Letní slavnosti staré hudby

11. 5. 2005
6. Mezinárodní hudební festival - Musica de España. Záměrem festivalu je obohacovat kulturní život naší doby hudební tvorbou vzdálených staletí. Bohatá dramaturgie iniciuje vyhledávání skladeb, které až dosud zůstávaly mimo náš horizont.

Programy festivalových koncertů nabízejí reprezentativní díla evropské hudby různých stylových epoch, často uváděná ve spojení s historickým tancem. Poukazují na různorodost a vzájemnou provázanost evropských kultur, která se v hudbě rozvíjela už odedávna.

Dramaturgie 6. ročníku festivalu je soustředěna na španělskou hudební produkci od středověku až po raný romantismus prezentovanou v dobovém evropském kontextu. Každoročně jsou zváni renomovaní sólisté a soubory dobové interpretace (Andrew Manze, Peter Kooij, Philippe Jaroussky, Erik Van Nevel, Lars Ulrik Mortensen, Mudejar, Phantasm, Florilegium aj.).

Jednou z oceňovaných výsad festivalu je spojení hudby a krásné architektury. Hudební a taneční produkce se konají v autentickém prostředí pražských paláců, zahrad, klášterů a chrámů, které umocňují nezaměnitelnou atmosféru vznikající při provádění hudby na dobové nástroje, s nimiž jsou spjaty i nezvyklé akustické zážitky.

Návštěvnický ohlas v předcházejících letech a nadšené ohlasy v tisku prokázaly, že Letní slavnosti staré hudby se za krátkou dobu své existence staly neodmyslitelnou součástí pražské letní hudební scény i událostí s mezinárodním renomé, jež napomáhá řadit hlavní město Prahu mezi významné kulturní metropole Evropy.

Dindirín, dindirín Španělské madrigaly a jejich evropské protějšky ensemble amarcord – vokální soubor (Německo) Wolfram Lattke a Dietrich Barth – tenor Frank Ozimek – baryton Daniel Knauft a Holger Krause – bas Sobota 2. 7. 2005, 19:30 Kongresové centrum České národní banky, Senovážné náměstí 30, Praha 1 za podpory Česko-německého fondu budoucnost

Ensemble Amarcord, špičkový pánský vokální soubor z Německa, přiveze vpravdě evropský program – v jeho rámci zazní angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Žánrově je koncert věnován madrigalu, nejoblíbenější světské vokální formě renesance. Nabídne jak prosté rané madrigaly (Senfl, Gombert, španělští autoři), tak výrazově pestřejší madrigaly vrcholné fáze (Arcadelt, de Rore, Arbeau), ale i pozdní virtuózní madrigaly s extrémními výrazovými prvky (Dowland, Banchieri, Hassler, Gesualdo da Venosa). Interpreti zároveň chtějí středoevropskému publiku představit nepříliš známou madrigalovou produkci Pyrenejského poloostrova a konfrontovat ji s nejvýznamnějšími autory z Itálie, Německa, Anglie a Francie. Jak z tohoto srovnání Španělé vyjdou?

Del Amor Španělské romantické písně a árie Marta Almajano – soprán (Španělsko) Michel Kiener – kladívkový klavír (Švýcarsko) Pondělí 4. 7. 2005, 19:30 Valdštejnský palác, Rytířský sál, Valdštejnské nám. 7, Praha 1 za podpory Španělského velvyslanectví a Ministerstva kultury Španělska

Španělská romantická hudba je pro Středoevropana pojmem zcela neznámým. Někteří hudební historikové dokonce tvrdí, že romantismus je pojmem „severským”. Pravdou je, že některé typické romantické žánry ve španělské produkci téměř nenajdeme – španělští autoři se zaměřovali nejvíce na operu (ovlivněnou již od 17. století Itálií) a písně. Zde se projevila typicky romantická obliba folklóru. Proto – přestože oděny do salonní formy a doprovázeny klavírem – skrývají v sobě španělské romantické písně typické melodické, harmonické i rytmické postupy místní lidové tvořivosti. Skladatelé uvedení v tomto programu jsou typickými představiteli tohoto žánru.

Hommage a Bach ( C.Ph.E. Bach , J.S. Bach) Barthold Kuijken – flauto traverso (Belgie) Ewald Demeyere – cembalo (Belgie) Úterý 5. 7. 2005, 19:30 Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1 za podpory Vlámské vlády

Legendární belgický hráč na barokní příčnou flétnu Barthold Kuijken postavil program svého koncertu na zajímavé konfrontaci vrcholné osobnosti barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) s jeho druhorozeným synem Carlem Philippem Emanuelem (1714-1788), který reprezentuje následnou etapu hudebního vývoje – přechodové styly (Empfindsamkeit, Sturm und Drang) směřující ke klasicismu. Porovnání kompozičních stylů otce a syna je o to zajímavější, že je sleduje v konkrétních styčných letech – představuje nám vždy jednu nebo dvě komorní skladby pro stejné obsazení od každého z nich z let 1737, 1740–41 a 1747, tedy od třiadvacetiletého Carla Philippa Emanuela až po pozdního, vrcholícího Johanna Sebastiana.

