Letní měsíce lákají zloděje!

9. 6. 2006
Letní měsíce lákají zloděje!
Zloděje viděti? Když se odkloníme od reality a budeme se pohybovat v oblasti snů, pak uvidíme-li ve snu zloděje, dle snáře to znamená štěstí a jistotu v obchodech nebo že budete obdarováni. Přesuneme-li se ovšem do skutečného života, realita setkání se se zlodějem či s jeho prací je většinou neradostná.

Jaký je poslední vývoj vloupání do našich obydlí? V minulém roce se zloději zaměřovali oproti roku 2004 více na rodinné domky. Ze statistik MVČR vyplývá, že se během léta (červenec, srpen) počet vykradených rodinných domků zvýšil o 5,2 %, přičemž vykradených bytů bylo oproti tomu o 8,1 % méně. Zajímavé je, že i když se počet vykradených rodinných domků zvýšil, škody způsobené zloději se snížily, a to dokonce o 60,1%!

„K tomu přispívá zejména zvýšený zájem lidí o bezpečnost svého obydlí,“ říká Ivan Flek z bezpečenostní agentury Group 4 Falck. „Lidé už jsou i z médií poměrně vzdělaní a vědí co si pořídit, aby eliminovali rizika vykradení. Zloděj se třebas i do obydlí dostane, ale než stačí něco ukrást, je vyrušen alarmem nebo jiným zabezpečovacím systémem. Škody jsou pak způsobeny hlavně poškozením dveří, vybavení však zůstane na svém místě,“ dodává Ivan Flek.

Domácnosti v současnosti začínají více a více využívat připojení na pult centrální ochrany (PCO). „Při využití PCO máte jistotu, že kdykoli se začne něco podezřelého u vašeho domku či v bytě dít, přijedou do pár minut pracovníci bezpečnostní agentury a situaci zkontrolují. U nás lze mobilní připojení pořídit již za necelých sto korun denně,“ říká Ivan Flek z Group 4 Falck.

Léto – pravidelně nejvyšší počet vloupání V letních měsících se pravidelně každý rok zvyšuje počet vloupání do našich bytů a domků. Příčina je jasná – zatímco odjíždíte na vysněné dovolené, zloději využívají opuštěnosti vašich obydlí. Mají také menší pravděpodobnost, že je někdo při vloupání uvidí, jelikož sídliště a další obydlené oblasti jsou v létě téměř vylidněné. Zajímavý je posun: období nejvyššího počtu vloupání je během měsíce srpna, zatímco největší škody jsou napáchány již v červnu. Škody se za prázdniny 2005 vyšplhaly přes neuvěřitelných 100 milionů Kč.

Zlodějská fakta

  1. Bytaři pracují často v partě. Funkce každého je jasně daná: zatímco jeden hlídá před domem, druhý čeká v autě a třetí vykrádá byt.
  2. Předtím, než se pustí do vloupání, typují si vhodná místa pár dní předem. Dva až tři dny obchází po stejné trase a zjišťují si, kde se nic neděje.
  3. Zloději často vyhledávají i novostavby. Je pro ně velmi lákavé, že v nich ještě nikdo nebydlí, ale zařízení už je téměř stoprocentní - mají tak velmi snadnou cestu k lupu.
  4. Zloději rádi „pracují“ zejména mezi 9-14 hodinou, kdy je většina domovů opuštěná.
  5. Dříve zloději odnášeli vše, na co přišli, dnes si už vybírají to, co je snadno zpeněžitelné: peníze, šperky, mobilní telefony.
  6. Cca 40 % zlodějů ztrácí zájem o dveře, které by nebyli schopni otevřít do 10 minut.
  7. Zloději přichází ze 48 % dveřmi, z 37 % oknem. Ti, kteří zneužívají dveře přichází z 33 % hlavními, z 9 % chodbovými a z 6 % zadními dveřmi. Okna jsou zneužívána hlavně přízemní (16 %), dále pak sklepní, vikýře a násypné otvory (11 %), balkónovými okny a dveřmi přichází 10 % zlodějů.
  8. Do přízemních bytů se zloději dostávají velkou měrou okny (40 %). Do bytů ve vyšších patrech hlavně dveřmi (91 %), ale jsou zneužívána také okna (9 %).

