Jaký jste typ temperamentu? Poznejte, zda jste cholerik, melancholik, či sangvinik

12. 11. 2020
Každý známe někoho, kdo mívá cholerické výbuchy vzteku. Některé z nás naopak v kanceláři dráždí kolega s flegmatickým přístupem k práci. A kde koho někdy přepadají melancholické nálady. Nejméně často říkáme, že je někdo sangvinik. Toto jsou 4 základní typy temperamentu. Jak je poznat?

V současné psychologii se pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a říkají, jak se budeme chovat či prožívat věci, které se nám dějí. Jsou tedy spontánní, a proto téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Liší se tak od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama. Prostě se tak narodíme a moc s tím dělat nemůžeme. Málokdo z nás je ale zpravidla vyhraněný, čistý typ, většinou v sobě kombinujeme více osobnostních rysů. 

Rozhoduje extroverze – introverze a labilita − stabilita 

Čtyři klasické temperamenty se dnes získávají kombinací umístění na škálách introverze-extroverze a labilita-stabilita:

  • sangvinik je stabilním extrovertem
  • flegmatik stabilním introvertem
  • cholerik labilním extrovertem
  • melancholik labilním introvertem

Většina lidí se přitom nachází někde mezi hranicemi tohoto grafu.

Sangvinik – hovorný bavič

Je to člověk veselý, společenský, otevřený, nenucený, podnikavý, vtipný, tvůrčí a dramatický. To s sebou však přináší také povrchnost, nesoustředěnost, zapomnětlivost, nerozvážnost, citovou plytkost vztahovou a názorovou nestálost. I proto je pro sangvinika obtížné dotahovat věci do konce a chápat odlišné názory, než je ten jeho. Na druhou stranu se pro svou flexibilitu snadno přizpůsobuje měnícím se okolnostem a bez větších potíží se vyrovnává s nezdary. Ve společnosti ho většinou nelze přehlédnout ani přeslechnout. Rád se seznamuje, předvádí se, což může po čase vést i k tomu, že sebere prostor všem ostatním. Ryzí sangvinik má tak spoustu kamarádů, ale Bůh ví, kolik opravdových přátel. Více o sangvinikovi čtěte v tomto článku:

Flegmatik – tichý kliďas

Tento typ temperamentu je známý zejména pro svou laxnost, lenivost a pomalost, zapomíná se ale na spoustu jeho kladných stránek. Například na jeho dobromyslnost, přátelskost, trpělivost nebo přizpůsobivost. Flegmatik je sice pomalejší, ale také klidný a vyrovnaný, jen velmi vzácně nás může zaskočit rychlejším střídáním nálad. Tyto vlastnosti ale bohužel mnohdy provází lhostejnost, nevšímavost a apatie. Zato flegmatikova fantazie bývá bohatá a intuice mocná. Druhé si drží od těla svým suchým humorem, celkově toho ale moc nenamluví. Je nenáročný a vyhýbá se konfliktům, pročež bývá spíše pasivní, přizpůsobivý, a to i v hlubších mezilidských vztazích. Více o flegmatikovi čtěte v tomto článku:

Cholerik – vášnivý vůdce

Energický, vášnivý, výbušný a prudký člověk s rychlými pohyby, úsudky i změnami nálad bude s nejvyšší pravděpodobností cholerik. Bývá velmi zaujatý problémy, které právě řeší, má silnou vůli se jim věnovat naplno, bývá však také netrpělivý, nespokojený až hněvivý v případě neúspěchu. Je vnímavý, zásadový, ale také často mrzutý, urážlivý, vzdorovitý, tvrdohlavý, panovačný, citově podrážděný a celkově nevyrovnaný, což nezřídka vede k vyvolávání konfliktů. Pro svou povahu nebývá obklopen partou kamarádů, ve své blízkosti si drží většinou jen svoji rodinu a pár přátel schopných ocenit jeho přímost a bouřlivou emocionalitu. Více o cholerikovi čtěte v tomto článku:

Melancholik – milující přemýšlivec

Jak známý název napovídá, bývá melancholik často skleslý, pesimistický a do sebe uzavřený. Často dlouho a hluboce prožívá zdánlivé malichernosti, nutno mu však přiznat také hlubokomyslnost a smysl pro zodpovědnost. O své blízké se většinou zaujatě stará, bývá jim věrný až přespříliš oddaný, protože jsou jeho city hluboké a dlouhotrvající. Ačkoli se melancholik rád objevuje ve společnosti, nebývá to společnost neznámých lidí, ale spíše sousedské, profesní či zájmové seskupení. I zde však často působí nejistě, nedůvěřivě a jeho komunikace s druhými bývá spíše konvenční. Hloubka jeho citovosti i myšlenek vynikne až při bližším seznámení, v přítomnosti lidí, kterým důvěřuje a má je rád. Bohužel i na ně se často uráží a špatně se jim přizpůsobuje. Nemalou část svého času proto tráví pouze sám se sebou. Více o melancholikovi čtěte v tomto článku:

Vyhraněné typy temperamentu a průniky

Výše popsané varianty jsou vyhraněné, spíše modelové typy temperamentů. Pokud se v reálném životě v takto extrémní podobě objeví, říká se jejich nositelům „akcentované osobnosti“. Některé případy jsou dokonce patologické a takoví lidé mívají problémy v mezilidských vztazích nebo i v praktickém životě.

Základní rozdělení na čtyři typy temperamentu: sangvinický, flegmatický, cholerický a melancholický se používá od starověku, kdy je ve starém Řecku vymezil Hippokratés. Podle Hippokratovy humorální teorie, kterou pět století po jeho smrti rozvinul Galénos (129–199 n. l.) závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. V sangvinikově organismu má dominovat krev, ve flegmatikově hlen, cholerikově žluč a melancholikově černá žluč. Tyto souvislosti byly moderní vědou vyvráceny, základní rozdělení ovšem přetrvalo.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Katalog zboží na Dámě Další zajímavé věci

Horoskopy

Rozjezd pracovního týdne proběhne dobře. Sice nejste tolik při síle jako v minulém období, ale cítíte se vcelku příjemně. Asi to bude tím, že si rozumíte s kolegy i nadřízeným a v domácím…