Camerismo sinfonico Dvousté výročí úmrtí zakladatele kvartetní formy Luigi Boccheriniho Quartetto Luigi Tomasini (Maďarsko) László Paulik a Erzsébet Rácz – housle Éva Posvanecz – viola Balázs Máté – violoncello Neděle 10. 7. 2005, 19:30 Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha za podpory Maďarského kulturního institutu

Pokud hovoříme o rodákovi z italské Luccy Luigi Boccherinim (1743-1805) jako o zakladateli, nebo spíše tvůrci kvartetní formy, máme na mysli především počet jeho skladeb pro toto komorní seskupení. Narozdíl od Josepha Haydna, kterému bývá tento titul rovněž připisován, totiž byl výkonným hráčem prvního známého stabilního smyčcového kvarteta, které jako vynikající violoncellista spolu s kolegy v 60. letech 18. století založil. Pro svůj ansámbl složil 97 kvartetů, které v jeho podání zazněly v Itálii, Francii a Španělsku. Do naší festivalové dramaturgie patří také proto, že od roku 1768 působil v Madridu ve službách budoucího krále Carla IV. a jistě zde ovlivnil místní hudebníky.

Cantadas de Pasión Španělská barokní hudba pro soprán a nástroje Carmen Botella Galbis – soprán (Španělsko) Accentus austria (Rakousko) Thomas Wimmer – viola da gamba, umělecký vedoucí Středa 13. 7. 2005, 19:30 Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 za podpory Rakouského kulturního fóra v Praze, Španělského velvyslanectví a Ministerstva kultury Španělska

Pokud bychom měli vybrat dva typické druhy pro španělskou hudbu 2. poloviny 17. a první poloviny 18. století, pak jsou to právě vokální formy (opery, zarzuely a kantáty) a skladby pro drnkací nástroje. U královského dvora v Madridu působila řada skladatelů, kteří se snažili – byť s italským vlivem – o svébytný španělský vokální styl. Nejtypičtější pro Španělsko se stala zarzuela, originální španělská hudebně dramatická forma komického charakteru, v níž se střídala zpívaná a mluvená čísla. Jedním z jejích prvořadých autorů je v programu zastoupený Sebastián Durón. Sólová čísla v podání španělské sopranistky Carmen Botelly Galbis střídají skladby významných zástupců španělské instrumentální hudby té doby: kytaristy Gaspara Sanze nebo harfisty Juana Hidalga.

Les folies d'Espagne Marin Marais a jeho skvosty pro violu da gamba Marianne Muller – viola da gamba (Francie) Spirale (Francie) Čtvrtek 14. 7. 2005, 19:30 Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6 za podpory Francouzského institutu v Praze a festivalu Sablé

Program tohoto koncertu nabízí seznámení s repertoárem pro violu da gamba v té nejcharakterističtější podobě, neboť skladby, které přináší, pocházejí z doby největšího rozkvětu violy da gamba, ze země, která ji nejvíce proslavila, a z pera jedné z nejvýraznějších hráčských i skladatelských osobností tohoto oboru. Marin Marais (1656–1728) byl jednou z nejvýraznějších osobností francouzské gambové školy, která dala přibližně v rozmezí let 1670 a 1770 světu mnoho vynikajících virtuózů na tento nástroj. Francouzská gambistka Marianne Muller vybrala pro náš „španělský“ festival mimo jiné 32 variací z Maraisovy druhé knihy gambových skladeb, které nesou název Les Folies d' Espagne.

Con un brillo fascinante Kantáty Alessandra a Domenica Scarlattiových Monika Mauch – soprán (Německo) Cadenza Ensemble Středa 27. 7. 2005, 19:30 Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Italští barokní skladatelé Alessandro Scarlatti (1660-1725) a jeho syn Domenico (1685-1757) jsou právem zařazeni do letošního festivalu – oba slaví kulatá výročí a Domenico navíc patří do historie španělské hudby, neboť od roku 1733 působil v Madridu, kde také zemřel. Oba patří mezi nejvýznamnější představitele italské barokní opery a oratoria, jsou autory řady titulů, z nichž čerpá vokální část programu tohoto koncertu. Instrumentální čísla pocházejí z pera jejich krajanů – Tarquinia Meruly, Biagia Mariniho a dalších.

