Josef Kirschner - Trénink pro partnerský život

13. 11. 2002
Josef Kirschner -  Trénink pro partnerský život
Autor vychází z předpokladu, že „egoisté jsou lepší životní partneři než ti, kteří věčně nevědí, co chtějí“. Jeho kniha není lehkou četbou, ale spíše řadou rad a podnětů k zamyšlení. Ty mají čtenáři pomoci ne stát se skutečným „egoistou“, ale spíše člověkem, který vidí věci realisticky, ví co chce a spolu s přijímáním výhod vztahu je za něj ochoten nést i zodpovědnost.

Ukázka:

Naučte se opouštět to, co zatěžuje partnerství, a přijímat to, co prohlubuje pospolitost

Mlčení partnerů je pravděpodobně hlavním důvodem přibývajícího odcizení. „Raději neříkejte nic, než byste řekli něco špatného“, zní devíza osudného návodu k sebezapření slýchaná během celé naší výchovy.

Naučit se postupně opouštět pozici sebeochraňujícího potlačování emocí – to je velká šance partnerského vztahu. Vždyť je koneckonců jakýmsi spolkem pro zvládání problémů! V hierarchickém výchovném systému nejsou všudypřítomní trenéři našimi partnery, ale protivníky, před kterými se musíme mít neustále na pozoru, abychom nebyli zraněni jejich autoritativními nároky. Potlačujeme to, co není žádoucí, a jsme ochotni přijmout jakékoliv ponížení, abychom byli milováni a chváleni. Trenéři podporují naši závislost a náš pocit viny, aby je mohli využívat ve svůj prospěch. Partnerský vztah je spojenectví, které nám může pomoci osvobodit se od zvyku sebezapírání. Předpokládejme, že splníme cíle prvních tří cvičení tak, jak jsou v tomto programu navrženy:

1. Uvědomíme si šanci dokázat společně více než sami. 2. Rozhodneme se pro pospolitost jako lepší alternativu ke vztahu dvou protivníků, ve kterém každý získává své výhody pouze na úkor druhého. 3. Máme plán na společný trénink schopností potřebných k řešení problémů, místo abychom je používali proti sobě.

Možná vás při této snaze povzbudí několik poznatků Moudrých z Bible egoistů: Nejlepším předpokladem pro partnerský vztah není rovnost, ale vzájemné doplňování neustálou kreativní výměnou názorů. Partnerský vztah není shovívavost s druhým, nýbrž vzájemný náhled v tvořivé výměně názorů. Partnerství je vzájemný respekt. Partnerský vztah znamená takové dělení, při němž každý získává více, než investoval. V partnerském vztahu má každý svým způsobem pravdu. Ty respektuješ pravdu partnera, aby on respektoval tvou pravdu. Pokud to nedělá, tvá pravda přesto zůstává tvou pravdou. A jeho pravda zůstává jeho pravdou. Aniž by ses pokoušel ho změnit. Partnerství ztrácí smysl, když ti přináší více starostí než radostí. Pak je čas učinit bez ohlížení nové rozhodnutí.

Někdo možná bude mít potíže souhlasit s podobnými nekompromisními závěry. Je to zřejmě tím, že vycházejí z rozhodnutí, která jsou uvedena na jiném místě v Bibli egostů: „Nemůžeš být šťastný s partnerem, když nejsi šťastný sám se sebou. Stejně jako nemůžeš někoho milovat, pokud nemiluješ sám sebe.“ Jinými slovy: Pokud nejste ochotni řešit své problémy sami, nesmíte se divit, když nejste schopni řešit problémy společně s partnerem. Začátek každého společného řešení problému je rozhodnutí vlastní problémy vyslovit, místo aby byly potlačeny. Podstatnou částí společného svazku je rozhodnutí: Můžeme si navzájem říci vše beze strachu, že bychom se vystavili riziku vydírání. Ochota opustit vše, co nás zatěžuje, a umět přijmout realitu, je omezena dvěma vlastnostmi, které jsme si osvojili v průběhu naší výchovy: pochybování o sobě a netrpělivost.

Pochybujeme, že můžeme problém vyřešit vlastními silami. Proto o něm raději vůbec nemluvíme a vyhýbáme se mu. Nedopřejeme si dost času na to, abychom se problémem usilovně zabývali až do jeho vyřešení. Raději přecházíme ke stále novým úkolům, které však také zůstávají nedořešeny.

Trénovat znamená v Bibli egoistů: tak dlouho trpělivě nacvičovat to, co bychom rádi dovedli, až se nám to stane samozřejmým. Koneckonců – nikdo nevyhraje maratonský běh, když hned po prvním selhaném pokusu netrpělivě rezignuje: „No jo, zkusil jsem to. Zkrátka to nezvládnu.“ V tomto cvičení jde o zjištění, že pospolitost spočívá v tom, že nelze trvat na svém stanovisku, aniž bychom znali a respektovali stanovisko partnera.

Přiznejme si: Pro mnohé z nás je k získání tohoto přístupu nutný trpělivý trénink opouštění a přijímání. Cvičení, které vyžaduje velkou míru vzájemného porozumění.

Ukázka z knihy Trénink pro partnerský život, nakladatelství Portál

Více informací a možnost objednání www.portal.cz brož., 136 s., asi 159 Kč ISBN 80-7178-665-9

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Řadíte se mezi velmi společenské jedince, a proto se rozhodnete pro výlet s rodinou anebo kamarády. Vsázíte na osvědčené destinace v svém okolí. Sportovní příležitostí moc nevybíráte,…

Nejčtenější články

Doporučujeme