Komunikují muži a ženy stejně III?

Komunikují muži a ženy stejně III?
V našem průvodci po rozdílech v chování mužů a žen jsme se už dozvěděli o příčinách našeho odlišného vnímání, vidění. Podívejme se na další rozdíly, které v nás příroda geneticky zakódovala během našeho vývoje, a které často způsobujíc vzájemné nedorozumění a nepochopení.

Komunikují muži a ženy stejně? III.část

Trochu z "neandrtálce" na úvod
V našem průvodci po rozdílech v chování mužů a žen jsme se už dozvěděli o příčinách našeho odlišného vnímání, vidění. Víme proč plačící miminko slyší většinou matky a že to neznamená, že otec své dítě nemá rád. Víme už co chutná ženám a proč jsou chutě mužů odlišné i proč je tak důležité vzájemně se dotýkat a hladit v naší kultuře. Podívejme se na další rozdíly, které v nás příroda geneticky zakódovala během našeho vývoje, a které často způsobujíc vzájemné nedorozumění a nepochopení.

Kdo nám voní a kdo ne?
Přemýšleli jste někdy, proč je vůně tak důležitá a proč jsme tak vnímaví a citliví na vůně a pachy?
Příroda na nás chce, abychom se rozmnožovali a měli potomky. Naše geny usilují o propracování se do dalších generací. Proto nás příroda vybavila orgánem, který vede signály o přítomnosti vhodného partnera přímo do té části mozku, který má na starosti regulaci emocí. Zprostředkující látkou jsou feromony a my se do dotyčného partnera či partnerky doslova "zblázníme".
Čich kterékoli ženy je v průměru daleko citlivější, než čich průměrného muže, čehož bohatě využívají od nepaměti výrobci parfémů. Evoluce vybavila ženy citlivějším čichem, aby jim umožnila zachytit feromony a vůně muže a vyhodnotit stav jeho imunitního systému a slučitelnost s jejich systémem. Pokud čichové buňky zachytí feromony shodné s ženiným imunitním systémem, jeví se muž velmi atraktivním, vhodným pro rozmnožování a zplození potomků. Slučitelné imunitní systémy jsou větší zárukou, že potomci budou mít vyšší šanci na přežití. Geny se mohou začít radovat a těšit na přežití v dalších generacích potomků.

Vysoká citlivost jako zdroj nedorozumění
Velkou část ženské intuice a citlivosti lze přičítat mimořádně vyvinutým a citlivým smyslům, a to bývá častým zdrojem nedorozumění mezi muži a ženami. Žena předpokládá, že stejně jako to dokáže u svého partnera ona, i on dokáže rozluštit její hlasové, mimoslovní signály a bude předvídat její potřeby tak, jako to umí jiné ženy. Tato očekávání, jak je zřejmé ze všeho toho, co jsme zatím uvedli, nemohou být naplněna. V komunikaci předpokládá, že muž vycítí její potřeby a pokud tomu tak není, obviní ho z necitlivosti a nedorozumění je na světě.

Za vším hledej …
Pokud jste čekali, že doplňující slovem ve větě bude: " Za vším hledej ženu", potom vás musím zklamat. Za vším hledej mozek. Mozek, který se v průběhu svého vývoje u žen a mužů vytvářel odlišně v souladu s rolí, kterou obě pohlaví v cestě za přežitím lidského druhu měla. Muž potřeboval lovit, orientovat se, zasáhnout cíl. Naproti tomu nepotřeboval konverzovat a být vnímavý k potřebám a emocím ostatních. To se odrazilo v uspořádání jeho mozku. Žena se potřebovala orientovat na krátké vzdálenosti, dělat několik věcí najednou a dobře komunikovat.
Tyto odlišné potřeby formovaly a utvářely odlišnosti mozku mužů a žen.
Lidský mozek je předmětem zájmu vědců a odborníků už od minulého století. Tak jak se vyvíjely prostředky k jeho mapování a zkoumání, narůstají i poznatky o tom, jak náš mozek funguje, která jeho část za co odpovídá a jaké jsou rozdíly mezi mozkem žen a mužů. Základními dosud zjištěnými rozdíly v uspořádání našeho mozku jsou rozmístění a velikost center komunikace, vnímání směru a množství spojů mezi levou a pravou polovinou mozku. V příštím pokračování se podíváme na nejvýznamnější rozdíly mezi mozkem ženy a muže a na to, co to prakticky znamená pro naši vzájemnou komunikaci.

Na co se těšit příště ?
Například na to proč ženy mluví tak moc a muži tak málo, jak je náš mozek specializován a naprogramován, proč muži "nepláčí" a neradi vynášejí odpadky a proč tráví tolik hodin u televize a milují sport.

Autor. Ivana Hospodářová

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Ranní vstávání je pro vás občas utrpení. Dneska se vám nechce, protože musíte čelit složitým povinnostem a nadřízený požaduje urychlené vyřízení. Snad se z toho nezblázníte, začínáte mít…

Nejčtenější články

Doporučujeme