Křečové žíly postihují až každého třetího z nás. Jak proti nim bojovat?

6. 11. 2012
Křečové žíly postihují až každého třetího z nás. Jak proti nim bojovat?
Uzlíky vystupující zpod naší kůže a hyzdící naše nohy. Provázky brázdící v nepravidelných zákrutech jejich povrch. Říká se jim křečové žíly. Proč se o nich tolik mluví a jak dovedou být nebezpečné?

Onemocnění křečovými žilami (varixy) je jedním z nejčastějších - stíhá až každého třetího z nás! Za to, že je máme, může pohodlný život ve vyspělé civilizaci.

„Křečové žíly se u zvířat vůbec nevyskytují. Má se za to, že souvisí se vzpřímeným držením těla. Příčinou je vrozená méněcennost pojivové tkáně. Nekvalitní žilní stěna se rozšíří a chlopně, které působí v průběhu žíly jako zpětné ventily bránící toku krve směrem dolů, se stanou nefunkčními. Krev, která je činností svalů vytlačena vzhůru směrem k srdci, se vzhledem k poruše chlopní vrací směrem dolů. Tím zvyšuje tlak působící na žilní stěnu.

Proces je nevratný, klinický nález varixů se stále zhoršuje,“ vysvětluje MUDr. Karel Beneš z ordinace cévní chirurgie v Hradci Králové. Z dolní končetiny odtéká žilní krev dvěma žilními systémy: z 80-90 % hlubokými žílami a z 10-20 % povrchovými kmeny. Nejčastěji je změnami postižena vena saphena magna (velká skrytá žíla), která vede od vnitřního kotníku po vnitřní straně bérce a stehna do třísla, kde vtéká do hlavní stehenní žíly.

Křečové žíly mohou být kmenové - při postižení povrchového žilního kmene, ze kterého odstupují nám známé modré uzlíky či provázky vystupující nad úroveň kůže, a nekmenové, při nichž je žilní kmen neporušen. Retikulární (síťovité) žíly jsou užšího průměru a nejmenšími varixy jsou tzv. metličky, které mohou být velmi tenké.

Ženy vedou

„Ženy mívají křečové žíly dvakrát častěji než muži a s věkem u nich výskyt rychle stoupá. Vrozené oslabení žilní stěny může vést k výskytu varixů dokonce i v dětském věku. Každé těhotenství nález na žilním řečišti zhoršuje.

Rostoucí plod tlačí na pánevní žíly, které hůře odvádějí krev směrem k srdci a společně s hormonálními změnami v organismu, jež ovlivňují žilní stěnu, mohou způsobit výskyt varixů již v prvním trimestru těhotenství,“ upřesňuje MUDr. Beneš.

„Tendence k výskytu křečových žil se většinou dědí,po přeslici‘, někdy ob jednu generaci. Takže je může takzvaně poslat tatínkova maminka vnučce, aniž by se u otce objevily,“ doplňuje MUDr. Karel Bartík z oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Veliký vliv na rozvoj křečových žil má i druh zaměstnání. Varixy trpí především ti, kteří musejí dlouhé hodiny sedět či stát -kuchaři, cukrářky, ženy za pultem, kadeřnice, učitelky… ale třeba i dálkoví řidiči.

Nohy jako konve

Jak poznáme, že nám hrozí křečové žíly? „Nejčastějšími příznaky jsou otoky a s nimi spojený pocit tíhy v končetinách, snadná unavitelnost dolních končetin a někdy křeče, dostavující se obvykle ve spánku v časných ranních hodinách. Mohou se však objevovat i během dne při změně polohy dolních končetin. Často si lidé během dne potřebují na chvíli sednout a dát nohy do zvýšené polohy, aby tyto obtíže ustoupily,“ říká doktor Bartík.

K poškození kůže jen krůček

Jednou z komplikací křečových žil jsou bércové vředy. „Změny probíhající v kůži mají za následek zhoršení kvality těchto tkání. S tím pak souvisí snížená odolnost vůči zevním vlivům a horší schopnosti hojení,“ upozorňuje MUDr. Bartík.

Podle jeho slov stačí drobné, jindy zcela zanedbatelné poranění kůže a snížená hojivost nezabrání vniknutí infekce. „Je-li současně přítomen otok podkoží, protože žilní krev má ztížený návrat, nastanou v tomto místě vhodné podmínky pro vznik bércového vředu,“ dodává lékař. Pokud trpíte na hemoroidy, měli byste zpozornět.

„Hemoroidy a křečové žíly sice nejsou spojené nádoby a nelze říci, že by hemoroidy následně způsobily vznik křečových žil. Pro obě onemocnění je však společným jmenovatelem snížení elasticity (pružnosti) žilní stěny a její odolnosti vůči statickému tlaku,“ vysvětluje Karel Bartík.

Druhy léčby

Hlavními druhy chirurgické léčby křečových žil jsou modifikace klasických operací. Zákrok je prováděn buď ambulantně v rámci jednodenní chirurgie, nebo (u rozsáhlých varixů) je po zákroku nutný krátký pobyt na lůžkovém oddělení. Žíly jsou operovány jak v místní, tak v celkové anestezii.

