Komunikují muži a ženy stejně III?

Komunikují muži a ženy stejně III?
V našem průvodci po rozdílech v chování mužů a žen jsme se už dozvěděli o příčinách našeho odlišného vnímání, vidění. Podívejme se na další rozdíly, které v nás příroda geneticky zakódovala během našeho vývoje, a které často způsobujíc vzájemné nedorozumění a nepochopení.

Komunikují muži a ženy stejně? III.část

Trochu z "neandrtálce" na úvod
V našem průvodci po rozdílech v chování mužů a žen jsme se už dozvěděli o příčinách našeho odlišného vnímání, vidění. Víme proč plačící miminko slyší většinou matky a že to neznamená, že otec své dítě nemá rád. Víme už co chutná ženám a proč jsou chutě mužů odlišné i proč je tak důležité vzájemně se dotýkat a hladit v naší kultuře. Podívejme se na další rozdíly, které v nás příroda geneticky zakódovala během našeho vývoje, a které často způsobujíc vzájemné nedorozumění a nepochopení.

Kdo nám voní a kdo ne?
Přemýšleli jste někdy, proč je vůně tak důležitá a proč jsme tak vnímaví a citliví na vůně a pachy?
Příroda na nás chce, abychom se rozmnožovali a měli potomky. Naše geny usilují o propracování se do dalších generací. Proto nás příroda vybavila orgánem, který vede signály o přítomnosti vhodného partnera přímo do té části mozku, který má na starosti regulaci emocí. Zprostředkující látkou jsou feromony a my se do dotyčného partnera či partnerky doslova "zblázníme".
Čich kterékoli ženy je v průměru daleko citlivější, než čich průměrného muže, čehož bohatě využívají od nepaměti výrobci parfémů. Evoluce vybavila ženy citlivějším čichem, aby jim umožnila zachytit feromony a vůně muže a vyhodnotit stav jeho imunitního systému a slučitelnost s jejich systémem. Pokud čichové buňky zachytí feromony shodné s ženiným imunitním systémem, jeví se muž velmi atraktivním, vhodným pro rozmnožování a zplození potomků. Slučitelné imunitní systémy jsou větší zárukou, že potomci budou mít vyšší šanci na přežití. Geny se mohou začít radovat a těšit na přežití v dalších generacích potomků.

Vysoká citlivost jako zdroj nedorozumění
Velkou část ženské intuice a citlivosti lze přičítat mimořádně vyvinutým a citlivým smyslům, a to bývá častým zdrojem nedorozumění mezi muži a ženami. Žena předpokládá, že stejně jako to dokáže u svého partnera ona, i on dokáže rozluštit její hlasové, mimoslovní signály a bude předvídat její potřeby tak, jako to umí jiné ženy. Tato očekávání, jak je zřejmé ze všeho toho, co jsme zatím uvedli, nemohou být naplněna. V komunikaci předpokládá, že muž vycítí její potřeby a pokud tomu tak není, obviní ho z necitlivosti a nedorozumění je na světě.

Za vším hledej …
Pokud jste čekali, že doplňující slovem ve větě bude: " Za vším hledej ženu", potom vás musím zklamat. Za vším hledej mozek. Mozek, který se v průběhu svého vývoje u žen a mužů vytvářel odlišně v souladu s rolí, kterou obě pohlaví v cestě za přežitím lidského druhu měla. Muž potřeboval lovit, orientovat se, zasáhnout cíl. Naproti tomu nepotřeboval konverzovat a být vnímavý k potřebám a emocím ostatních. To se odrazilo v uspořádání jeho mozku. Žena se potřebovala orientovat na krátké vzdálenosti, dělat několik věcí najednou a dobře komunikovat.
Tyto odlišné potřeby formovaly a utvářely odlišnosti mozku mužů a žen.
Lidský mozek je předmětem zájmu vědců a odborníků už od minulého století. Tak jak se vyvíjely prostředky k jeho mapování a zkoumání, narůstají i poznatky o tom, jak náš mozek funguje, která jeho část za co odpovídá a jaké jsou rozdíly mezi mozkem žen a mužů. Základními dosud zjištěnými rozdíly v uspořádání našeho mozku jsou rozmístění a velikost center komunikace, vnímání směru a množství spojů mezi levou a pravou polovinou mozku. V příštím pokračování se podíváme na nejvýznamnější rozdíly mezi mozkem ženy a muže a na to, co to prakticky znamená pro naši vzájemnou komunikaci.

Na co se těšit příště ?
Například na to proč ženy mluví tak moc a muži tak málo, jak je náš mozek specializován a naprogramován, proč muži "nepláčí" a neradi vynášejí odpadky a proč tráví tolik hodin u televize a milují sport.

Autor. Ivana Hospodářová

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Hlavně dnes respektujte varování hvězdné konstelace Merkuru se Saturnem. Bohužel na tom nebudete po fyzické stránce nejlépe, takže těžkou práci, kterou můžete odložit, nechte na jindy.…

Nejčtenější články