Kdo si hraje na Boha ?

Problém špatného zdravotního stavu populace spolu se stále se zhoršující situací ve zdravotnictví a ve kvalitě a způsobu stravování ( což s tím souvisí ) je šikovně zastírán mediálním přetřásáním běžnému člověku naprosto vzdálených problémů.

Kdo si hraje na Boha ?

Problém špatného zdravotního stavu populace spolu se stále se zhoršující situací ve zdravotnictví a ve kvalitě a způsobu stravování ( což s tím souvisí ) je šikovně zastírán mediálním přetřásáním běžnému člověku naprosto vzdálených problémů. Mám na mysli například otázky morálnosti genetického inženýrství. Čtenář se má rozhodnout, zda jsou ti, kdo se snaží naklonovat organizmy jen pro vědu a poznání zapálení neškodní blázni, nebo to jsou psychickou poruchou stižení maniaci, snažící se napodobit nebo dokonce předstihnout Boha. Dokonce se má rozhodnout, zda budeme nebo nebudeme jíst potraviny, obsahující geneticky modifikované suroviny. Přitom většina populace má jiný problém - nevydat za potraviny větší část svého příjmu bez ohledu na to, zda jsou modifikované či nikoliv. Položme si však otázku - je snaha o zvýšení produkce potravin nemorální nebo je to dokonce touha být Bohem ? Není v tom případě vlastně experimentální medicína totéž ? Nejsou potom třeba takové transplantace orgánů stejně bezbožnou snahou obejít přírodu ?
Jistěže toto všechno jsou otázky velmi kontroverzní. Předkládám je zde pouze jako námět k přemýšlení. Rozhodně nejsou návodem k nekritickému "návratu k přírodě" tak, jak je prezentují politicky motivované akce některých zájmových skupin. Nechci se "vrátit na stromy". Nechci ani nemohu jíst jenom BIO potraviny, protože vím, že jejich dostatečná a ekonomicky dostupná nabídka bude ještě hodně dlouho utopií. Nicméně jako běžný občan mohu na základě základních znalostí o vlivu výživy na zdraví a o složení potravin aktivně ovlivnit skladbu svého jídelníčku.

Úspěšně jsme přežili začátek roku 2000. Můžeme si gratulovat. Čeká nás však řešení mnoha zcela zásadních problémů. Vyhráno ještě ani zdaleka nemáme. Ještě v roce 1960 připadal autorům sci-fi rok 2000 natolik technologicky vzdálený, že jim připadalo naprosto normální, že se v tuto dobu již člověk bude cestovat Vesmírem stejně jako na Zemi autem. K technologickému pokroku sice došlo,bohužel souběžně s ním nedošlo ke stejně rychlému a především pozitivnímu vývoji lidské osobnosti. Mezilidské ( a tudíž i mezistátní ) vztahy se naopak zhoršují.


Vývoj "zasáhl" dokonce i oblast výživy. Sortiment potravin ovlivnily pokročilé technologie, pokračuje "globalizace" spojená se unifikací nabídky zajišňované masově produkovaných potravin, sjednocuje se jídelníček...Je to způsobeno činností nadnárodních koncernů, jejichž nekompromisní, neetická a proti lidskému zdraví přímo působící aktivita v konečném důsledku zhoršuje zdravotní stav celosvětové populace. V některých, především rozvojových státech náhlý dostatek potravin a změna složení jídelníčku působí na první pohled blahodárně, v jiných ( například ve vyspělých státech Asie a Blízkého Východu ) zase destruktivně.
Do katastrofického scénáře předpovídané apokalypsy by bylo možné zahrnout pohled na obézní lidi, navzdory nadměrné váze trpících chorobami vzniklými v důsledku podvýživy způsobené minimální biologickou hodnotou obligátní, univerzální výživy, pocházející z průmyslově připravených a vždy tepelně a chemicky zpracovaných pokrmů ( tak, jak začínají být běžné ve formě mladou generací oblíbených hranolků s kečupem, hamburgerů, zmrzlin, čokolád, sušenek a křupek zapíjených kofeinovou limonádou ).