Kdy operace není vhodná:

 • u pacientů ve vysokém věku * u pacientů s přidruženými vážnými nemocemi
 • u pacientů s poruchou tepenného prokrvení * u pacientů s otokem dolních končetin
 • u silně obézních pacientů
 • u těhotných pacientek
 • v období do jednoho roku po porodu

Co operaci předchází

Každý pacient prochází klinickým vyšetřením v cévní ambulanci. Do všech vyšetření patří i ultrazvuk. Ten má za cíl zjistit všechna místa patologického žilního refluxu (návratu) v nefunkčních žilních spojkách a žilních kmenech. Před operací chirurg označí varixy barvou pro dobrou orientaci během výkonu - žíly jsou vleže vyprázdněné, a nejsou tudíž moc vidět.

Lehčí a bezpečnější

Křečové žíly se léčí nejčastěji chirurgicky. Při postižení povrchového žilního kmene spočívá princip klasické metody v podvazu žilního kmene v třísle a odstranění všech žil pomocí dlouhých nožů se zpětným háčky, kterými se žíly vytrhávají z drobných kožních nářezů.

Při této bolestivé metodě je devastováno podkoží, je však stále často používána, protože je hrazena zdravotními pojišťovnami. Endovaskulární (nitrožilní) metody a šetrné odstranění žil pomocí jemných háčků (flebektomie) k nám pronikly již v průběhu 90. let 20. století. Po těchto operacích pacient setrvává několik dní v nemocnici.

Radiofrekvenční metoda

Velká oblast jednodenní chirurgie, kdy je pacient propuštěn do domácího ošetřování, nebo dokonce zpátky do práce, zahrnuje zákroky prováděné nejčastěji v místním umrtvení. Lékaři využívají buď tepelnou, nebo světelnou energii.

„Radiofrekvenční sonda (RadioFrequency Induced ThermoTherapy, RFITT) pracuje obdobně jako mikrovlnná trouba na základě vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Pracovní sonda je zavedena do povrchového žilního kmene v oblasti bérce či třísla. Při jejím postupném vytahování rychlostí 1 cm za vteřinu je na žilní stěnu rovnoměrně přenášena indukovaná tepelná energie v rozmezí 60-80 °C.

Radiofrekvenční metoda má výhodu nižší pracovní teploty a automatické regulace pracovního výkonu. Dochází k okamžitému smrštění a zatavení žíly a přerušení krevního toku. V pooperačním období se pak žíla přemění ve vazivový pruh. Zákrok trvá pouze 1-2 minuty, je velmi šetrný a nebolestivý. Pacient nemá žádné modřiny, necítí bolest a brzy může vstát z lůžka, což snižuje riziko hluboké žilní trombózy,“ popisuje MUDr. Bartík.

Laser

Laser působí na principu tepla. Během zákroku dochází k termickému poškození stěny žíly a vytvoření směsi horké krve s mikrobublinkami. To vede k uzavření žíly hematomem - tedy k trombotizaci. Krevní sraženina se časem přemění na vazivovou tkáň, jež se postupně zmenšuje a zatahuje.

Endoskopická laserová operace je ještě dokonalejší - žíla je totiž ošetřena zevnitř. Do nitra žíly je kanylou zavedeno operační vlákno laseru o průměru 0,2-0,6 mm. Žíla je pak doslova zatavena jednotlivými impulzy nebo působením stálého záření.

Délka výkonu a jeho náročnost pro lékaře závisí na rozsahu poškození, tedy varikózních změn, a také na vinutosti žil - může trvat od 30 do 90 minut. Pacient po výkonu nemá žádná omezení, nutné je pouze 4-5týdenní nošení kompresních punčoch.

Metla na metličky

Ambulantním způsobem léčby malých žilek - metliček, které nejsou vhodné k operaci - je sklerotizace. Jde o injekční metodu, která je rychlá, nevyžaduje pracovní neschopnost a dá se provádět opakovaně. Pro sklerotizaci se nitrožilně podává látka, jež způsobí slepení vnitřních stěn žilky. To vede k jejímu postupnému uzavření a vstřebání.

Na nejmenší žilky se používá roztok určité látky, na větší speciální pěna, která v žilce setrvá déle a účinněji ji uzavře. Léčba není vhodná pro ženy v počátcích a na konci těhotenství, u pacientů s astmatem, alergií na sklerotizační látku nebo se závažným onemocněním tepen dolních končetin. Sklerotizace je relativně rychlá, trvá 10-25 minut.

Vhodné sporty

Vhodný je veškerý pohyb zlepšující žilní odtok z končetin:

 • plavání
 • běh
 • jízda na kole

Nevhodné sporty

Nevhodné jsou sporty, při nichž vzniká náhlý velký tlak na dolní polovinu těla:

 • vzpírání
 • fotbal
 • volejbal
 • tenis
 • všechny druhy skoků

Jak se vyhnout potížím?

