Jsou antidepresiva škodlivá?

9. 7. 2015
Jsou antidepresiva škodlivá?
Žádné léky se nemají užívat zbytečně. Všechny totiž mají vedle svých kladných účinků také větší či menší účinky nežádoucí. Pokud je člověk zdráv, žádné léky nepotřebuje. Když se však objeví zdravotní potíže, jsou tyto preparáty často nezbytné.

Autorkou článku je MUDr. Helena Kučerová.

V poslední době se mezi veřejností začínají objevovat pochybnosti, zda některé léky více neškodí, než prospívají, a zda není lepší je neužívat. Koneckonců už mnoho let má mezi lidmi své úspěchy homeopatie a jiné druhy alternativní medicíny. Jsem lékařka psychiatryně a věřím tomu, co dělám, jak léčím a jaké mám výsledky. Já a určitě ani moji kolegové neordinujeme léky zbytečně. Pokud jde o antidepresiva, jsou to – přesně přeloženo – léky proti depresi. Deprese však není jediná indikace, pro kterou jsou vhodná.

Nehledě na to, že mnohdy laická představa, co je to deprese, se liší od toho, co za depresi považujeme my psychiatři. Některá antidepresiva mohou ordinovat i praktičtí lékaři na mírné poruchy neurotického rázu a ti také nemají v úmyslu podávat tyto léky zbytečně, protože jsou, jako všichni lékaři, omezeni limitem nákladů na léky, který stanovují zdravotní pojišťovny.

Na miskách vah

Pokud má pacient jen drobné psychické potíže, praktický lékař má na vybranou, zda ordinovat léky, které se nazývají anxiolytika, jako je např. diazepam (ta jsou ovšem při dlouhodobém užívání návyková), nebo použít malé dávky některých antidepresiv, která návyková nejsou a pacientovi odstraní jeho potíže také. Podobné je to při poruchách spánku, kdy se místo tradičních hypnotik, tedy „léků na spaní“, jako je zolpidem, může podat vhodné antidepresivum v malé dávce.

Pokud ovšem pacient trpí vážnějšími psychickými potížemi nebo jde o těžkou depresi, je nutné, aby jej léčil psychiatr, který obvykle podává vyšší dávky antidepresiv nebo taková antidepresiva, která praktický lékař předepisovat nemůže, protože jsou určena jen do rukou specialistů. V těchto případech je potřebné, aby pacient léky užíval, i když někdy mohou mít vedlejší účinky, které nejsou příjemné. Po domluvě s lékařem je také možno antidepresivum zaměnit za jiné, které pacientovi vyhovuje lépe, nebo přidat jiný lék k odstranění oněch nežádoucích účinků. Jsou nemoci, u nichž je dlouhodobé užívání antidepresiv nezbytné. Nejdůležitější je potom důvěra pacienta vůči lékaři a dobrá komunikace mezi nimi.

Volba z více léků

Mezi antidepresiva patří léky, s nimiž se někteří čtenáři možná již setkali, například starý a stále dobrý amitriptylin (výrobní název je stejný, Amitriptylin), novější mianserin (Lerivon) nebo trazodon (Trittico). Oblíbenou skupinou jsou moderní léky zvané SSRI, které selektivně zvyšují hladinu serotoninu na nervových spojeních (synapsích).

Mají minimum vedlejších účinků a mohou se podávat v malých dávkách nejen u depresí, ale i u poruch psychosomatických nebo neurotických. Patří sem zejména citalopram (Seropram, Pram, Citalec) nebo sertralin (Zoloft, Assentra, Apo-sertral).

Silnějšími antidepresivy jsou např. mirtazapin (Mirzaten), venlafaxin (Olwexya, Velaxin) nebo tianeptin (Coaxil). Jako antidepresivum se také někdy mohou používat i léky z jiných indikačních skupin, ale to již výslovně patří do kompetence psychiatrů.

Efekt doprovází další reakce Pokud jde o vedlejší účinky, prakticky všechna antidepresiva mohou u některých lidí zvyšovat tělesnou hmotnost. Není to pravidlem a také se stává, že lék, který podle výzkumů tělesnou hmotnost většinou nezvyšuje, ji u některých jedinců zvýší; nebo naopak lék, který u řady lidí přibírání na váze zapříčiňuje, někomu tuto nepříjemnost nezpůsobuje. Některá antidepresiva jsou tlumivá a mohou způsobovat ospalost během dne, zejména ve vyšších dávkách, jiná jsou spíše budivá a mohou naopak provokovat nepříjemnou úzkost.

Reakce na léky je vždy přísně individuální, a proto je třeba, aby mezi sebou lékař a pacient měli kvalitní vztah založený na důvěře a aby pacienti lékaři tyto nežádoucí účinky hlásili. Na druhé straně se však nejednou setkávám s tím, že si lidé přečtou příbalový leták, kde firma uvádí obvykle velmi mnoho vedlejších účinků, což pacienta vyleká, a ještě než začne lék užívat, ho již odmítá. Na otázku uvedenou v nadpisu, zda jsou antidepresiva škodlivá, tedy mohu s čistým svědomím odpovědět, že nikoli, pokud jsou ordinovaná lege artis, tedy správně a podle nejlepšího vědomí a svědomí lékaře. Ten musí především stanovit správnou diagnózu a podle této diagnózy podá určitý lék. Pak není třeba se ničeho obávat.

Někdy má pacient tak velkou sugestivní reakci, že je mu „zle“ i po jediné tabletce, což obvykle po uklidnění a vysvětlení ze strany lékaře zmizí.

Lékař nese za pacientovo léčení odpovědnost, takže on sám musí rozhodnout, co je pro pacienta menší zlo, zda riziko nežádoucích účinků určitého léku, nebo zhoršení zdravotního stavu. Mnozí pacienti to dobře vědí a léky užívají ochotně, protože mají velmi zlé zkušenosti se svými depresemi.

Autor: MUDr. Helena Kučerová, HonDG

O autorovi: MUDr. Helena Kučerová, HonDG Psychiatrická ambulance Hranice, okres Přerov

Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

V partnerském vztahu panuje dobrá nálada, a proto byste si mohli udělat hezký večer. Nemusíte zrovna ponocovat, ale stačí si povídat a mazlit. Milí Blíženci, už jste nutně potřebovali…

Nejčtenější články

Doporučujeme