Jste schopni jednat v krizové situaci?

20. 2. 2002
Jste schopni jednat v krizové situaci?
Už jste si bezpochyby položili otázku, jak jednat v té či oné situaci, nebo jak na ni reagovat. Vězte tedy, že právě schopnost jednat nám pomůže udělat z otřesu, který nás v životě postihne, užitečnou událost. Přesvědčte se pomocí našeho testu, jste-li schopni pozitivně reagovat v případě, že nastanou otřesy, a dokážete-li z nich něco vyzískat.

Jste schopni jednat v krizové situaci?

Otřes je náhlá a radikální změna, zvrat, měnící různé aspekty našeho života. Nejčastěji pak jedna taková změna vleče za sebou jiné jako lavina.
Dojde-li k otřesu, ocitneme se náhle tváří v tvář neznámu, a ztrácíme tak dřívější kontrolu nad vlastním světem. Připomeňme si již uváděnou rovnici: opakovat = přežít. I když ji nikdo nemůže obejít, její význam pocítíme z hloubi duše teprve tehdy, jsme-li od této jistoty odříznuti.
Jinak řečeno, otřesu se obáváme, protože při něm máme pocit, že padáme z vysokého útesu, aniž víme, co nás tam dole čeká a jak se z toho zase dostaneme. Jako kdybychom nastoupili na horskou dráhu a neopustili přitom vlastní lenošku. Náš dech se najednou zrychluje, krevní tlak stoupá, cítíme, jak nám buší srdce, dostavují se závratě a někdy dokonce i návaly nevolnosti - co se přihodí, co s námi bude? Je to jako chůze po ocelovém laně bez záchranné sítě - jediné šlápnutí vedle znamená smrtelný pád.

Zkuste se lépe poznat a zodpovězte si otázky v našem testu.

Jste schopni jednat?
Už jste si bezpochyby položili otázku, jak jednat v té či oné situaci, nebo jak na ni reagovat. Vězte tedy, že právě schopnost jednat nám pomůže udělat z otřesu, který nás v životě postihne, užitečnou událost. Přesvědčte se pomocí našeho prvního testu, jste-li schopni pozitivně reagovat v případě, že nastanou otřesy, a dokážete-li z nich něco vyzískat.

1. Jednáte zpravidla tak, že
důležitá rozhodnutí jste schopni učinit rychle;
rádi se nejdříve poradíte, teprve potom jednáte;
než dospějete k rozhodnutí, dlouho kličkujete.

2. Když dojde k nečekané události,
cítíte se bezradní;
reagujete rychle;
dopřejete si čas na rozmyšlenou a potom jednáte.

3. Nastane situace, která je rozhodná pro další vývoj událostí.
Situace, v níž jste se ocitli, se vám protiví.
Jednáte, jak nejlépe vám to vaše vědomosti dovolují.
Rádi přijímáte výzvy.

4. V každodenním životě máte rádi
trochu rutiny, ale také vzruchu;
klid a mír v duši;
všechno neočekávané a také překvapivé.

5. Vaši blízcí vás popisují jako člověka
s diktátorskými sklony;
připomínajícího železnou ruku v sametových rukavičkách;
s dobráckou povahou.

6. Když se pouštíte do něčeho nového,
překypujete energií;
mírně se znepokojujete;
hledáte způsob, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

7) Když máte před sebou přesně stanovený cíl,
máte potíže s jeho dosažením;
dosáhnete ho, protože je to třeba;
svých cílů, aň jsou jakékoliv, dosahujete vždycky.

8. Když máte naplánovat týmovou práci,
cítíte se ve svém živlu;
je vám dobře, naleznete-li s ostatními společnou řeč;
nepociňujete nadšení, protože raději pracujete sami.

9. Schopnost jiného posuzujete podle
jeho schopnosti logického myšlení;
jeho činů;
jeho energičnosti.

10. Když něco děláte, ale musíte to najednou přerušit,
tak si řeknete, že se to stává;
tomu, čím se musíte zabývat, věnujete nezbytnou pozornost;
uděláte, co máte, a pak se vrátíte k původnímu úkolu.

(ukázka je z knihy Jak využít životních změn, brož., 96s., 129 Kč, vydalo nakladatelství Portál )
Více na www.portal.cz

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Konec týdne se blíží jako blesk a vy jste plni nápadů, které byste chtěli předložit nadřízenému. Nyní oplýváte skvělými myšlenkami, které mají hlavu a patu. Všechno je příjemné a na…

Nejčtenější články

Doporučujeme