Ballet des Nations Tance barokní Evropy/ Dances of the baroque Europe (J.-B. Lully, A. Campra, G. Muffat, J. Fischer) Ardente Sole – taneční soubor (Polsko) Collegium Marianum (Česká republika) Solamente Naturali (Slovensko) Aura Musicale (Maďarsko) Romana Agnel – choreografie (Polsko) Monika Polak-Luscinska – kostýmy Neděle 31. 7. 2005, 16:00 a 20:00 Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 za podpory International Visegrad Fund a Polského institutu v Praze

Po úspěšném vstoupení souboru Ardente Sole se zrodila myšlenka tanečního projektu ve spolupráci předními českými, slovenskými a maďarskými soubory, který by ukázal barokní kulturu našich zemí v rozličných tanečních obrazech protkaných zábavnou barokní hudbou – od bohatého dvora Habsburků, přes zábavu šlechty a měšťanstva, až po prostředí zchudlé slovenské šlechty, která trávila své kratochvíle s hudbou lidových muzikantů, jenž si svou živost a spontánnost udržela až do dnešních dob. Tanečníci v nádherných barokních kostýmech vystoupí v choreografii Romany Agnel, která vychází z dobových záznamů a taneční notace.

Tento večer by si mohl vypůjčit podtitul z názvu Telemannovy skladby, která v jeho průběhu zazní: „Klingende Geographie”. Tance, které v programu zaznějí, pocházejí vesměs z území našich bezprostředních sousedů nebo přímo z českého (moravského) prostředí – od Rakušana Johanna Josepha Fuxe, z polské (1715), uherské (1730) a velehradské (1698) sbírky a z pera Němce Telemanna nakonec maďarský pochod, polská polonéza a český tanec nazvaný v originále „Hanaquoise“. Směsice stylů, zcela jistě inspirovaných lidovými prvky jednotlivých národů, slibuje pestrý a nevšední zážitek.

Pořadatel Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola Melantrichova 19, Praha 1, tel. 224 229 462 www.collegiummarianum.cz

Spolupořadatel hlavní město Praha Nadace Collegium Marianum

Vstupné 250 Kč Koncerty 2. 7. a 27. 7. 250 / 150 Kč Představení 31. 7. 350 / 250 / 180 Kč

Slevy vstupného – Důchodci sleva 20% z ceny vstupenky – Studenti sleva 20% z ceny vstupenky – Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50% z ceny vstupenky – Při zakoupení vstupenek na 3 a více koncertů sleva 30% z ceny každé vstupenky. Uvedené slevy lze uplatnit pouze v pokladně Collegium Marianum. Jednotlivé slevy a výhody nelze vzájemně kombinovat.

INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK

Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1 TEL.: 224 229 462, 224 220 207, e-mail: info@collegiummarianum.cz www.collegiummarianum.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Pokladna COLLEGIUM MARIANUM otevřena Po – Pá od 10 do 19 hod., Melantrichova 19 (průchod do Michalské ul.), Praha 1, TEL.: 224 229 462, 224 220 207

TICKETPRO – Rytířská 12, Praha 1, TEL.: 296 329 999, FAX: 234 704 204, e-mail: ticket@ticketpro.cz – PRODEJ ON-LINE www.ticketpro.cz (k ceně vstupenek je účtován servisní poplatek)

TICKETPORTAL – Politických vězňů 15, Praha 1, Po – Pá od 8 do 18 hod., TEL.: 222 246 283, Palác FLÓRA 1. patro, Po – Ne od 9 do 21 hod., e-mail: obchod@ticketportal.cz, PRODEJ ON LINE www.ticketportal.cz

TICKET ART – Politických vězňů 9, Praha 1, TEL.: 222 897 264, 551, 552, FAX: 222 897 550, e-mail: ticketart@ticketart.cz, PRODEJ ON-LINE www.ticket-art.cz (vstupenky také ve všech pobočkách CK ČEDOK)

TICKETSTREAM – Koubkova 8, Praha 2, TEL.: 224 263 049, e-mail: ticket@ticketstream.cz, PRODEJ ON LINE www.ticketstream.cz Můžete také zakoupit E-TICKETS, které si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova! (vstupenky ve všech hypermarketech GLOBUS, CK ČEDOK a FIRO TOUR)

BOHEMIA TICKET – Na Příkopě 16, Praha 1, TEL.: 224 215 031, Malé náměstí 13, Praha 1, tel. 224 227 832, e-mail: order@bohemiaticket.cz, PRODEJ / PURCHASING ON LINE www.bohemiaticket.cz

VIA MUSICA – Staroměstské nám. 14, Praha 1, TEL.: 224 826 440 nebo Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, TEL.: 257 535 568, www.viamusica.cz

Doplňkový předprodej vstupenek na představení 31. 7. 2005 Pokladna Divadla pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8, Po – PÁ od 10 do 18 hod. a hodinu před začátkem představení, TEL.: 283 011 127, www.divadlopodpalmovkou.cz (pokladna otevřena pouze do 30. 6. 2005)

Neprodané vstupenky bude možné zakoupit před zahájením koncertů v místě jejich konání.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Pracujete li v návrhářství, sportu anebo módní grafice či managementu, lze počítat s obrovským úspěchem. Pracovní prostředí je nyní klíčové a měli byste si ho hlídat jako oko v hlavě.…

Nejčtenější články

Doporučujeme