Zbavte se problémů s řečí. Jak logopedie pro dospělé probíhá, kolik stojí a kdy jít na vyšetření? | Foto: iStock

Foto: iStock

Zbavte se problémů s řečí. Jak logopedie pro dospělé probíhá, kolik stojí a kdy jít na vyšetření?

Koktáte, špatně vyslovujete Ř nebo se vám nedaří mluvit tak, aby vám ostatní rozuměli? Možná si řečový problém odnášíte už z dětství, nebo jste k němu přišli špatnou náhodou až teď. Zbavte se ostychu a navštivte logopeda pro dospělé. Klinická logopedka PhDr. Markéta Pavlíková poradí, v jakém věku a s jakými problémy je vhodné logopeda navštívit, jak dlouho bude léčba trvat a kolik vás budou logopedická sezení stát.

Co řeší logopedie?

Všeobecně lze říci, že logopedie dospělých řeší problémy s řečí, komunikací a výslovností. V některých případech dokáže pomáhat také lidem, kteří mají špatnou hybnost dutiny ústní, kvůli čemuž obtížně přijímají potravu. Cílem logopedických schůzek s dospělými je zlepšení celkové komunikace, zvýšení sebevědomí a nalezení cesty ke kvalitnímu životu bez komunikačních překážek.

Logopedi dovedou zmírnit či úplně odstranit nejen řečové problémy, které si s sebou přinášíme už z dětství, ale také ty, jež vznikly v důsledku nějaké nemoci, po cévní mozkové příhodě a dalších zdravotních problémech.

„Nejčastější obtíže, se kterými se u dospělých klientů setkáváme, jsou dyslalie – nesprávná výslovnost určitých hlásek, často se jedná o R a Ř, dále koktavost a breptavost, jež řadíme do poruch plynulosti řeči. Pracujeme také s lidmi, kteří jsou po cévní mozkové příhodě a mají narušenou komunikační schopnost, tzv. afázii,“ objasňuje současný logopedický stav PhDr. Markéta Pavlíková, odborný garant a klinický logoped z pražské Logopedie Anděl.

Zpravidla se u logopedů pro dospělé řeší tyto problémy:

 • Dyslalie (vada výslovnosti) – problémy s vyslovováním hlásek R, Ř, S, Ž a dalších si často lidé odnášejí do dospělého věku už z dětství. Je možné, že se jim péče dětského logopeda úplně vyhnula nebo zkrátka nebyla úspěšná. Dyslalie může být ale také způsobená nějakou nehodou nebo ortodontickým zásahem. Na pomoc není nikdy pozdě. Statistiky dokonce vykazují, že léčba dyslalie u dospělých je úspěšnější než u dětí.
 • Koktání – jistě si dovedete představit, jak vypadá komunikace s někým, kdo koktá. Neustále máte tendenci za něj věty dokončovat, pomáhat mu s vyjadřováním apod. Pro nemocného ale není tento přístup vhodný, podkopává jeho samostatnost a sebevědomí. Smíření se s koktavostí je pro mnoho lidí během na dlouhou trať. Za pomoci logopedů je ale možné koktavost zmírnit, nebo dokonce úplně odstranit. Logopedické sezení je vždy uzpůsobeno na míru a probíhá ve skupině nebo individuálně, jen za přítomnosti logopeda.
 • Tumultus (breptavost) – dnešní uspěchaná doba má velký vliv na naši vzájemnou komunikaci. V časovém presu často špatně artikulujeme, dýcháme a neumíme pracovat s tónem, melodií a rytmem řeči. Výsledkem je pak povrchní a chaotická prezentace, které naslouchající nerozumí. Nejčastěji se tumultus projevuje u dlouhých slov a vět.
 • Afázie – jedná se o nemoc, která propuká po prodělání cévní mozkové příhody, úrazu hlavy, nádorovém onemocnění nebo při degenerativním onemocnění mozku. Postižení lidé mají problémy s vyjadřováním, nepamatují si potřebná slova a zaměňují v nich písmena. V hlavě mají nějaké myšlenky, ale neumí je srozumitelně vyjádřit. Nejvíce zasažení pacienti mohou řeč úplně ztratit. Vždy se vyplatí vyhledat co nejdříve odbornou pomoc. Negativní dopady tak můžete minimalizovat a návrat do běžného života potom nebude natolik obtížný.

V kolika letech jít na logopedii?