„Víme, že nelze bojovat s genetickou dispozicí k tvorbě křečových žil, výskyt onemocnění však můžeme oddálit, zmírnit jeho průběh a hlavně odstranit některé rizikové faktory. Doporučujeme redukci nadváhy, omezení dlouhého stání, úpravu stravy, volbu vhodné antikoncepce a abstinenci od kouření.

Vhodná je úleva unavených nohou ve vyvýšené poloze, doporučujeme chůzi, jízdu na kole nebo plavání a ostatní činnosti a cvičení, jež pomáhají snadnějšímu odtoku žilní krve z dolních končetin. U již existujících křečových žil doporučujeme nošení kompresivních punčoch a v létě užívání účinných venotonik - preparátů, které zlepšují mikrocirkulaci ve tkáních, lymfatickou drenáž a napětí žilní stěny.

„Prevencí komplikací - zánětu žil, trombózy a bércového vředu - je včasná operace,“ upozorňuje MUDr. Beneš.

„Žádná prevence není tak dokonalá, aby zabránila recidivě, pokud k ní je nějaký důvod. Nejlepší je chovat se zcela přirozeně, nedodržovat žádnou speciální dietu a neomezovat svůj denní pohybový a pracovní režim z důvodu možné recidivy výskytu křečových žil. Přes všechna proklamovaná preventivní opatření se nakonec varixy stejně objeví, neboť příčinu recidivy v podstatě sám pacient neovlivní,“ míní však MUDr. Bartík.

A protože příčin křečových žil je více, neexistuje ani žádný univerzální návod jak jim čelit. „Můžeme se pokusit proces jejich vzniku zpomalit v případě, že lze odstranit některou z příčin, jež se na jejich vzniku spolupodílí -například dlouhé sezení s nohama svisle dolů nebo užívání hormonální antikoncepce. Pravdou však je, že žádný z léků ani doplňků stravy neumí odstranit již vzniklé varixy,“ uzavírá cévní chirurg.

* Dívky a ženy, pozor! Pokud máte sklony ke vzniku varixů, poraďte se s lékařem o vhodné formě antikoncepce. Jste-li navíc kuřačka s rizikovou rodinnou anamnézou, zamyslete se raději nad jinou formou antikoncepce než „pilulky“ - je to velmi nebezpečná kombinace, která se nesčítá, ale násobí!

* Chůze po dvou končetinách člověku uvolnila ruce pro uchopení nástrojů a nastartovala rozvoj mozku. Žilní systém dolních končetin byl ale přírodou projektován k chůzi po čtyřech, a tak od té doby člověk začal mít bolavé nohy.

* Co je to varix? Jedná se o žílu rozšířenou, prodlouženou a meandrovitě vinutou. Změnami bývají postiženy především povrchové žíly různého průsvitu - od kožních metliček až po hlavní povrchové žilní kmeny.

Co můžete sami udělat pro zdraví svých žil

1. Zacvičte si. Pohybujte nohama v kotnících (pata, špička), kružte v obou směrech. Hýbejte prsty - pokrčujte je, propínejte a všelijak s nimi kruťte. Vleže na zádech přitahujte kolena k hrudníku. Kdykoli to jde, položte si nohy výš než tělo.

2. Podpatky jen občas. Chůze na „vysoké noze“ brání přirozené funkci žilní svalové pumpy a vede k bolestem, křečím a otokům nohou. Proto si střevíčky na podpatku nechte jen na zvláštní příležitosti.

3. Ulehčete si. Stačí jen mírné snížení váhy a na svých nohou to rychle poznáte - jakmile nemusejí nést takovou váhu, objeví se na nich méně metliček a modrých hádků.

4. Klobásám sbohem. Zařaďte do svého jídelníčku větší množství čerstvé potravy, hodně zeleniny a ovoce. Vyhýbejte se smaženým jídlům a méně solte. Jezte hodně vlákniny - zabráníte tak zácpě, která zbytečně zvyšuje přetlak v žilním řečišti a zhoršuje potíže.

5. Kůže, kterou nosím… Pokožka nad křečovými žilami je ztenčená. Chraňte ji proto před poraněním, a to kompresními punčochami. I když výraz kompresní punčochy nepatří k nejpůvabnějším, zkuste to s nimi. Zmírní vaše potíže a navíc vám pomohou účinně předcházet žilní trombóze a otokům. Máteli s křečovými žilami potíže, rozhodně si punčochy navlékněte, čeká-li vás delší cestování autem či letadlem. Kompresní punčochy si můžete zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb. Jednou za půl roku máte ze zdravotního pojištění nárok na jeden nový pár. Kůže nad varixy může svědit, proto ji ošetřujte vhodnými přípravky

ČTĚTE TAKÉ:
Pomoc, on chce dítě, ale já ne!

ČTĚTE TAKÉ:
Karikatury slavných osobností. Poznáte je?

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Přestaňte se stále litovat a stěžovat si na okolní negativní vlivy. S dobrou náladou půjde všechno lépe. Někdy to tak prostě bývá. Nedaří se, ani kdybyste se rozkrájeli! Dopřejte si hezký…

Nejčtenější články

Doporučujeme