Karnitin - parafarmakum pro 21. století

Karnitin - parafarmakum pro 21. století
Milí návštěvníci a návštěvnice, jedna z otázek zaslaných do mé poradny se týkala karnitinu. S ohledem na to, že se jedná o látku mimořádně zajímavou a především proto, že se nyní v reklamách objevují produkty obsahující karnitin a uvádějící ho jako "novou" látku, bude užitečné si o něm něco přečíst.

KARNITIN - parafarmakum pro 21. století

Milí návštěvníci a návštěvnice, jedna z otázek zaslaných do mé poradny se týkala karnitinu. S ohledem na to, že se jedná o látku mimořádně zajímavou a především proto, že se nyní v reklamách objevují produkty obsahující karnitin a uvádějící ho jako "novou" látku, bude užitečné si o něm něco přečíst.

Především nesmím zapomenout sebevědomě se pochlubit, že se jedná o látku, kterou jsem do ČR zavedl já osobně již před přibližně 6-7 lety. Tehdy jsem pracoval ve vrcholovém sportu, kde se karnitin uplatnil na základě zkušeností s jeho experimentálním podáváním u některých pacientů, včetně dětí! Výsledky byly velmi optimistické a tak se karnitin začal používat díky italským vědcům angažovaným ve sportu. Již asi 5 let se karnitin prodává i u nás, protože jsem v té době formuloval první produkty pro firmu NUTREND jejímž jsem byl společníkem. Neměli jsme však peníze na masívní celoplošnou reklamu a tak se moje výrobky byly distribuovány pouze ve sportovní oblasti. Mimochodem, produkty obsahující karnitin jsou stále nejúspěšnějšími produkty firmy Nutrend - možná bude zajímavé konstatovat, že jsem firmu opustil po zásadních neshodách, což jistě dobře demonstruje i konstatování, že z prodeje mnou formulovaných výrobků nemám absolutně žádný zisk.
Po několika letech se objevily další firmy, do jisté míry kopírující moje produkty, opět především ve sportu. Až nedávno se na trh dostávají produkty úspěšné firmy Pharma Nord, prodávané v síti lékáren, mezi nimi také směs karnitinu s HCA a chrómem. Totožný produkt jsem však pro Nutrend formuloval již před dvěma roky. Tím nechci naznačit, že Pharma Nord porušila patentovou ochranu. Jisté je, že "opisuje". Ale to není sama. Možná to není důležité, možná je, alespoň pro ty z vás, kteří se nemohou orientovat v produkci a formě prodeje potravinových doplňků. V současnosti jsem začal intenzivně spolupracovat s firmou AMINOSTAR - to zde uvádím proto, že pro tuto firmu jsem vyvinul další zajímavé produkty včetně energetických tyčinek s obsahem celých 5 g kreatinu, proteinové tyčinky, zajímavý univerzálně použitelný sportovní nápoj, sportovní nápoj obohacený aminokyselinami a brzy přibudou další. Chcete-li se seznámit se sortimentem a obohatit svoje znalosti, otevřete si www.aminostar.cz. Najdete tam produkt obsahující nejlepší formu karnitinu

  1. totiž tekutou.

Vraňme se ale ke karnitinu ( v textu zkratkou K)
Moderní věda stále objevuje nové a nové možnosti farmakologické léčby civilizačních onemocnění. Ťspěchy jsou jistě velmi četné a bezesporu cenné, bohužel však mají mnoho negativních vedlejších efektů. Kromě jiného však také vedly k podcenění zdravotní PREVENCE. Proto považuji za zcela nezbytné rozšířit osvětu týkající se možností využití preventivních postupů ochrany zdraví, mezi něž patří také moderní racionální výživa a v jejím rámci zase použití speciálních potravních doplňků. Pod pojmem "potravní doplněk" se neskrývají žádná koření nebo speciální omáčky, nýbrž produkty, které se v některých jiných zemích označují výrazem PARAFARMAKA. Nejsou to tedy "klasické" léky, nýbrž produkty svým charakterem se blížící nebo někdy dokonce totožné s kategorií "volně prodejných léků".
Na tomto místě nebudu blíže vysvětlovat, proč by bylo účelné používat dietní doplňky a jaké to jsou a jak by bylo možno je charakterizovat a kategorizovat, protože jste již měli možnost se s filosofií jejich použití seznámit dříve.
Jde o to, že látka, o níž bude řeč - karnitin, se v současnosti stále ještě mezi zařazuje mezi potravní doplňky, nikoliv tedy mezi PARAFARMAKA, čili volně prodejné "léky" ale resp. podle nového Zákona o potravinách mezi "výživa pro speciální účely".
Již nyní lze K považovat za látku, která svým významem i rozšířením brzy dostihne nejrozšířenější parafarmaka /např. kyselinu acetylsalicylovou či sedativa/. Je zde jeden zásadní rozdíl karnitin JE látka přirozená, syntetizovaná organismem s naprosto jasným cílem.

