Jsme (ne)důvěřiví?

6. 1. 2012
Jsme (ne)důvěřiví?
Skoro v každém vidíte dobrého člověka nebo dokonce přítele. I když vás dotyčný náhodou zklame, jste nepoučitelní. Kolikrát už jste si řekli, že příště už tak důvěřiví nebudete? Jenže přišlo příště a vy jste byli zase. Proč? A je to chyba?

Někdy si svou důvěřivost vyčítám, ale zase na druhou stranu, nechtěla bych žít tak, abych v každém viděla potenciálního nepřítele. Proč bych měla vinit někoho ze špatných úmyslů jen proto, že o takových lidech denně čtu v novinách nebo že mě osobně pár lidí zklamalo? ptala se mě kamarádka, které se prý důvěřivost jednoznačně vyplácí.

Za pravdu jí dávají i vědci z Toronta, podle nichž důvěra k druhým lidem, tedy dosahuje-li správné úrovně (o tom za chvíli), přináší jednoznačně výhody. Badatelé například tvrdí, že osoby s vyšší úrovní důvěry k druhým jsou lepšími odhadci lží a lhářů než osoby apriorně nedůvěřivé. Přestože se tato úvaha jeví na první pohled nepravděpodobná, vědci ji potvrdili několika experimenty.

Důvěřivost, potažmo přílišná nedůvěra, mají kořeny v rodině, v níž jste vyrůstali. „Nemusí však jít vždy jen o slepé přebírání jejích norem. Někdy jsou pro nás totiž naopak až tak těžce přijatelné, že se vůči nim vymezíme a snažíme se nebýt jako naši rodiče,“ říká psycholog Petra Šmolka. Vliv pochopitelně nemá jen rodina, ale i společenská atmosféra, naše okolí, filmy, literatura.

Ačkoliv často slyšíte o „malé“ nebo „přehnané“ důvěřivosti, neexistuje pro ni žádná vhodná míra, a jak upozorňuje odborník, je třeba brát v úvahu i kontext: „Budete-li v prostředí, které vás nikdy nezklamalo, a s lidmi, jimž na základě předchozích zkušeností můžete oprávněně věřit, pak je vyšší míra důvěřivosti žádoucí. Naopak, pokud vám u dveří zazvoní podivně vyhlížející individuum, bezostyšně tvrdící, že je pověřeno zkontrolovat pravost všech uměleckých předmětů nacházejících se u vás doma, pak je pro změnu na místě vyšší míra ostražitosti.

Nezaměňujte však důvěřivost a naivitu, nejde o synonyma,“vysvětluje odborník. To, jak (ne)důvěřiví budete, je z velké míry dáno i minulostí. Partnerovi, který vám zahýbá, budete důvěřovat asi méně než tomu, s nímž žádnou takovou zkušenost nemáte. Každopádně platí, že pokud se vám daří žít převážně v harmonických vztazích, pak jste zřejmě důvěřiví „tak akorát“. Jsou typy lidí, kteří sotva přijdou do neznámého kolektivu, hned jsou s každým kamarádi a prozradí na sebe cokoli.

Většinou jde jen o potřebu upoutat na sebe pozornost tím, že o sobě sdělují i velmi intimní informace. Mnohdy v představě, že se tak stanou pro okolí zajímavějšími. V těchto případech se nelze divit, že po přívalu slov často následuje zklamání nebo dokonce podraz. Důvěřivost není na škodu, ovšem víc než kdy jindy tady platí: všeho s mírou. O důvěřivosti se často hovoří v souvislosti se ženami nebo staršími lidmi. Má snad nějakou souvislost s pohlavím nebo věkem? „Nějaké by se zřejmě nalézt daly, ale například četnost napálení, o kterých se často dočtete v novinách, s věkem ani pohlavím spojovat nelze. Mimo jiné i proto, že je dána tím, jak často se nás někdo napálit pokouší.

A jak známo, ženy a starší lidé jsou mnohem častěji než muži a mladší objektem takových pokusů. Podvodníci si vůči nim více dovolí, ovšem důvěřivost tady nehraje až takovou roli,“ říká odborník. Ačkoli spousta lidí na svou důvěřivost žehrá, většinou jsou v tomto směru nepoučitelní. Copak neplatí, že chybami se člověk učí? Podle Petra Šmolky ne tak docela. Náš život totiž ovlivňuje jistá rigidita – neradi měníme zaběhané zvyklosti, dokonce i když se ukazují jako nevhodné. „Nechceme si zkrátka připustit, že svět je jiný než takový, jaký si ho přejeme vidět.

Naše vnímání je selektivní, a dokud jen trochu můžeme, snažíme se protichůdné informace ignorovat,“vysvětluje odborník. Funguje to do chvíle, než se jich nahromadí tolik, že je už prostě ignorovat nemůžeme a pak jsme schopni stát se ze dne na den zarputilými paranoiky.

ČTĚTE TAKÉ:
10 nejčtenějších článků z roku 2011

ČTĚTE TAKÉ:
Vlasáková vstoupila do Nového roku se čtyřmi dětmi a jedním seriálem

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

S příchodem jara jste veselejší a padá z vás únava. Dalo by se říci, že jste se do nového měsíce probudili jako znovuzrození. Konečně se vám vrátila optimistická nálada a nehodláte o ni…