Jste dostatečně kreativní?

23. 4. 2001
Jste dostatečně kreativní?
S úspěšností - kariérou úzce souvisí kreativita, kterou chápeme jako tvůrčí schopnost člověka. Jde o schopnost člověka být sám od sebe činný, tvořivě přejímat nové poznatky a být produktivní v duševní oblasti.

Jste kreativní?

S úspěšností - kariérou úzce souvisí kreativita, kterou chápeme jako tvůrčí schopnost člověka.
Jde o schopnost člověka být sám od sebe činný, tvořivě přejímat nové poznatky a být produktivní v duševní oblasti. Pro osobní kreativní činnost jsou důležité určité lidské vlastnosti, které jsou u každého v určité latentní podobě přítomny. Můžeme je proto aktivovat, rozvíjet, kvalitně používat. Záleží jenom na každém z nás, na naší potřebě, chuti, radosti z činnosti a na osobním rozhodnutí. K r e a t i v i t u  nelze nikdy  v y n u t i t !

Tvůrčí schopnost člověka - kreativitu rozvíjí :
ˇ bystrost, duševní čilost, připravenost přejímat nové podněty
ˇ otevřenost, zvídavost, touha po poznávání, objevování nového
ˇ vidění a správné posuzování současných problémů i problémů nově vznikajících
ˇ pevné postoje, pevná vůle a schopnost prosazovat své myšlenky, záměry, cíle
ˇ neuspokojování se s jediným řešením problémů
ˇ dostatek fantazie - představivosti
ˇ schopnost se nadchnout pro určitou činnost, myšlenku
ˇ znalost kreativních technik a umění jich používat
ˇ dostatek odvahy brát za svá rozhodnutí odpovědnost - nést riziko

Uvedli jsme, že pro osobní kreativitu jsou důležité osobní charakteristiky, které se zřídka objevují všechny společně a v d o k o n a l é  podobě. K jejich rozvoji nám pomáhá rozmanité, podnětné prostředí a použití vhodných kreativních technik.

Pozastavíme se jen u jedné kreativní techniky a tou je kombinování poznatků. Uvedená technika patří k nejplodnějším metodám tvůrčího myšlení a řešení problémů. Rozhodující úlohu mají asociační činnosti :
spojování poznatků, jejich slučování a vytváření určitého systémů, aby mohla vzniknout nová řešení.

Zdá se uvedené poznání příliš akademické? Jde jen o nalezení a vyzkoušení žádoucích technik pro každou jednotlivou osobnost z hlediska její charakteristiky a proměnlivosti.

Autor: Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Mírné rozpory v rodině berete s nadhledem. Stačí vám, že se vyčerpáváte v práci. Nepotřebujete to i doma. V lásce však začíná smutnější období. Nedaří se nalezení nového partnerství ani…

Nejčtenější články

Doporučujeme