Kdy a jak si přivolat záchranku? Na co všechno máte nárok?

9. 6. 2013
Kdy a jak si přivolat záchranku? Na co všechno máte nárok?
Vytáčíme 155, jsme ve stresu a máme strach, někdo z našich blízkých nebo my sami potřebujeme neodkladnou lékařkou pomoc. Počítáme vteřiny do příjezdu sanitky. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Kdy má přesně pacient nárok zavolat si sanitku?

Odpovídá: MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči, lékař pro intenzivní péči ve VFN

Na co má pacient nárok

Mohu si, pokud se mi např. v pooperačním stavu přitíží, zavolat sanitu? Jaké jsou podmínky?

Základní náplní činnosti zdravotnické záchranné služby je zajišťování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Závažným postižením zdraví se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob.

Přímým ohrožením života se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,

Kdy mě záchranná služba může odmítnout?

Vedoucí výjezdové skupiny (tedy lékař nebo záchranář) je oprávněn rozhodnout o neposkytnutí přednemocniční neodkladné péče v místě události v případě, pokud by při poskytování přednemocniční neodkladné péče byly bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo by měla být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta za podmínek, pro jejichž zvládnutí nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče toto vyžaduje.

Při tísňovém volání, kdo má přednost?

Tísňové volání má 4 stupně naléhavosti: a) první stupeň, jde-li o 1. osobu, u které došlo k selhání nebo bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí, nebo 2. mimořádnou událost s hromadným postižením osob

b) druhý stupeň, jde-li o osobu, u které pravděpodobně hrozí selhání základních životních funkcí

c) třetí stupeň, jde-li o osobu, které bezprostředně nehrozí selhání základních životních funkcí, ale jejíž stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby

d) čtvrtý stupeň, nejde-li o případy uvedené pod písmeny a) až c), pokud operátor zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska rozhodne o vyslání výjezdové skupiny.

Kdy k pacientovi jede lékař a kdy zdravotník?

Lékař: A) V případě prvního stupně naléhavosti tísňového volání je na místo události přednostně vyslána nebo přesměrována nejbližší dostupná výjezdová skupina; je-li touto výjezdovou skupinou výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP), je na místo události současně vyslána nebo přesměrována výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP).

B) Pokud zdravotnické operační středisko, které provádí operační řízení letecké výjezdové skupiny, rozhodne o vyslání letecké výjezdové skupiny. Členem letecké výjezdové skupiny je vždy lékař.

Mohu si říci, do jaké nemocnice chci odvést, nebo to rozhodují sanitáři?

Výjezdová skupina ZZS směřuje pacienta k poskytovateli akutní lůžkové péče, který je nejblíže dostupný místu události. Tento poskytovatel akutní lůžkové péče musí být způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Tzn., že pacient při poskytování ZZS si nemůže zvolit, kam bude směrován, o tom, na základě jeho zdravotního stavu, rozhoduje vedoucí výjezdové skupiny - v případě RLP lékař v případě RZP – záchranář.

Pokud jsem nebyla spokojená, kde si mohu stěžovat?

Pokud pacient nebyl spokojen se zdravotní péčí, kterou mu poskytovala výjezdová skupina ZZS, pak se v prvé řadě obrátí na ředitele ZZS, a pokud není spokojen s vyřízením své stížnosti, pak se může ještě obrátit na příslušný krajský úřad na odbor zdravotnictví.


Článek byl připraven ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

I když je venku pod nulou, pro vás jsou lednové dny plné slunce. Do všeho se pouštíte s energií a zasloužíte si pochvalu. Nadřízený na vás pěje ódy hned od pondělí a určitě s tím do konce…

Nejčtenější články

Doporučujeme