O co můžete přijít při vloupání do našeho obydlí? Majetek Soukromí – cizí lidé se dotýkali našich věcí Nenahraditelné věci v podobě fotografií, dárků od našich milých a památných předmětů po našich rodičích, prarodičích, které pro nás mají velkou osobní hodnotu Čas – musíme ztrávit čas sepisováním protokolu s Policií, znovu jít koupit odcizený či poškozený majetek, obíhat instituce ohledně odcizených dokladů, dokumentů… Osobní doklady – reálné velké nebezpečí zneužití dokladů, které může vést i k spojování vaší osoby s trestnou činností a následným popotahováním bezpečnostními složkami Jistotu – již u nás jednou zloděj byl, tudíž má zmapován náš byt, ví co se zde nachází Plány – kvůli zařizování týkajícího se odklízení následků vloupání můžeme jen stěží realizovat činnosti, které jsme měli v plánu. Pokud nemáte uzavřenou kvalitní pojistku, která by vás zbavila starostí alespoň o finanční stránku, pak toto narušení plánů je dlouhodobější.

Slabá místa vašeho obydlí: Zámek a vložka zámku – v případě té nejobyčejnější verze není problém je vytrhnout, rozlomit či otevřít planžetou. Panty – obyčejné lze snadno vylomit či vypáčit. Dveřní křídla – pro zloděje jsou lákavější dvojkřídlové dveře, které lze snadněji zlomit. Materiál – všichni jistě máme představu, jakou radost udělají zloději klasické lehce prokopnutelné panelákové dveře. Zárubně – kovové zárubně se dají poměrně snadno roztáhnout heverem Klíče – obyčejné, lehce kopírovatelné Velmi často pootevřená okna (byť jen větračky), okénka do světlíku…

Cenné rady zdarma Nezveřejňujte termín svého odjezdu a pobytu na dovolené. Nemluvte o své finanční a majetkové situaci. Ujistěte se, že jsou okna a dveře řádně zamčeny. Postarejte se o vybírání poštovní schránky, zejména hormada reklamních letáků upozorní zloděje, že v bytě nikdo delší dobu není Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie (pokud tak uděláte, vytvoříte skvělé podmínky pro zloděje, který si pak může nerušeně krást). Snažte se vytvořit zdání, že v bytě někdo je. Kupte si třebas spínací hodiny za pár stovek a nastavte rozsvícení lampičky, kterou nasměrujete do oken do ulice nebo naprogramujte zapínání rádia či TV. Pozor na triky s prádlem visícím na šňůře! Upoutá zbytečně pozornost a i vám jako běžnému kolemjdoucímu neunikne, že tu visí stále stejné prádlo, čili že majitelé nejsou doma. Poproste spolehlivého souseda, aby k vám pravidelně chodil, na chvíli otevřel okna (tím i pohne záclonami), zalil květiny a vybral schránku. Nenechávejte volně cokoli, co by zloději usnadnilo přístup do bytu - žebříky, šroubovák, atd. Uschovejte cenné věci do domácího trezoru nebo do bezpečnostní schránky, nejlépe pevně zabudované do zdi. Nezapomeňte vždy zdokumentovat veškeré cenné předměty. Napište si jejich seznam (včetně výrobních čísel přístrojů) a pokud možno také jejich fotografie. Tyto informace mohou významně pomoci policii v pátrání po odcizených věcech a pojišťovnám při likvidaci případné pojistné události.

Jak postupovat při zjištění vloupání?