Pesimisticky formulovaný pohled do budoucnosti je nereálný ?
Lidstvo si vypěstovalo zajímavý přístup k životu - žije pouze přítomností. Skoro nikoho nezajímá, že je pouze součástí přírody a jeho povinností je nejenom dát život budoucím pokolením, ale také jim ho umožnit. Optimistický přístup k životu je podle většiny dán úvahou "proč si dělat zbytečné starosti" když to zatím vždycky nakonec dopadlo dobře"? Je zvláštní jak lidstvo - při své inteligenci - dokáže být naprosto bez pudu sebezáchovy.
O všem se diskutuje, nic není jednoznačné, každý má svůj jedině správný názor
Díky médiím se z malicherných problémů, které by měly rychle a účinně řešit skupiny povolaných, dělají problémy globální. Celonárodní diskuse či dokonce "lidová" referenda jsou v současné situaci schopna vyvolat občanské války stoupenců rozdílných názorů.
Až do revoluce v roce 1989 většina českého národa neměla potíže s řešením skladby stravy. Prostě jedla to, na co si postupně po konci války v roce 1945 zvykla a posléze to, co šikovně jako racionální výživu hodnou socialistického člověka předkládala socialistická propaganda. Tak se stalo "mléko a vysoká spotřeba masa základem zdraví" protože v těchto parametrech bylo třeba dostihnout a posléze i předstihnout USA. Co se nám podařilo beze zbytku je bezkonkurenční spotřeba piva a cukru. Na špici jsme také ve výskytu některých vážných onemocnění aň již chronických nebo akutně ohrožujících život či dokonce způsobujících předčasné úmrtí. Vláda klidně může ponechat původní nižší věk odchodu do důchodu, protože na rozdíl od většiny vyspělých států si "noví" čeští důchodci svoji rentu prakticky neužijí.


Jaká bude budoucnost ?
Jak se říká, děti jsou budoucnost národa. Pokud dojde k definitivnímu dokončení procesu globalizace výživy, naše děti už nebudou jíst nic jiného než hranolky, pizzu, hamburgery, čokolády a kofeinové limonády. Takový výhled vůbec není nadnesený nebo nereálný! Fakt, že ve školních jídelnách se vaří naprosto stejně nevhodně jako před 40-50ti lety je důkazem toho, že se nám nepodařilo přizpůsobit se vývoji ani v oblasti výživy. Nechci raději ani domyslet, jaké negativní zdravotní důsledky tato prapodivná kombinace bude mít.
Jak to, že nejsem zastáncem jediného ( alternativního ) výživového stylu ?
Určitě to není proto, že bych chtěl alibisticky vyčkávat jak dopadne souboj mezi ortodoxní "moderní západní vědou" a skupinkami zastánců alternativních postupů, někdy pořádajících celé speciální kurzy alternativních přístupů k životu, nazývaných jako "univerzity New Age". Nakonec - možná, že to je lepší řešení než propadnout stále chorobnějšímu materializmu.

Není to proto, že si nejsem jist svými názory (těmi si však nemůže být jist žádný seriózní odborník, protože vývoj poznání je tak rychlý, že za několik let může být všechno jinak - jde jenom o to, jak velká je pravděpodobnost omylu). Dokonce ani nepřipravuji jakýsi vlastní a tudíž "jedině správný revolučně nový výživový směr". Věnuji však hodně času shromažďování logických a především pro člověka moderní doby přínosných a v praxi akceptovatelných doporučení,obsažených právě v různých "alternativních" výživových směrech a teoriích. Pokouším se do systému moderní racionální výživy po kritické úvaze začlenit i značně se neortodoxní názory stoupenců různých nematerialistických "pavěd" (zastánci materialistické ryze faktografické vědy jim neoprávněné říkají "alternativní"). Mojí výhodou v porovnání s oficiální vědou je fakt, že nejsem sešněrován povinností dodržovat pochybná vědecká klišé a nalinkované postupy. Nepodléhám všeobjímajícímu negativistickému pohledu na cokoliv odlišného, typickému pro vědeckého skeptika, který je v Čechách ještě umocněn zvykem do všeho kecat, přestože problému naprosto nerozumím. A hlavně - nekonstruktivně kritizovat a kverulovat.

Pokud chcete vědět víc, přečtěte si moji knížku "Zdravá výživa nejen pro ženy".

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Krok po kroku se snažíte o nápravu vztahu. Vypovídejte se ze svých ztrát. Pokud si o všem v klidu promluvíte, určité pochopíte, že nesete také velký díl viny. Ne-li celý. Jakmile si…

Nejčtenější články

Doporučujeme