Jsme (ne)důvěřiví?

6. 1. 2012
Jsme (ne)důvěřiví?
Skoro v každém vidíte dobrého člověka nebo dokonce přítele. I když vás dotyčný náhodou zklame, jste nepoučitelní. Kolikrát už jste si řekli, že příště už tak důvěřiví nebudete? Jenže přišlo příště a vy jste byli zase. Proč? A je to chyba?

Někdy si svou důvěřivost vyčítám, ale zase na druhou stranu, nechtěla bych žít tak, abych v každém viděla potenciálního nepřítele. Proč bych měla vinit někoho ze špatných úmyslů jen proto, že o takových lidech denně čtu v novinách nebo že mě osobně pár lidí zklamalo? ptala se mě kamarádka, které se prý důvěřivost jednoznačně vyplácí.

Za pravdu jí dávají i vědci z Toronta, podle nichž důvěra k druhým lidem, tedy dosahuje-li správné úrovně (o tom za chvíli), přináší jednoznačně výhody. Badatelé například tvrdí, že osoby s vyšší úrovní důvěry k druhým jsou lepšími odhadci lží a lhářů než osoby apriorně nedůvěřivé. Přestože se tato úvaha jeví na první pohled nepravděpodobná, vědci ji potvrdili několika experimenty.

Důvěřivost, potažmo přílišná nedůvěra, mají kořeny v rodině, v níž jste vyrůstali. „Nemusí však jít vždy jen o slepé přebírání jejích norem. Někdy jsou pro nás totiž naopak až tak těžce přijatelné, že se vůči nim vymezíme a snažíme se nebýt jako naši rodiče,“ říká psycholog Petra Šmolka. Vliv pochopitelně nemá jen rodina, ale i společenská atmosféra, naše okolí, filmy, literatura.

Ačkoliv často slyšíte o „malé“ nebo „přehnané“ důvěřivosti, neexistuje pro ni žádná vhodná míra, a jak upozorňuje odborník, je třeba brát v úvahu i kontext: „Budete-li v prostředí, které vás nikdy nezklamalo, a s lidmi, jimž na základě předchozích zkušeností můžete oprávněně věřit, pak je vyšší míra důvěřivosti žádoucí. Naopak, pokud vám u dveří zazvoní podivně vyhlížející individuum, bezostyšně tvrdící, že je pověřeno zkontrolovat pravost všech uměleckých předmětů nacházejících se u vás doma, pak je pro změnu na místě vyšší míra ostražitosti.

Nezaměňujte však důvěřivost a naivitu, nejde o synonyma,“vysvětluje odborník. To, jak (ne)důvěřiví budete, je z velké míry dáno i minulostí. Partnerovi, který vám zahýbá, budete důvěřovat asi méně než tomu, s nímž žádnou takovou zkušenost nemáte. Každopádně platí, že pokud se vám daří žít převážně v harmonických vztazích, pak jste zřejmě důvěřiví „tak akorát“. Jsou typy lidí, kteří sotva přijdou do neznámého kolektivu, hned jsou s každým kamarádi a prozradí na sebe cokoli.

Většinou jde jen o potřebu upoutat na sebe pozornost tím, že o sobě sdělují i velmi intimní informace. Mnohdy v představě, že se tak stanou pro okolí zajímavějšími. V těchto případech se nelze divit, že po přívalu slov často následuje zklamání nebo dokonce podraz. Důvěřivost není na škodu, ovšem víc než kdy jindy tady platí: všeho s mírou. O důvěřivosti se často hovoří v souvislosti se ženami nebo staršími lidmi. Má snad nějakou souvislost s pohlavím nebo věkem? „Nějaké by se zřejmě nalézt daly, ale například četnost napálení, o kterých se často dočtete v novinách, s věkem ani pohlavím spojovat nelze. Mimo jiné i proto, že je dána tím, jak často se nás někdo napálit pokouší.

A jak známo, ženy a starší lidé jsou mnohem častěji než muži a mladší objektem takových pokusů. Podvodníci si vůči nim více dovolí, ovšem důvěřivost tady nehraje až takovou roli,“ říká odborník. Ačkoli spousta lidí na svou důvěřivost žehrá, většinou jsou v tomto směru nepoučitelní. Copak neplatí, že chybami se člověk učí? Podle Petra Šmolky ne tak docela. Náš život totiž ovlivňuje jistá rigidita – neradi měníme zaběhané zvyklosti, dokonce i když se ukazují jako nevhodné. „Nechceme si zkrátka připustit, že svět je jiný než takový, jaký si ho přejeme vidět.

Naše vnímání je selektivní, a dokud jen trochu můžeme, snažíme se protichůdné informace ignorovat,“vysvětluje odborník. Funguje to do chvíle, než se jich nahromadí tolik, že je už prostě ignorovat nemůžeme a pak jsme schopni stát se ze dne na den zarputilými paranoiky.

ČTĚTE TAKÉ:
10 nejčtenějších článků z roku 2011

ČTĚTE TAKÉ:
Vlasáková vstoupila do Nového roku se čtyřmi dětmi a jedním seriálem

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Ve skrytu duše jste doufali, že se ovzduší na pracovišti lehce uklidní, ale to vám nevyšlo. Předpověď by to byla krásná. vy jste se ovšem poučili a nedáváte šanci ubírat svou energii.…

Nejčtenější články

Doporučujeme