Jsem vyrovnanou osobností?

15. 8. 2001
Jsem vyrovnanou osobností?
V předcházejících úvahám jsem uvedla, že hledáme a charakterizujeme ty přednosti člověka, které spoluvytváří jeho aktivitu a významně obohacují prožívání života. Nejdříve jsme se zamysleli nad uměním chválit. 

Jsem vyrovnanou osobností?

V předcházejících úvahám jsem uvedla, že hledáme a charakterizujeme ty přednosti člověka, které spoluvytváří jeho aktivitu a významně obohacují prožívání života. Nejdříve jsme se zamysleli nad uměním chválit. 

Dnes se budeme zabývat další důležitou charakteristikou osobnosti, kterou označujeme jako vyrovnanost, někdy také bez ohledu na věk, vyzrálost. Možná, že někdo se po přečtení uvedených řádků poněkud zachmuří. Má dojem, že vyrovnaný člověk je suchopár. A řekne si : " Nic pro mne, já chci být viděn jako zajímavý, originální člověk." 

Pro vyrovnaného člověka je však charakteristické, že právě tento typ osobnosti  realizuje a prožívá bohatý lidský život. Miluje život a je proto i optimisticky naladěn. Většinou má i smysl pro humor. Má před sebou pevné cíle. Vědomě prožívá radost i smutek, svátek i všední den. Působí příznivě na své okolí, protože nešíří skepsi, pesimismus, únavu z problémů života. Výrazně směřuje k úspěchu.

V naší krátké úvaze nebudeme zkoumat vývojovou stránku daného problému od dětství a k dospělému věku, i když právě v této etapě našeho života existují podmínky pro vznik našich různých vlastností, osobnostních charakteristik a postojů. Jde spíše o podnět pro náš myšlenkový pochod, zda a jak se budeme o daný problém zajímat a především prakticky reagovat. 

Základní charakteristiky vyrovnané osobnosti: 

1. Vyrovnaný člověk se umí ovládat, je odolný vůči vnějším i vnitřním stresům, je spokojený, není náladový, nerad má konflikty, má vlastní vnitřní sebekontrolu, notnou dávku sebeovládání. Jeho jednání přináší ostatním určitou jistotu v sociálních vztazích. A přináší uklidnění. 

2. Vyrovnaný člověk je pozitivně naladěn.

3. Je v souladu se sebou samým, jeho chování odpovídá jeho ideálům, jeho představám jeho potřebě konat. Zachází se sebou i s ostatními láskyplně a taktně. Sděluje spíše pozitivní informace o sobě i o ostatních. Jedná vstřícně, získává důvěru ostatních. Má pozitivní vztah k sobě i k ostatním.

4. Vyrovnaný člověk umí dobře přijímat a podávat informace. Zamezuje zmatkům a vede k pozitivní kvalitě života všech zúčastněných.

Jak dosáhnout žádoucí kvality vyrovnanosti vlastní osobnosti?

- snaž se být lepší než jsi

  1. vždy směřuj výše, než se domníváš, že je ve tvých možnostech 
  2. nedělej jen to, co tě baví, život znamená umět dělat to, co je potřebné

dělat

  1. vytvoř si vlastní kázeň, to je vlastnost, které se učíme po celý svůj

život a tím sebe i kultivujeme

Většině z nás k vyrovnanosti mnoho a mnohé chybí. Více či méně se k uvedené charakteristice přibližujeme. I já se k uvedené charakteristice přibližuji. K řešení vzniklých situací mně značně pomáhá následující myšlenka Henry Jamese: 

" V životě jsou důležité tři věci. Za prvé, být laskavý. Za druhé, být laskavý. Za třetí, být laskavý."!

Svět vždy potřeboval vyrovnané lidi. V současné době se někteří odborníci domnívají, že svět až zoufale potřebuje ke svému rozvoji vyrovnané lidi, kteří svým chováním dokáží pozitivně ovlivňovat chování druhých. Co o tom soudíte vy?

Autor: Milada Š.

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

V rodinném kruhu vládne parádní atmosféra, a proto jste velice šťastní. Možná vám k dokonalosti něco chybí. Dokonale prostřený stůl a vůně cukroví. Ale na to si ještě chvíli počkáte. Ovšem…

Nejčtenější články

Doporučujeme