Konzumní dětství

14. 5. 2004
Konzumní dětství
Obrat „konzumní dětství“ poukazuje na skutečnost, že jde o dětství vystavené působení reklamy a nabídek trhu. Tržní prostředí se svou rozmanitostí nabídky díky konkurenci výrobců jistě rozšiřuje možnosti člověka vybrat si, rozhodnout se, plánovat tvorbu své spotřeby apod.

Současně ale může závažným způsobem ohrožovat svébytnost dětí i dospělých dostávajících se do vleku nabídek, jimž nedokážou odolávat a od kterých odvozují určující hodnoty svého života, na úkor skutečností závažnějších. R. Palouš (1993) tuto skutečnost charakterizuje jako propadnutí člověka vleku ustavičného pořizování, obstarávek a účelů, plodícího zase jen další nezbytnost pořizování, obstarávek a účelů – bez konce, bez zklidňujícího uspokojení, bez vymanění pro otázky vyšších cílů a hlubšího smyslu. Tomuto vleku je stále těžší odolávat, stává se zvyklostí a normou. Utíkat se do procesu nakupování, protože se to zdá výhodné, protože to dává pocit vymknutí se z banalit všednodennosti pořízením nějaké nové věci, protože to navozuje příjemný pocit „mohu si to dovolit“, se tak pro mnohé lidi stává nepřekonatelnou závislostí. Napomáhají tomu reklamy bank vnukající pocit, že k nákupu ani není zapotřebí peněz, protože půjčky jsou tak samozřejmé a výhodné, že jako by to ani nebyly půjčky, ale dary, které stačí jenom brát.

Tlakům tohoto druhu je samozřejmě vystaveno i současné dítě. Pokud je edukační prostředí (rodina, škola…) nevybaví rozvinutějšími hodnotovými orientacemi, mohou se potřeby, provokované reklamou a nabídkou, stát určujícím diktátem jeho způsobu života.

Současné dítě je od útlého věku bombardováno stále novými a stále rafinovaněji působícími hračkami a hrami, pamlsky, oděvy a doplňky…, že až můžeme hovořit o terorizování jeho vnímání a motivů. Například podbízivě obratné propagování nezdravé výživy v automatech na školách může podstatně měnit stravovací návyky dětí nežádoucím směrem a formovat nebezpečné módy. Mnozí rodiče pak nedokážou své děti přimět, aby řádně snídaly, a posléze podléhají „nevyhnutelnosti“ dávat jim peníze na sladké tyčinky a kokakolu, nabízené školním automatem.

Existují i další neblahé dopady nátlaku reklamy a konzumního životního stylu. Děti, které si nemohou např. dovolit oblečení, jaké se stalo ve třídě módou, poněvadž rodina nemá prostředky (či tomu brání ze zásadních důvodů), bývají vystaveny diskriminaci, přecházející dokonce v šikanu od spolužáků. Stále častěji jsou evidovány sklony řešit těžkosti či překonávat nudu nakupováním nebo alespoň bloumáním mezi regály obchodního domu a utěšováním se, že „jednou si toto vše pořídím“ a tím dodám svému životu závažnosti. Řešení podobných problémů není v moci domluv a prostého vysvětlování, ale nejednou vyžaduje specifickou výchovnou kompetenci pedagoga.


Ukázka je z knihy: Dítě v osobnostním pojetí Cíle a metody osobnostní výchovy ve škole O obratu k dítěti a výchovné úloze školy se často mluví. Náš přední odborník v oblasti výchovy a socializace člověka ukazuje, jaký konkrétní obsah může a má tento obrat v praxi školy i rodinné výchovy mít. Uvádí důležité poznatky psychologie, sociálních věd a dalších oborů, které pomohou vychovateli převzít větší odpovědnost za příznivé působení na osobnost dítěte. Autor ukazuje historické kořeny potřeby obratu k dítěti a analyzuje i současné podmínky života mladé generace, které představují jak vývojové šance, tak i rizika. Vysvětluje, co konkrétně znamená "vidět v dítěti vznikající a rozvíjející se osobnost", a jaké to na vychovatele klade nároky, a popisuje hlavních činitelů a úrovní vývoje osobnosti. Zvláštní pozornost věnuje tzv. citlivým (zlomovým či kritickými) údobím a událostem, které sehrávají obzvláště významnou roli při tom, jak se dítě stává samo sebou, objevuje smysl událostí i svého života a stará se o jeho naplnění - utváří sebe jako osobnost. autor: Helus Vydalo nakladatel: PORTÁL rok vydání: 2004

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud jste se nedávno rozešli s partnerem, neklesejte na mysli. Tento vztah neměl stejně velkou budoucnost. Raději se dívejte dopředu a zbytečně se nebičujte nepříjemnými myšlenkami. Je na…

Nejčtenější články

Doporučujeme