Kdy přestane být inkontinence tabu?

3. 4. 2001
Kdy přestane být inkontinence tabu?
V návaznosti na článek "Nepříjemná inkontinence", uveřejněný v rubrice Zdraví dne 29.3.2001, vám dnes nabízíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto leckdy dosud tabuizovaného tématu.

Kdy přestane být inkontinence tabu?

V návaznosti na článek "Nepříjemná inkontinence", uveřejněný v rubrice Zdraví dne 29.3.2001, vám dnes nabízíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto leckdy dosud tabuizovaného tématu:
Kdy se inkontinence, nekontrolovaný únik moči, vyskytuje?
Tato obtíž se může vyskytnout v kterémkoli věku. Dokonce i u dětí, tam je však označována jako pomočování a za určitých okolností je až do věku pěti let normální. Později je ale i v takovém případě nutné vyšetření a léčba. U dospělých již hovoříme o inkontinenci, přičemž porucha zadržování moči se může týkat různých věkových kategorií. Může být způsobena řadou faktorů, je proto důležité u každého pacienta přesně určit nejen diagnózu, ale i následný způsob léčby.
U koho se inkontinence projevuje nejčastěji?

Inkontinencí často trpí starší lidé, v průběhu stárnutí totiž na dolních močových cestách dochází ke změnám, které vedou ke snížení jejich odolnosti. Uvádí se, že postiženo je až 30 procent lidí starších 60 let, ale s postupujícím věkem toto číslo stoupá až ke 40 procentům.
Inkontinence mnohdy také bývá specifikem žen. Odborné prameny dokonce uvádějí, že s některou její formou se během svého života setká každá žena. Podle statistických údajů inkontinence postihuje až třetinu žen ve středním věku (okolo 50.roku), potíže s udržením moči však mívají i mladší ženy. Častou příčinou jsou v tomto případě např. poporodní změny. Uchráněni samozřejmě nezůstávají ani muži. Ti trpí inkontinencí zejména tehdy, mají-li problémy s prostatou. Obtíže mohou vzniknout i následkem operace zhoubného nádoru. Celkově se odhaduje, že v České republice inkontinence trápí asi 670 000 lidí.
Jaké jsou nejčastější příčiny inkontinence?

Rozlišujeme několik forem inkontinence. Nejčastější je tzv. stresová inkontinence, která vzniká zejména po opakovaných nebo těžkých porodech. Jejich následkem dochází k uvolnění a někdy i poškození svalů pánevního dna, které tak ztrácejí svou schopnost udržet moč v měchýři. Další skupinou ohroženou inkontinencí jsou ženy, které jsou vystaveny nadměrné fyzické zátěži, například pokud vykonávají fyzicky náročná povolání a často zvedají těžká břemena.
Druhou nejčastější formou je tzv. urgentní inkontinence, pro kterou je typické neustálé a nečekané silné nutkání na močení. Přesná příčina tohoto typu inkontinence není zcela objasněna, ale mnohdy na ní mívají podíl například infekce močových cest, kamínky a jiná onemocnění.
V případě, že pacient má příznaky obou výše uvedených forem inkontinence, tedy stresové i urgentní, hovoříme o tzv. smíšené inkontinenci.
Neurologické formy inkontinence (reflexní inkontinence) jsou způsobeny onemocněním nervového ovládání svalů pánevního dna, močového měchýře a močové trubice. Příčinu lze hledat jak v měchýři, tak v mozku nebo míše, zejména v případě, že došlo k přerušení míchy např. po úraze.
Jak lze inkontinenci léčit?

Existuje několik způsobů, jak problém inkontinence řešit. Každopádně je třeba se co nejdříve s obtížemi svěřit lékaři (gynekolog, urolog, urogynekolog), aby mohla být včas zahájena ta nejvhodnější léčba.
Jednou z možností je speciální gymnastika k posílení svalstva pánevního dna (viz níže), která pomáhá nejen ve chvíli, kdy již pacient inkontinencí trpí, ale také jako účinná prevence. Mnoha postiženým také pomohou léky nebo elektrostimulace. K léčbě inkontinence se využívají i alternativní metody jako akupunktura či hypnóza. Teprve pokud všechny tyto zmíněné možnosti selžou, je pacientům doporučena operace. A naopak jako úplně první, okamžitá pomoc jim je nabídnuta aplikace hygienických prostředků, např. vložek, plenek nebo speciálních kalhotek, které umožňují bez obav vyjít do společnosti a obtížím s inkontinencí se nepoddat - a naopak s nimi začít bojovat.
Nakolik jsou jednotlivé metody řešení inkontinence hrazeny pojišňovnou?