Zavolejte policii Předně je nutné zachovat klid a chovat se racionálně. Pokud objevíte známky vloupání, první věc, kterou musíte udělat, je oznámit vniknutí do obydlí nejbližší služebně policie, případně je možné využít linku 158 nebo mobilní linku 112. Než se policie dostaví na místo činu, nesmíte se ničeho dotýkat! Není neobvyklé, že někteří poškození začínají uklízet, přemísťovat věci a utírat prach. Tím se nejlépe zbavíte poslední šance, že by pachatel mohl být dopaden. Je vhodné počkat na příjezd policie také z toho důvodu, že pachatel může být stále ještě přítomen a mohly by nastat mnohem vážnější újmy než jen majetkové!

Zajistěte obydlí proti dalšímu vniknutí Pokud je již místní vyšetřování dokončeno a policie vám umožní začít s úklidem a nápravami škod, je vhodné obydlí v případě poškození přístupových cest (dveří, oken,…) řádně zajistit. „Do příjezdu policie byste měli zajistit ostrahu objektu, aby nedošlo ještě k dalším škodám, které by mohli způsobit přičinliví sousedé či kolemjdoucí,“ radí Ivan Flek z bezpečnostní agentury Group 4 Falck.

Předejte seznam vybavení Doporučujeme si vypracovat seznam důležitých čísel, které by se mohly právě v tomto případě hodit. Tento seznam zámečníků, sklenářů, je v tuto chvíli neocenitelný, stejně jako fotodokumentace a seznam vybavení, nejlépe i s výrobními čísly. Pokud se vám zdá zbytečné takovýto seznam zhotovit, možná vás bude motivovat zvýšení vašich šancí na navrácení zcizených předmětů. Pokud má totiž policie takovýto seznam k dispozici, velmi jim to usnadní jejich pátrání po odcizené věci. Předmětem zájmu zlodějů se stává především spotřební elektronika, kterou lze bez problémů odnést a hlavně velmi rychle prodat. Při psaní seznamu nezapomeňte ani na obrazy, sklo a porcelán, starožitné předměty, nářadí a sportovní vybavení. Tento výčet představuje nejvíce zcizované předměty v rámci vloupání do soukromého obydlí.

Kontaktujte pojišťovnu Seznam vybavení pomůže nejen při pátrání policie, ale rovněž v případě náhrady škod od pojišťovny. Tu byste měli informovat co nejdříve. Škodu můžete oznámit písemnou formou, přes internet nebo telefonicky. Pojišťovna vyžaduje většinou nahlášení jména a adresy pojištěné osoby, čísla pojistných smluv (pokud ji náhodou nemůžete najít, pak postačí i rodné číslo pojištěného), místo a datum vzniku pojistné události a seznam poškozených a zničených věcí s případnou dokumentací. Po nahlášení škody je vám přidělen likvidátor nebo v případě České pojišťovny mobilní technik. Po zdokumentování škod a jejich vyčíslení přichází na řadu výplata pojistného plnění.

STATISTIKA NA ZÁVĚR: Bojíme se více o svůj majetek? Dle výzkumů společnosti STEM/MARK se lidé obávají vloupání do bytu méně než dopravní nehody či kapesní krádeže, ovšem více, než fyzického napadení či ublížení na zdraví. Při výzkumu uvedlo 64 % dotazovaných obavy z možného vloupání do bytu či chaty, dopravní nehody se obává 79 % respondentů, kapesní krádeže 67 % a strach z fyzického napadení a ublížení na zdraví udává pouze 41 % respondentů. „Bohužel, v oblasti bezpečnosti se stále často setkáváme se situací, kdy o zabezpečení svého majetku začíná jeho majitel přemýšlet až poté, co o něj částečně přišel. I tady platí, že prevence je mnohem lepší a levnější než následné řešení vzniklé škody,“ dodává Ivan Flek.

Zdroje: MVČR, Bezpečnostní agentura Group 4 Falck, STEM/MARK, Stance Communications, s.r.o.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Zítra je první letní den, proto ho přivítejte s předstihem a naplánujte si opékání buřtů nebo grilování. Ať už se budete věnovat jakékoliv venkovní aktivitě, půjde vám od ruky. Rozhodně…

Nejčtenější články

Doporučujeme