větších potíží se vyrovnává s nezdary. Ve společnosti ho většinou nelze přehlédnout ani přeslechnout. Rád se seznamuje, předvádí se, což může po čase vést i k tomu, že sebere prostor všem ostatním. Ryzí sangvinik má tak spoustu kamarádů, ale Bůh ví, kolik opravdových přátel. Více o sangvinikovi čtěte v tomto článku:

Flegmatik – tichý kliďas

Tento typ temperamentu je známý zejména pro svou laxnost, lenivost a pomalost, zapomíná se ale na spoustu jeho kladných stránek. Například na jeho dobromyslnost, přátelskost, trpělivost nebo přizpůsobivost. Flegmatik je sice pomalejší, ale také klidný a vyrovnaný, jen velmi vzácně nás může zaskočit rychlejším střídáním nálad. Tyto vlastnosti ale bohužel mnohdy provází lhostejnost, nevšímavost a apatie. Zato flegmatikova fantazie bývá bohatá a intuice mocná. Druhé si drží od těla svým suchým humorem, celkově toho ale moc nenamluví. Je nenáročný a vyhýbá se konfliktům, pročež bývá spíše pasivní, přizpůsobivý, a to i v hlubších mezilidských vztazích. Více o flegmatikovi čtěte v tomto článku:

Cholerik – vášnivý vůdce

Energický, vášnivý, výbušný a prudký člověk s rychlými pohyby, úsudky i změnami nálad bude s nejvyšší pravděpodobností cholerik. Bývá velmi zaujatý problémy, které právě řeší, má silnou vůli se jim věnovat naplno, bývá však také netrpělivý, nespokojený až hněvivý v případě neúspěchu. Je vnímavý, zásadový, ale také často mrzutý, urážlivý, vzdorovitý, tvrdohlavý, panovačný, citově podrážděný a celkově nevyrovnaný, což nezřídka vede k vyvolávání konfliktů. Pro svou povahu nebývá obklopen partou kamarádů, ve své blízkosti si drží většinou jen svoji rodinu a pár přátel schopných ocenit jeho přímost a bouřlivou emocionalitu. Více o cholerikovi čtěte v tomto článku:

Melancholik – milující přemýšlivec

Jak známý název napovídá, bývá melancholik často skleslý, pesimistický a do sebe uzavřený. Často dlouho a hluboce prožívá zdánlivé malichernosti, nutno mu však přiznat také hlubokomyslnost a smysl pro zodpovědnost. O své blízké se většinou zaujatě stará, bývá jim věrný až přespříliš oddaný, protože jsou jeho city hluboké a dlouhotrvající. Ačkoli se melancholik rád objevuje ve společnosti, nebývá to společnost neznámých lidí, ale spíše sousedské, profesní či zájmové seskupení. I zde však často působí nejistě, nedůvěřivě a jeho komunikace s druhými bývá spíše konvenční. Hloubka jeho citovosti i myšlenek vynikne až při bližším seznámení, v přítomnosti lidí, kterým důvěřuje a má je rád. Bohužel i na ně se často uráží a špatně se jim přizpůsobuje. Nemalou část svého času proto tráví pouze sám se sebou. Více o melancholikovi čtěte v tomto článku:

Vyhraněné typy temperamentu a průniky

Výše popsané varianty jsou vyhraněné, spíše modelové typy temperamentů. Pokud se v reálném životě v takto extrémní podobě objeví, říká se jejich nositelům „akcentované osobnosti“. Některé případy jsou dokonce patologické a takoví lidé mívají problémy v mezilidských vztazích nebo i v praktickém životě.

Základní rozdělení na čtyři typy temperamentu: sangvinický, flegmatický, cholerický a melancholický se používá od starověku, kdy je ve starém Řecku vymezil Hippokratés. Podle Hippokratovy humorální teorie, kterou pět století po jeho smrti rozvinul Galénos (129–199 n. l.) závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. V sangvinikově organismu má dominovat krev, ve flegmatikově hlen, cholerikově žluč a melancholikově černá žluč. Tyto souvislosti byly moderní vědou vyvráceny, základní rozdělení ovšem přetrvalo.

Doporučujeme

Články odjinud