Veškerá farmakologická léčba je hrazena v plné výši, na případnou operaci pacient též nic nedoplácí. Pomůcky jako vložky nebo plenky hradí pojišňovna do určité výše.

SPECIÁLNÍ GYMNASTIKA k posílení svalstva pánevního dna:

Mají-li být cviky k posílení svalů pánevního dna účinné, podle některých odborníků by tyto měly být aplikovány až půl hodiny denně a především pravidelně. I tak se však výsledek nedostaví ihned, je třeba dostatek trpělivost a vytrvalosti.
Cvik č. 1:

K základním prvkům patří posilování břišního svalstva. Lehněte si na záda, pokrčte nohy, ruce mírně zvedněte podél těla a trup pomalu zdvihejte ke kolenům. Opakujte zpočátku 20 krát, postupně můžete zvýšit obtížnost až na 50 krát. Pokud to pro vás nebude příliš náročné, opakujte ve dvou sériích.
Cvik č.2:

Zpříma se posaďte na židli a zatněte, stáhněte svěrače močového měchýře silou dovnitř pánve. Vydržte 5 sekund. Opakujte 10 krát.
Cvik č.3:

Před sebe, k nohám, si položte nějaký nepříliš těžký předmět, který se vám bude dobře držet (např. zčásti zatíženou krabici, větší knihu apod.). Postavte se zpříma, vtáhněte svaly pánevního dna a poté se ohněte k předmětu. Uchopte ho, a jakmile se začnete i s předmětem zase zvedat, stáhněte silněji svěrače močového měchýře. Několikrát opakujte.

Ke cvikům, které můžete provádět denně, patří také přerušování toku moči a stahování konečníku.

Další doporučené cviky:
1) Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny, paže volně podél těla. V nádechu stáhnout pánevní dno, vydržet 5-7 vteřin, s výdechem uvolnit.
2) Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny, paže volně podél těla. V nádechu zvednout pánev a vtáhnout konečník, vydržet 5-7 vteřin, s výdechem uvolnit.
3) Leh na zádech, natažené dolní končetiny, mezi lýtka vložit míč. V nádechu tiskem dolních končetin k sobě míč stlačit, s výdechem uvolnit.
4) Leh na břiše, ruce složit pod čelo, pravidelně zhluboka dýchat a střídavě zanožovat pravou a levou dolní končetinu, vždy propnutou v koleně.
5) Sed, pokrčená kolena mírně od sebe, chodidla u sebe, pokrčená předloktí vložit na vnitřní stranu kolen. Předloktí tlačit na vnitřní stranu kolen proti tlaku dolních končetin. Pravidelně a zhluboka dýchat.
6) Vzpor klečmo, lokty opřít o zem, hlavu sklonit a stáhnout hýžďové svaly. Ve výdechu se uvolnit.
7) Stoj spojný, chodidla rovnoměrně zatížená, stáhnout hýžďové i břišní svaly a pánev tlačit vpřed. Vydržet 5-7 vteřin, s výdechem se uvolnit.
8) Klek vzpřímený, paže buď v předpažení (nebo složit v týle). Ve výdechu dosednout na podložku vedle lýtek vpravo, s nádechem zpátky do vzpřímeného kleku. Totéž opakovat na druhou stranu.

Doporučené zásady při léčebné gymnastice:
Cvičit denně ? výchozí je individuální zdravotní stav a konzultace s lékařem
Cvičit ve větrané místnosti a volném oděvu
Jednotlivé cviky opakovat nejméně 5 krát až 10 krát
Cvičit 15 až 20 minut denně po dobu nejméně tří měsíců
Cvičit koordinovaně s dechem, tzn. vdechovat nosem, vydechovat ústy
Dbát především na kvalitu prováděných cviků, ne jejich množství
Nikdy necvičit těsně po jídle nebo při únavě
Zásadně se řídit pokyny ošetřujícího lékaře, včas upozornit na zdravotní změny během cvičení

Pro další informace o inkontinenci můžete navštívit internetovou stránku www.inco-forum.cz . Členy Inco Fora jsou přední čeští lékaři - specialisté, jejichž snahou je mimo jiné zvýšit povědomí o inkontinenci.

Autor: Denisa Vítková

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Není všechno zlato, co se třpytí. Ve vztahu to nevypadá dobře. Prostě si lezete na nervy a navzájem se osočujete z věcí, které jsou bezvýznamné. Jindy byste to neudělali, ale máte špatnou…

Nejčtenější články

Doporučujeme