Malá předvánoční úvaha o rodičovství

4. 12. 2000
Dejme tomu,že přijmeme teorii zrození- jak ji vidí východní filosofie. Jsme-li alespoň trochu f l e x i b i l n í , dokažme na chvíli uvažovat jinak, než starým "zakořeněným" způsobem.

Malá předvánoční úvaha o rodičovství

Dejme tomu,že přijmeme teorii zrození- jak ji vidí východní filosofie.Jsme-li alespoň trochu f l e x i b i l n í , dokažme na chvíli uvažovat jinak, než starým "zakořeněným" způsobem:

 

Tak tedy - tato filosofie říká,že po smrti člověka se duše pohybuje nějaký čas v určitém prostoru mezi dvěma životy.Zde si vybírá rodiče pro další zrození, protože poučena z předchozího života a na základě své "karmy" chce růst a zároveň odčinit své některé činy na základě Poznání.
Nový život je tedy další M o ž n o s t í jedné dušičky, aby naplnila své pravé poslání .
Z toho plyne, že dítě není naším m a j e t k e m , ale my jsme jen zprostředkovatelé jeho zrození a jeho u č i t e l é zde na Zemi.Tedy jsme GURU / odstraňovač tmy-přinašeč světla / svému dítěti. To je přece nádherné !
Dítě již v těle matky získává vztah k rodičům, jako nejvyššímu zdroji bezpečí, ochrany a lásky.Je-li manželství harmonické a otec na matku něžně mluví a hladí ji a dává najevo, že se na dítě těší, ono to též vnímá již před narozením.
Dítě přichází na svět do úplně jiného prostředí a začíná objevovat zcela jemu neznámé a nové skutečnosti Je zde mnoho úplně zgruntu nového, s čím se musí naučit zacházet.V první řadě je to fyzické tělo a jeho přizpůsobování se zemské přitažlivosti.

 

A dítě hledá nejlepšího učitele, aby je naučil pohybovat se v tomhle fyzickém světě, který dost často bolí.A kde by měl jinde hledat, než právě u svých rodičů, kteří jsou pro něj vším, jeho nejbližším světem? Kde jinde by mělo hledat oporu ve své orientaci v úplně novém prostředí? VždytĄ zpočátku nikoho jiného ani nezná!
Dítě je velice vděčné za každý projev lásky, starostlivosti a péče, i když to zpočátku ani neumí dát najevo.Rodiče až později zjistí, jak se jim vrací jejich výchova a vztah k děcku, jak zúročili tu Možnost - zanechat zde otisk své Duše.

 

Dítě vnímá rodičovskou lásku jako radost ze života a jedinou největší jistotu , o kterou se může opřít při dalším poznávání světa.
Rodič si uvědomí, že dítě je nositelem jeho genů, jeho součástí - je p o k r a č o v á n í m svého rodiče.S nadsázkou se dá říci,že jsme v tomto smyslu nesmrtelní ! Náš potomek má možnost stavět na kladech i záporech svého rodiče tak, aby se stal určitým článkem tohoto světa.

 

Zkuste zvážit teď-před Vánocemi, zda má pro vaše dítě větší hodnotu drahá hračka, či vaše celoroční přízeň,láska a věnování vašeho Času dítěti?

 

Richard Holický - poradna "Joga a okolí"

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Tlak mezi partnerskou láskou je tak silný, že se straníte něžností a náklonnosti. Věnujete se raději pracovním záležitostem a svým potomkům. S nimi máte momentálně dokonalý vztah. Rozumíte…

Nejčtenější články

Doporučujeme