Na návštěvu logopeda není pozdě nikdy. Řeč je jedním ze základních dorozumívacích prostředků a pro kvalitní život je důležitá v každém věku. Díky ní dokážeme nejlépe vyjádřit naše problémy, potřeby a touhy. Je proto namístě, aby na své řeči pracovali i lidé v důchodovém věku a v případě potřeby vyhledali odbornou pomoc.

„Obtíže v řečovém projevu je možné řešit v jakémkoli věku. V praxi se tak velmi často setkáváme s dospělými od osmnácti let až po seniory. Věk není klíčovým ukazatelem. Je to spíše motivace, trpělivost a ochota pacienta spolupracovat dle pokynů klinického logopeda,“ vysvětluje Pavlíková.

Jak probíhá vyšetření u logopeda?

Svého logopeda si můžete najít například pomocí seznamu od Asociace klinických logopedů České republiky. V první fázi je potřeba snažit se s logopedem definovat své potřeby a problémy. Promluvíte si, zkusí s vámi několik řečových cvičení a pak stanoví závěr. Společně si projdete možnosti terapie a její prostředky. Domluvíte se na plánu návštěv, který bude zahrnovat četnost a délku sezení.

Počítejte ale s tím, že pravidelnými návštěvami u logopeda vaše práce nekončí, ale začíná. V této léčbě je více než důležitá odhodlanost a zapálenost pro věc. Je potřeba pravidelně každý den několik minut trénovat logopedické úkoly a nevzdávat se. Často při cvičení pomáhá zrcadlo, v němž můžete sledovat svou mimiku a práci úst.

Studijní materiály a cvičení odpovídají přesně vašemu věku. Nemusíte se proto bát, že byste se museli učit básničky a říkanky o myškách a kočkách, které se učí malé děti.

Délka léčby a plán jsou individuální. Někomu na odstranění problému postačí pár měsíců, lidé se složitějšími poruchami, jako je například afázie, navštěvují logopeda i několik let. Doktorka Pavlíková ještě doplňuje, že stanovení délky léčby není předem známé a nelze je naplánovat: „Také u motivovaných a dobře spolupracujících klientů vždy záleží na mnoha dalších faktorech – například na závažnosti diagnózy a délce trvání obtíží. Proto ke každému našemu klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se ho podpořit přesně tak, jak potřebuje. Společně pak pracujeme na zlepšení komunikace a eliminaci jeho obtíží v časovém horizontu, který na to potřebuje. V našem i jeho zájmu je zvládnout léčbu co nejdříve.“

Kolik stojí hodina u logopeda?

„Logopedická terapie je hrazena zdravotními pojišťovnami pouze v případě, pokud má klient doporučení od svého praktického lékaře. Před návštěvou logopeda je potřeba ověřit si, zda má uzavřenou smlouvu s vaší pojišťovnou, a tudíž máte nárok na plnou úhradu léčby. Při prvním kontaktu s logopedem už jen k lékařskému doporučení předložíte platnou kartičku vaší pojišťovny,“  upozorňuje Pavlíková.

Rozhodnete-li se ale pro návštěvu logopeda sami, z vlastních potřeb, musíte počítat s plnou úhradou sezení. Cenu ovlivňuje několik faktorů – praxe a druh logopeda, počet sezení, zda logoped navštěvuje vás (doma, v nemocnici), či za ním docházíte vy (roli hraje i lokalita, v níž pracuje). V průměru se cena pohybuje od 500 do 1500 Kč za jedno sezení.   

Jaký je rozdíl mezi klinickým logopedem a speciálním logopedem?

Záleží na jen na vás, jestli si pro svou léčbu vyberete praxi logopeda klinického, nebo speciálního. Rozdíly mezi nimi jsou většinou v délce praxe a odbornosti.

Co dělá klinický logoped?

 • většinou má vlastní ordinaci a praxi;
 • návštěvu u něj doporučuje praktický lékař;
 • často má speciální zaměření na určitý problém a nemoc, díky čemuž jej dokáže lépe a hloubkově řešit;
 • úzce spolupracuje s foniatry, neurology, psychology a dalšími odborníky;
 • má speciální pedagogické vzdělání, 5letou praxi pod dohledem zdravotníka a atestaci;
 • je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR. Neustále se musí v oboru vzdělávat a mít dobré výsledky, jinak mu registrace a možnost vlastní praxe není prodloužená.

Co dělá speciální logoped?

 • je všeobecně zaměřený na různé druhy poruch, hlubší praxi a vzdělání ke konkrétním problémům však nemá;
 • často se s ním potkáme v rámci školských zařízení a nemocnic;
 • má za sebou studium ukončené magisterským titulem;
 • musí se celoživotně vzdělávat.

Doporučujeme

Články odjinud