Protože však je současně přijímán stravou, pouze však živočišného původu ( alespoň u většiny lidí ) zahrnuje se do skupiny tzv.potravních faktorů, odborně označovaných "živiny vitamínům podobné". Vitamínem není proto, že se v organismu může tvořit většinou v dostatečném množství. Tvořit se může, ale mnohdy v nedostatečném množství. Za určitých okolností se proto K začal před více jak 10ti lety používat jako léčivo, především pro :

kardiovakulární onemocnění, diabetes, nervosvalové poruchy, jaterní, ledvinová a neurologická onemocnění

Díky zkušenostem z kliniky se výzkum možností využití K stále ještě nezastavil ba naopak, možnosti jeho použití se dále rozšířily. K je nadějí pro lidi trpící výše uvedenými onemocněními i pro ty, kteří pravděpodobně doplácejí na omezenou tvorbu K aniž by to věděli, aniž by to bylo diagnostikováno a případně aniž by jim to způsobovalo život ohrožující zdravotní problémy. Je dost reálné, že v nejbližší době se definitivně potvrdí, že některé ze závažných zdravotních problémů mohou být vyvolány právě nedostatkem K. A naopak, některá onemocnění mohou způsobit jeho nedostatek, mohla by tudíž být řešitelná jeho použitím. Uvidíme, výzkum nekončí.

Co je to karnitin ?
Látka přirozeně přítomná v lidském organismu i v organismech vyšších živočichů. Původně byla isolována z masa, proto také dostala název karnitin /carnis - latinsky maso, latinsky "masožravci" jsou carnivora, to jen pro přiblížení názvu/. K je znám již od roku 1905, v čisté formě byl isolován v roce 1940 a jeho zajímavé efekty popsány až v roce 1959. Tohoto roku byl popsán Fritzem jako látka, která podporuje jeden z velmi důležitých procesů přeměny látek v lidském organismu - tím je proces tvorby energie z tuků. Jinak vyjádřeno, K je lopatou, pomocí níž organismus přikládá palivo - v tomto případě tuk, do kotle, kterým je malinká organela přítomná v buňce a která se nazývá mitochondrie. V ní probíhá oxidace ( "spalování" ) tuků.
Když už hovoříme o datech - kupodivu od roku 1959, kdy byl popsán účinek K se na něj nějak zapomnělo až do roku 1973, kdy byl popsán první případ pacienta, který neměl schopnost K sám tvořit.
Karnitin - chemická struktura
L-karnitin je chemicky 3-hydroxy-4-N-trimethyl-aminomáselná kyselina - též se nazývá "kvartérní amoniová báze". Je podobný cholinu / to je důležité především pro ty, kdo vědí, co je cholin a jak je důležitý i ve vztahu k lecitinu a k jeho fyziologickým funkcím /. Řada odborníků označuje K nesprávně za aminokyselinu. K v pravém slova smyslu aminokyselinou není, je pouze "příbuzným". Jako takový se v žádném případě nepoužívá k tvorbě bílkovin. Z chemického ale především lékařského hlediska je velmi důležité, že K existuje ve dvou optických isomerech, tedy ve formě L- a D- . Je to podstatné dokonce zásadně, protože D-forma je nejenom neúčinná, ale již v relativně malém množství se považuje za toxickou. Není podstatné JAK vypadá molekula K, ale JAK FUNGUJE !
Jak se tvoří K v organismu a jak se využívá ze stravy :
Tvorba K (v jeho L-formě) vyžaduje hned několik základních látek :
aminokyseliny - LYSIN a METHIONIN
vitamíny - NIACIN, PYRIDOXIN, KYS.ASKORBOVOU
minerály - ŽELEZO

Pouze lysin a methionin tvoří posléze stavební prvky molekuly K, ostatní látky jsou nutné jako ko-faktory. Zapojení vitamínů do tvorby K je na jedné straně vyjádřením složitosti a komplexnosti jeho tvorby, na druhé straně je školním příkladem funkce vitamínů. Chybí-li kterákoliv byň i ne přímo stavební součást K, produkce se zastaví a organizmus začne být závislý jen na jeho příjmu stravou.
Přestože K je pouze v živočišných produktech, neznamená to, že je nezbytné jíst hojnost především jich! Pokud se umíte stravovat vegetariánsky, resp. lakto-ovo-vegetariánsky, neměli byste mít aminokyselin lysin a methionin nedostatek. Také příjem kyseliny askorbové a dalších vitamínů je v tomto případě asi dostatečný a tudíž lze předpokládat dostatečnou endogenní syntézu. Vlastní tvorba je totiž pravděpodobně mnohem důležitější než příjem K stravou. Alespoň tak tomu je u zvířat.
K přijatý stravou se kompletně vstřebává a ke svému vstupu do buněk potřebuje prakticky jen energii a ionty sodíku. I když je to malá molekula, ztráty jsou minimální, protože ledviny ho prakticky kompletně vstřebávají zpět do krve. Tento proces je však přímo závislý na řadě faktorů :

složení stravy, věku, pohlaví, fyzické aktivitě, energetické bilanci, stresu (včetně např. zranění, operací ). POZOR - jedním z hlavních regulačních faktorů je aktivita štítné žlázy!

Co K umí, v jaké stravě ho nalezneme, jaké jsou vhodné doplňkové přípravky si povíme příště.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Máte pocit, že nejste schopni dosáhnout na vysněné pracovní mety a je to tak. Nyní jen trpělivě čekejte a vše vykonávejte důsledně. Váš čas ještě nepřišel. Nadřízený je s vašimi výkony…

Nejčtenější články

Doporučujeme